Artikkeli: Uutiset 2013–2018

5.12.2017 klo 15:49

Oriveden vasemmisto hinkuu hiilineutraaliksi

Kaupungin puoliksi omistama Oriveden Aluelämmön lämpölaitos on jo siirtynyt öljystä puuhakkeeseen ja luopunut turpeen käytöstä.**

 

Teksti: MARKUS HANNILA, kuva: JENNI SAXHOLM
Oriveden vasemmiston valtuustoryhmä ehdottaa, että  Orivesi liittyisi mukaan Hiilineutraali kunta -hankkeeseen. Aloite jätettiin vuoden viimeisessä valtuuston kokouksessa ja siihen kertyi allekirjoituksia myös muiden puolueiden edustajilta.

HINKU-hankkeen tarkoitus on sitouttaa kuntia ilmastonmuutoksen hillitsemiseen ja toimimaan edelläkävijöinä päästöjen vähentämisessä. Suomi on sitoutunut Pariisin ilmastosopimukseen. Euroopan unionin tavoitteena on tällä hetkellä vähentää hiilidioksidipäästöjä 40 prosenttia vuoteen 2030 mennessä. HINKU-hankkeessa mukana olevien kuntien tavoite on kunnianhimoisempi, tavoitteena on leikata 80 prosenttia hiilidioksidipäästöistä vuoteen 2030 mennessä ja pyrkiä hiilineutraalisuuteen.

Hankkeessa mukana olo edellyttää, että kasvihuonepäästöt otetaan huomioon kaikessa merkittävässä kunnan päätöksenteossa, kuten energian tuotannossa ja -hankinnassa, kaavoituksessa ja maankäytössä, julkisessa liikenteessä, jalankulun kehittämisessä ja  ruokapalvelujen tuottamisessa. Hanke edellyttää kunnalta suunnitelmaa päästöjen vähentämiseksi. Suunnitelman toteutumista seurataan säännöllisesti.

Kunnan oman toiminnan aiheuttamien päästöjen vähentämisen lisäksi kunnan tärkeä tehtävä on tiedottaa ja neuvoa kunnan asukkaita ja yrityksiä päästöjen vähentämisessä Kunta voi olla mukana tukemassa esimerkiksi kotitalouksien ja yritysten aurinkopaneelien yhteishankintoja tai avustaa yrityksiä rahoitusten ja avustusten hakemisessa päästöjä vähentäviin investointeihin.

Päästövähennyssuunnitelmaa seurataan tiiviisti

Suomen ympäristökeskus SYKE on laatinut HINKU-kunnalle kriteerit, jotka sisältävät selkeän prosessin päästövähennyksiin pyrkimiseksi. Kriteerien mukaan kunnan tulee liittyä työ- ja elinkeinoministeriön, Energiaviraston ja Kuntaliiton väliseen sopimukseen, jossa se sitoutuu Kunta-alan energia­tehok­kuus­so­pi­muk­sen toimenpiteisiin ja tavoitteisiin.

Kunnan tulee myös nimetä yhteyshenkilö, joka toimii tiedonvälittäjänä kunnan ja Suomen ympäristökeskuksen välillä. Kuntaan perustettavassa HINKU-työryhmässä tulee olla edustettuina tärkeimmät hallinnonalat ja työryhmän tulee pyrkiä aktiivisesti vähentämään eri hallinnonalojen toiminnasta aiheutuvia kasvihuonekaasupäästöjä.

Kunnalle tulee laatia vuosittain suunnitelma päästöjä vähentävistä investoinneista sekä vuosikello, joka osoittaa, millä toimenpiteillä ja investoinneilla kasvihuonekaasupäästöjä pyritään vuoden aikana vähentämään kunnan alueella. Vuosikelloon sisältyvät suunnitellut päästöjä vähentävät investoinnit sekä keinoja asukkaiden ja paikallisten yritysten aktivoimiseen päästöjen vähentämiseen.

37 kuntaa sitoutunut päästövähennyksiin

Kunnan alueella toteutuneet merkittävimmät hillintätoimet julkaistaan kunnan verkkosivuilla sekä HINKUmappi-verkkopalvelussa.  Näin kunnat voivatkin hyödyntää toistensa kokemuksia ja ideoita omien päästöjensä vähentämisessä. Hankkeen etenemisestä tiedotetaan myös kunnan työntekijöille ja kunnanvaltuustolle.

Tällä hetkellä 37 kuntaa on liittynyt HINKU-hankkeeseen ja sitoutunut vähentämään kasvihuonepäästöjään. Matkaa hiilineutraaliin Suomeen on vielä, mutta mitä enemmän kuntia hankkeeseen liittyy, sitä suurempi vaikutus sillä on. Ilmastonmuutokseen puuttumiseen ja kasvihuonepäästöjen vähentämiseen on ryhdyttävä mahdollisimman pikaisesti, jos haluamme säilyttää maapallomme elinkelpoisena myös tuleville sukupolville.

Orivedellä ja kaikilla muilla kunnilla on nyt mahdollisuus toimia esimerkkeinä kotitalouksille ja yrityksille ympäristöasioiden huomioonottamisessa. Mitä useampi kunta pyrkii vähentämään päästöjään, sitä voimakkaampi vipuvarsi se on myös valtiollisen politiikan suuntaamisen kannalta.

** Kuvatekstistä on 7.12.2017 korjattu tieto turpeen käytöstä luopumisesta. Toisin kuin tekstissä aiemmin todettiin lämpökeskus ei enää turvetta käytä.

Lisää aiheesta muualla verkossa:

HINKU-foorumi.fi Kohti hiilineutraalia kuntaa

 

*

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *