Artikkeli: Kangasala, Lempäälä, Nokia, Orivesi, Pirkanmaa, Pirkkala, Tampere, Vesilahti, Ylöjärvi

3.6.2022 klo 10:02

Syrjiikö Nysse osaa opiskelijoista?

Tampereen taideratikassa niin kuin muuallakin Tamperee joukkoliikenteessä opiskelija-alennus on rajattu mobiililippuun. Opinto-oikeus pitää myös todentaa opintopolkujärjestelmästä, johon kaikki oppilaitokset eivät kuulu. (Kuva: Cai Melakoski)

Tampereen seudun joukkoliikenteessä, tuttavallisemmin Nyssessä opiskelija-alennuksen saaminen edellyttää, että opiskeluoikeus voidaan tarkistaa opintopolkujärjestelmästä. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan ulkopuoliset koulutustoimijat eivät lakisääteisesti kuulu Opintopolku -palvelun piiriin. Opiskelu opintopolkuun kuulumattomissa oppilaitoksissa voi kuitenkin olla kokopäiväistä ja niihin myönnetään opintotukea. Tällaisia oppilaitoksia Suomessa ovat muun muassa Poliisiammattikorkeakoulu ja Pelastusopisto, jonka opiskelija ei saanut Nyssen opiskelija-alennusta ollessaan palkattomassa työharjoittelussa Tampereella tänä keväänä. Ennen vuoden 2021 muutoksia näiden oppilaitosten opinto-oikeuden saattoi todistaa oppilaitoksen opintotodistuksella.

Helsingin seudun joukkoliikenne, HSL on myös siirtynyt tammikuussa 2022 käyttämään opiskelija-alennuslipun pääsääntöisesti mobiililippuja. Lisäksi HSL:llä on käytössään poikkeusjärjestelyt, jotka mahdollistavat opiskelija-alennuksen käyttämisen Nyssen matkakorttiin verrattavassa olevalle HSL-kortille ja opiskeluoikeuden tunnistamisen muulla kuin sähköisellä tunnistautumisella.

Ylitarkastaja Matti Jutila yhdenvertaisuusvaltuutetun toimistosta toteaa, että vaade opinto-oikeuden todentamisesta opintopolkujärjestelmän kautta näyttäisi synnyttävän syrjintäolettaman. Syrjintäolettaman selvittäminen kuitenkin edellyttää, että asianosainen pyytää yhdenvertaisuusvaltuutettua selvittämään, onko vaade opinto-oikeuden todentamisesta opintopolkujärjestelmän kautta syrjivä. Vasen Kaista -verkkolehden tiedossa ei ole, että asiasta olisi tehty selvityspyyntö yhdenvertaisuusvaltuutetulle.

Tampereen seudun joukkoliikenteen liikennejohtaja Mika Periviita toteaa Vasen Kaista -verkkolehdelle, että opinto-oikeuden todentamista opintopolkujärjestelmästä on selvitetty yksittäisten oppilaitosten kanssa, mutta selvittely ei ole johtanut toimenpiteisiin. Periviita myös lupaa, että selvittelyä jatketaan edelleen, jotta löydetään tapa ongelman ratkaisemiseksi.

Syrjiikö mobiililippu?

Tampereen seudun joukkoliikennelautakunta päätti lokakuussa 2020, että vuoden 2021 alusta lähtien opiskelija-alennus myönnetään vain 30 vuorokauden mobiililippuun. Aiemmin opiskelija-alennuksen sai ladattua myös matkakorttiin. 

Tampereen ylioppilaskunta, Trey ja yksittäinen opiskelija tekivät päätökseen oikaisupyynnön, joka käsiteltiin joulukuussa 2020. Ylioppilaskunnan oikaisuvaatimuksessa huomautetaan, ettei osin verovaroilla rahoitettu palvelu voi vaatia mobiilisovelluksen käyttöönottoa mahdollistavaa älylaitetta tietyltä käyttäjäryhmältä.

– Mobiilisovellus sulkee ulkopuolelle paitsi ne opiskelijat, joilla ei ole älypuhelinta, myös ne opiskelijat, joiden puhelin ei ole väärän tai vanhentuneen käyttöjärjestelmän tai laitevian vuoksi yhteensopiva sovelluksen kanssa. Lisäksi mobiilisovelluksen käyttö voi olla mahdotonta osalle kansainvälisistä opiskelijoista puutteellisten tunnistautumismahdollisuuksien vuoksi, todetaan ylioppilaskunnan oikaisuvaatimuksessa.

Joukkoliikennelautakunnan mobiililippuun sidottu opiskelija-alennuspäätös saattaa täyttää syrjintäolettaman paitsi älylaitteisiin liittyvien rajoitusten vuoksi myös matkustajan toiminnallisen, älykännykän käyttöä hankaloittavan rajoitteen vuoksi. Yhdenvertaisuusvaltuutettua ei ainakaan toistaiseksi ole pyydetty selvittämään päätöksen lainmukaisuutta.

Edistävätkö Tampere ja ympäristökunnat yhdenvertaisuutta?

Vastauksessaan opiskelija-alennuspäätökseen tehtyyn oikaisupyyntöön joukkoliikennelautakunta toteaa, että joukkoliikenteen järjestäjällä on oikeus käyttää harkintavaltaa matkalippujen hinnoittelussa ja vapaaehtoisesti tarjottujen alennusten myöntämisessä.

Lautakunnan päätöksen perusteluissa todetaan myös, ettei syrjintäkielto edellytä jokaista asiakasryhmää kohdeltavan aina täsmälleen samalla tavalla vaan vapaaehtoisesti voidaan tarjota eri ryhmille alennuksia, joiden tarkoituksena tukea näiden ryhmien kulttuurista ja sosiaalista osallistumista. Vastauksessaan lautakunta ei kuitenkaan näytä ottaneen huomioon, että mobiililippuun sidottu alennus saattaa täyttää lain tarkoittaman, muuhun syyhyn perustuvan syrjintäolettaman, koska kaikki samaan opiskelijaryhmään kuuluvat eivät voi alennusta hyödyntää. 

Tampereen seudun joukkoliikennelaitos on Kangasalan, Lempäälän, Nokian, Oriveden, Pirkkalan, Tampereen, Vesilahden ja Ylöjärven omistama liikelaitos, jonka toiminnasta päätetään joukkoliikennelautakunnassa. Yhdenvertaisuuslaki edellyttää viranomaisilta, kuten kunnilta yhdenvertaisuuden edistämistä. Ei siis riitä, että kunnissa ei syrjitä vaan kuntien tulee edistää yhdenvertaisuutta. 

Täsmenetty opintopolkujärjestelmään kuuluvien oppilaitos määritelmä näin ”opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan ulkopuoliset koulutustoimijat eivät lakisääteisesti kuulu Opintopolku -palvelun piiriin 3.6.2022 klo 17.21

Lisää aiheesta muualla verkossa:

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *