Artikkeli: Pirkanmaa, Valkeakoski

9.2.2023 klo 13:00

Kunnat edelleen merkittäviä yhteisöllisyyden ja demokratian rakentajia

Valkeakoskella uudessa kulttuurikeskus Luovassa järjestettiin keskustelutilaisuus aiheenaan tulevaisuuden kunta. Puhujina olivat kansanedustaja Anna Kontula ja kaupunginvaltuutettu Veera Kiretti. (Kuva: Risto Saarinen)

Sosiaali- ja terveysuudistuksen aikoina keskusteltiin paljon kuntien tulevasta asemasta uudistuksen jälkeen. Kansanedustaja ja aluevaltuutettu Anna Kontulan mukaan kunnilla on jatkossakin keskeinen rooli demokratian toteutumisen kannalta. Uudistus myös vapauttaa mahdollisuuksia uudenlaiselle ajattelulle kuntien vastuualueista.

Vaikka kunnat menettävät uudistuksessa ison osan budjetistaan, ne pysyvät monilta osin lähidemokratian pääeliminä. Kuntien vastuulle jää edelleen muun muassa sivistystehtävien toteuttaminen ja maankäytön suunnittelu. Näiden lisäksi Kontula muistutti ehkäisevän sosiaali- ja terveystyön, kuten harrastusmahdollisuuksien järjestämisen tärkeydestä.

Valkeakoskella käytiin tammikuun lopulla keskustelua kuntien roolista sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistuksen jälkeisenä aikana. Kontula puhui tilaisuudessa kuntien merkityksestä ympäristökatastrofin hillitsemisessä ja kaupunginvaltuutettu Veera Kiretti toi esiin ennaltaehkäisevän sosiaalityön.

Kontula painottaa, että maakäyttöpäätökset voivat edistää tai hidastaa vihreää siirtymää. Kunnissa tehdään paikallisesti tuhansia pieneltä vaikuttavia päätöksiä, joilla kuitenkin on suuri merkitys sen kannalta, miten voimme ehkäistä luontokatoa ja toisaalta edistää kestävämpää yhteiskuntaa. 

Esimerkiksi Valkeakoskella luontokatoon tai sen ehkäisemiseen vaikuttavat nimenomaan Valkeakoskella tehdyt päätökset. Ei ole luontokadon torjunnan kannalta yhdentekevää, millä aikataululla tienvarsien niityt ajetaan matalaksi.

Muina konkreettisina toimina Kontula puhui muun muassa kierrätys- ja jakamistalouden kehittämisestä, harrastusvälineiden lainausmahdollisuuksista, yhteisautoista ja kunnan tilojen käytön optimoimisesta. Suuremmassa mittakaavassa kunnilta tarvitaan myös uuden, vihreän teknologian referenssitilauksia paikallisilta yrityksiltä, jotta suomalaiset, vihreään teknologiaan erikoistuneet yritykset pääsevät kokeilemaan ja kehittämään toimintojaan. 

Ennaltaehkäisevä sosiaalityö kuntien päätöksenteon keskiöön

Veera Kiretti korosti omassa puheenvuorossaan ehkäisevän sosiaalityön tärkeyttä kuntien päätöksenteossa. Kunnat ovat Kiretin mukaan ratkaisevassa asemassa siinä, tunteeko ihminen kuuluvansa yhteisöön. Mitä paremmalla tolalla kunnan ehkäisevät sosiaalityön palvelut ovat, sitä pienempi todennäköisyys ihmisellä on joutua korvaavien palveluiden pariin, jotka tulevat yhteiskunnalle huomattavasti kalliimmaksi ja ovat usein ihmiselle raskaita. Jos ihminen luottaa ympäröivään yhteisöönsä, hän osaa myös hakea ongelmien kohdatessa aikaisemmin apua.   

Kiretti korosti, että ketään ei saisi jättää heitteille. Kunnat voivat vaikuttaa monilla ehkäisevillä keinoilla ihmisten hyvinvointiin. Esimerkiksi liikkumismahdollisuudet tulisi ottaa aina huomioon kaupunkisuunnittelussa. 

Paikallisesti Valkeakoskella on paljon vuorotyössä käyviä ihmisiä, joille perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminta on sujuvamman perhe-elämän kannalta tärkeää. Kiretti toivoi sosiaalityössä mallia etsivän sosiaalityön ajattelutavasta. Lähtökohtana tulisi olla se, että ihminen saa apua huolimatta siitä, missä hän sitä hakee. 

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *