Näkökulma, Pirkanmaa

KUKKA KUNNARI

25.4.2023 klo 11:04

Köyhä ei mene lääkäriin, jos se maksaa

Kukka Kunnari huomauttaa kirjoituksessaan, että ihmisen taloudellinen tilanne voi estää hakeutumisen terveyspalveluiden pariin. Hän on tehnyt aluevaltuustossa hyväksytyn esityksen asiakasmaksutasojen tarkastelusta tulevaisuudessa. (Kuva: Anna Weckström)
Kukka Kunnari

Aamulehdessä pohdittiin taannoin sitä, miksi ihmiset lykkäävät lääkäriin menoa, vaikka kaikki ei ole hyvin. Jutussa perattiin toisaalta välttämiskäyttäytymisen syitä, toisaalta suomalaisen kulttuurin erityispiirteitä: meillä ajatellaan, että ei tämä niin vakavaa ole ja sitä paitsi itse pitää selvitä. Vaikka yksilölliset ja kulttuuriset tekijät eittämättä vaikuttavat ihmisten terveyskäyttäytymiseen, jutussa on ammottava aukko. Lääkäriin meno näet maksaa, eikä kaikilla ole rahaa.

Suomessa köyhyydestä kärsivät ja työelämän ulkopuolella olevat jäävät ilman tarvitsemiaan terveydenhuollon palveluita muita Pohjoismaita useammin. Ikääntyneistä alimpaan tuloviidennekseen kuuluvista jopa useampi kuin joka kymmenes jättää käymättä lääkärissä heikon taloudellisen tilanteen vuoksi. Nämä tiedot ovat erityisen hälyttäviä myös siksi, että heikommassa asemassa olevilla ihmisillä terveyspalveluiden tarve on usein muita suurempi.

Pirkanmaan hyvinvointialueella sosiaali- ja terveyspalveluiden asiakasmaksuista on päätetty veloittaa niin paljon kuin laki suinkin sallii. Lähtökohta on kestämätön ja lyhytnäköinen, sillä kasaantuvat terveyserot ja -ongelmat maksavat lopulta sekä inhimillisesti että taloudellisesti enemmän. Aluevaltuusto asettuikin joulukuussa 2022 yksimielisesti tukemaan esitystäni siitä, että tulevaisuudessa maksuja voidaan alentaa tai osasta niistä voidaan luopua, mikäli sen katsotaan olevan ennaltaehkäisyn tai hoidon oikea-aikaisuuden kannalta tarpeellista. Jäänee vasemmistoliiton tehtäväksi varmistaa, että asia ei unohdu.

Huojennuksia ja jopa vapautuksia asiakasmaksuista voidaan toki myöntää, mutta niitä on osattava hakea – eikä hakeminen ole erityisen helppoa. Ihmisen on osoitettava perusteet ja tositteet menoistaan, tuloistaan, varoistaan ja veloistaan ja liitettävä hakemukseen tiliote kaikista tileistään kahden kuukauden ajalta sekä viimeisin verotodistus. Lisäksi vaaditaan samassa taloudessa asuvan avio- tai avopuolison tiedot ja toimeentulotukea hakeneilta toimeentulotukipäätös. Epävarmuutta aiheuttaa se, ettei ihminen voi etukäteen tietää, tuleeko hän maksuhuojennusta tai -vapautusta saamaan. Valinta jättää ennemmin menemättä on siis varsin ymmärrettävä.

Köyhyys vaikuttaa laajasti yksilöiden, perheiden ja yhteisöjen elämään. Monet erilaiset köyhyyttä poistavat ja sen aiheuttamia haittoja vähentävät toimenpiteet ovat hyvin tärkeitä ja niitä tulee tehdä. Siksi olenkin esittänyt köyhyysohjelman laatimista Pirkanmaan hyvinvointialueelle. Sosiaali- ja terveyspalveluiden mahdollisimman laaja maksuttomuus on kuitenkin ensisijainen keino varmistaa köyhyydestä kärsivien pääsy näihin palveluihin. Jos käynti lääkärin tai hoitajan vastaanotolla maksaa perusterveydenhuollossa yli 20 ja erikoissairaanhoidossa yli 40 euroa, on selvää, ettei köyhällä ole siihen varaa.

Kirjoittaja on vasemmistoliiton tamperelainen varavaltuutettu ja vasemmistoliiton Pirkanmaan hyvinvointialueen valtuustoryhmän varapuheenjohtaja. 

III

Valtuustokolumneissa vasemmistoliiton Tampereen valtuustoryhmän jäsenet kommentoivat kuntapolitiikkaa ja ajankohtaisia poliittisia aiheita.

Lisää aiheesta Vasen Kaista-verkkolehdessä:
Lisää aiheesta muualla verkossa:

Kommentteja: 1

  1. Hei.Pitää luopua sairausvakuutuksen sairaanhoitomaksun pakkoperinnästä pienituloisilta.Hallintohimmeli on maallinen joka rohmuaa
    ensin ja eipä sairastava muuta kuin maksaa ja sairastaa.Tuo raha käteen ja hän parhaiten tietää rahalle terveyspalvelun paikan ja ajan.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *