Artikkeli: Tampere

14.11.2023 klo 09:21

Vasemmistoliitto mukana budjettisovussa, köyhyysohjelmaan lisää 150 000 euroa

Mitja Tapio puhumassa
Vasemmistoliiton valtuustoryhmän puheenjohtaja Mitja Tapio piti talousarvion suuntaviivoja pääpiirteissään hyvinä. (Kuvia: Sinikka Torkkola)

Vasemmistoliitto tavoitteli talousarvioprosessissa 150 000 euron korotusta kaupungin köyhyystyöhön. Tämä tavoite toteutuikin aivan prosessin loppuvaiheilla ja takasi sen, että voimme olla mukana budjettisovussa. Tämä korotus on kriittisen tärkeä parannus niille kaupunkilaisille, joiden taloudellinen tilanne on kaikkein haurain, totesi Mitja Tapio ryhmäpuheenvuorossaan vasemmistoliiton talousarviotavoitteita.

Mitja Tapio muistutti puheessaan, että elinkustannusten ripeä nousu osuu erityisen kipeästi pienituloisiin kaupunkilaisiin, ja samanaikaisesti merkittävä määrä hyvinvointia edistäviä, ei-lakisääteisiä palveluita lakkautui sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistuksen yhteydessä. Vasemmistoliiton ensimmäinen prioriteetti vuoden 2024 talousarvioprosessissa olikin pienituloisten tamperelaisten aseman parantaminen.

  Tampereen kaupungin työtä hyvinvointierojen kuromiseksi haastaa erityisesti maan hallituspolitiikka, jonka lasku jää pienituloisten maksettavaksi. Tässä tilanteessa kunnilta tarvitaankin yhä aktiivisempaa työtä köyhyyden vähentämiseksi ja sen vaikutusten lieventämiseksi, jatkoi Tapio

   Pyrkimys hyvinvointierojen tasaamiseen näkyy myös eri ikäryhmille kohdennetuissa palveluissa. Ikäihmisten matalan kynnyksen palveluihin satsaaminen, nuorisotyön avustusten nostaminen ja koulunuorisotyön kehittäminen ammatillisen koulutuksen piirissä ovat esimerkkejä sellaisista kädenojennuksia, kuvasi Tapio toimia, joilla talousarviossa pyritään kuromaan kiinni tamperelaisten hyvinvointieroja. 

Vasemmistoliiton valtuustoryhmä toivoo, että kaupungin ensi vuonna käynnistyvässä hyvinvoinnin kehitysohjelmassa kiinnitetään huomiota tiiviiseen yhteistyöhön Pirkanmaan hyvinvointialueen kanssa ja paikataan niitä aukkoja, joita palveluihin syntyi sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistuksen yhteydessä.

Päästötavoitteet vaarassa

Rehellisyyden nimissä kaikilta osin budjettia ei voi kiittää pienituloisten kaupunkilaisten huomioimisesta. Joukkoliikenteen lippuhintojen korotus on katkeraa kalkkia, joka tuntuu monen tamperelaisen lompakossa, kuvasi Tapio talousarvion kielteisiä vaikutuksia tamperelaisten toimeentuloon.

Tapio esitti myös vasemmistoliiton ryhmän toiveen ottaa huomioon, miten hintojen korotukset eri lipputyypeissä vaikuttavat sekä pienituloisten kaupunkilaisten mahdollisuuksiin käyttää julkista liikennettä että tavoitteisiin vähentää päästöjä lisäämällä julkisen liikenteen käyttöä. 

Liikenteen päästötavoitteiden saavuttaminen sakkaa pahasti. Monella sektorilla on edetty, mutta liikenteen päästöjen hillitsemisessä me olemme epäonnistumassa niin, että on mahdollista, ettemme saavuta tavoitettamme olla hiilineutraali kaupunki vuoteen 2030 mennessä, arvioi Tapio.

Ilmastotavoitteista ei kuitenkaan Tapion mukaan kannata luopua, sillä jos on tahtoa, tavoitteet voidaan saavuttaa. Hän totesikin olevan erinomaista, että raitiotieliikenne Lentävänniemeen käynnistyy noin vuoden päästä. Toivoa tuovat myös suunnitelmat ratikan laajenemisesta Pirkkalaan sekä sähköllä ja biokaasulla kulkevat bussit.

Poliittiset päätökset ohjaavat kaupunkilaisten valintoja, ja yhä aivan liian usein ne kannustavat yksityisautoiluun. Sikäli kun me aiomme pitää kiinni itse asettamastamme tavoitteesta, meiltä on myös löydyttävä selkärankaa tehdä sen mukaisia päätöksiä myös silloin, kun se tarkoittaa poliittisesti epämiellyttäviä ratkaisuja, tiivisti Tapio.

 Kulttuurin tilat Nekalassa ilahduttavat

Koulutus on tulevaisuuskysymys. Totuttuun tapaan ensi vuoden investointien joukossa on liuta koulu- ja päiväkotihankkeita, kuten olla kuuluukin. Aloituspaikkojen määrä lukioissa nousee, mikä turvaa keskiarvorajojen maltillisuutta ja positiivisen erityiskohtelun rahoituksen vahvistaminen varhaiskasvatuksessa ja perusopetuksessa tasoittaa alueiden välisiä eroja oppimisessa ja hyvinvoinnissa, totesi Tapio.

Erittäin keskeisiä yhdenvertaisuustekoja ovat myös erityisopettajien, koulunkäynninohjaajien ja kouluvalmentajien määrän lisääminen sekä kolmiportaisen tuen saatavuuden kehittäminen. Me olemme nähneet, että tamperelaiset nuoret eivät ole toipuneet pandemian jälkiseuraamuksista, ja näillä panostuksilla me kykenemme tätä kuilua kuromaan umpeen, jatkoi Tapio.

Mitja Tapio arvioi talousarviossa otettavan tärkeitä edistysaskeleita. Erityisen ilahduttavaa hän piti Nekalan koulun muuttamista kulttuurin tiloiksi ensi vuonna. Myös Tampereen teattereita korjataan. Ensi vuonna käynnistyy Tampereen teatterin perusparannus ja myöhemmin korjataan sekä Tampereen Työväen Teatteria että Komediateatteria.

Kaikukortin vakiinnuttaminen edistää pienituloisten mahdollisuutta kulttuurielämyksiin ja kulttuurikasvatusohjelma Taidekaaren pariin pääsee yhä nuorempia ikäryhmiä, kuten myös vasemmistoliiton valtuustoryhmästä on pitkään esitetty ja toivottu, totesi Tapio.

 Kaupungista jokaisen tamperelaisen koti 

   Samalla, kun iloitsemme kehuvista lehtiotsikoista ja kasvavasta tamperelaisten joukosta, meidän täytyy myös kiinnittää huomiota kasvun kestävyyteen. Ei riitä, että toivotamme ihmiset tervetulleiksi, vaan meidän täytyy työskennellä sen eteen, että jokainen uusi tamperelainen taustasta riippumatta voi kokea Tampereen aidosti kodikseen ja että kaupunkilaisille riittää kohtuuhintaisia asuntoja – luontoarvoista tinkimättä, painotti Mitja Tapio.

Tapio muistutti, että kaupungin työkalupakissa täytyy pitää olla keinoja yhdenvertaisuuden edistämiseen ja syrjinnän vähentämiseen, segregaatiota ehkäisevään asuntorakentamiseen ja työllisyyden edistämiseen. 

Lisäksi Tapio totesi olevansa tyytyväinen käynnissä oleviin julkisen sektorin rakennushankkeisiin, sillä ne tasaavat rakennusalan suhdannelaskua ja pienentävät työttömyyttä ja verotulojen laskua. 

Kirjoittaja sijaisti valtuustokokouksessa vasemmistoliiton valtuutettua.

 

Lisää aiheesta Vasen Kaista-verkkolehdessä:

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *