Avainsana:

aluevaalit2022

Vasemmistoliitto ohitti keskustan ja vihreät Pirkanmaalla

 • 28.1.2022
 • TEKSTI: CAI MELAKOSKI

Vasemmistoliitto menestyi hyvin koko maassa ensimmäisissä aluevaaleissa, mutta erityisen hyvin Pirkanmaalla. Etukäteen vaaliasiantuntijat tarjosivat Pirkanmaan vasemmistolle seitsemän paikkaa ja vasemmistoaktiivit tavoittelivat kahdeksaa paikkaa. Vaaliin osallistuneet kansalaiset antoivat kuitenkin yhdeksän paikkaa. Pirkanmaan puolueiden suuruusjärjestyksessä vasemmistoliitto nousi neljänneksi ohittamalla vihreät ja keskustan. Jokaista ääntä taas tarvittiin Vasemmistoliitto jäi parin tuhannen äänen päähän kolmossijasta. Puolue sai viimeisen aluevaltuustopaikan […]

Vasemmistoliitto ja sote-uudistus saivat luottamuslauseen

 • 24.1.2022
 • TEKSTI: CAI MELAKOSKI

Yleensä hallituspuolueet kadottavat kannatustaan vaaleissa, mutta Sanna Marinin hallitus on toista maata. Hallituspuolueiden yhteenlaskettu ääniosuus aluevaaleissa nousi 58,8 prosenttiin kaikista äänistä. Siinä on 2,7 prosenttiyksikköä lisäystä viime kesän kuntavaaleihin ja 3,0 prosenttiyksikköä lisäystä eduskuntavaalitulokseen vuodelta 2019. Oppositiopuolueiden ääniosuus aluevaaleissa jäi 38,7 prosenttiin.  Vasemmistoliitto sai Pirkanmaalla yhdeksän 79 valtuutetusta, 10,7 prosenttia äänistä. Ääniosuus kasvoi viime vuoden […]

Äänestämään hyvinvoinnin puolesta

 • 23.1.2022
 • TEKSTI: SINIKKA TORKKOLA

Tänään valittavat hyvinvointialueiden valtuutetut päättävät, miten sosiaali-, terveys- ja pelastuspalvelut vastaavat ihmisten tarpeisiin tulevina vuosina. Ensimmäisten aluevaltuustojen päätöksillä on tavanomaista päätöksentekoa suurempi merkitys, sillä päätöksillä luodaan perusta myös seuraavien aluevaltuustojen päätöksille. Aluevaltuutettujen näkemykset sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisen periaatteista ja tavoitteista nähdään jo ensimmäisissä päätöksissä hyvinvointialueen strategiasta, hallintosäännöstä ja taloudesta. Näiden päätösten pohjalta aluevaltuusto päättää, miten […]

Sote-palveluiden kilpailutus ajaa resurssit ja työntekijät ahtaalle

 • 22.1.2022
 • TEKSTI: MINNA MINKKINEN

Aluevaltuuston tehtävä on vastata meidän kaikkien sosiaali-ja terveyspalveluista. Valtuuston tehtävä on päättää miten ja kuka palvelut tuottaa. Valtuutetuilla on toisin sanoen oltava mielipiteitä ja näkemyksiä siitä, mitkä palvelut voidaan tuottaa itse ja mitkä kilpailutetaan ja millä ehdoilla.  Olen itse ollut työntekijänä katsomassa useamman sote-palvelun kilpailutusta ja yksikään niistä ei ole mennyt suoraan maaliin. Erityisen ongelmallista […]

On aika unohtaa myytti kutsumusammatista

 • 22.1.2022
 • TEKSTI: MIRJA JUUSOLA

Kutsumusammatti on ammatti, jossa työnkuva ja palkkaus eivät kohtaa. Kutsumukseen liitetään toisinaan negatiivinen stigma ja vahva stereotypia siihen, että kutsumustyötä tekevät eritoten naiset itseään säästämättä, hiljaisina puurtajina hoitotyössä. Valmistuin perushoitajaksi – silloiseksi apuhoitajaksi – yli 40 vuotta sitten. Meille jo koulussa opetettiin, että olemme kutsumusammatissa. Oli jopa epäeettistä pyytää palkankorotuksia. Tyydyttiin siihen mitä saatiin. Minä […]

Tieto vähentää kärsimystä

 • 21.1.2022
 • TEKSTI: ANNA WECKSTRÖM

Hyvinvointialueet voivat vahvistaa ennaltaehkäiseviä palveluita moniammatillisessa yhteistyössä, kun käytössä on koko maakunnan asiantuntemus. Ennaltaehkäisyn järjestämiseen hyvinvointialueiden tulisi laatia toimenpidesuunnitelma, joka huomioi palvelujen tarpeen sekä käytössä olevan osaamisen kokonaisvaltaisesti unohtamatta yhteistyötä kuntien ja kolmannen sektorin kanssa. Ennaltaehkäisyä tukevat esimerkiksi palveluiden kynnyksettömyys, monipuoliset matalan kynnyksen palvelut, ammattilaisten kouluttaminen kohtaamaan ja tunnistamaan ongelmia ajoissa ja ottamaan vaikeita asioita […]

Eleanora Mäkinen: konkreettista kansalaisvaikuttamista – erityisuimakortti Nokialle

 • 21.1.2022
 • TEKSTI: ELEANORA MÄKINEN

Tärkeimpiä kärkiä tasa-arvotyössäni on yhdenvertaisuus – erityisesti vammaisten, pitkäaikaissairaiden ja muiden erityisryhmien näkökulmasta. Vaikutan paikallisesti vammaisneuvostossa ja varavaltuutettuna Nokialla. Vammaisneuvostossa tehdään arvokasta yhdenvertaisuustyötä yhteistyössä järjestöjen ja kaupunginhallituksen valitsemien edustajien kesken. Toistaiseksi tärkein oma saavutukseni vammaisneuvostossa on pitkäaikaissairaiden erityisuimakortin saaminen Nokian uimahallin palveluvalikoimaan. Malli erityisuimakorttiin saatiin Tampereelta, jossa se on onnistuneesti otettu käyttöön paikallisten vammais- ja […]

Tehdään hyvinvointialueesta hyvä työpaikka

 • 21.1.2022
 • TEKSTI: ANNA HAAPONIEMI

Pirkanmaan hyvinvointialueelle siirtyy liikkeenluovutuksella noin 18 000 työntekijää nykyisiltä kunnilta sekä Pirkanmaan sairaanhoitopiiriltä. Valtavana työnantajana sillä on mahdollisuus vähentää sosiaali- ja terveydenhuollon taakkaa ja kustannuksia henkilöstöpoliittisin keinoin. Nyt ei siis puhuta niistä perinteisistä säästöistä, lomautuksista ja kurjistuksista. Päin vastoin: hyvä työnantaja ymmärtää henkilöstön olevan tärkein sen käytössä oleva resurssi, erityisesti kun puhutaan sosiaali- ja terveydenhuollon työntekijöistä. […]

Digipalveluiden rinnalla tarvitaan perinteisiä palveluita

 • 20.1.2022
 • TEKSTI: SINIKKA TORKKOLA

Digitalisointi on usein toistettu vastaus kysymyksiin sosiaali- ja terveyspalveluiden riittävyydestä, saavutettavuudesta ja kulujen kasvun hillitsemisestä. Digitalisointi-vastauksissa sivuutetaan usein se tosiseikka, että ainakin nykyisten kaltaisten sähköisten palveluiden rinnalla tarvitaan vielä vuosia, vuosikymmeniäkin perinteisiä puhelimitse ja kirjeitse toimivia palveluja. Aika lääkäriin ei saa jäädä tilaamatta eikä laboratoriotutkimusten tulokset tietämättä siksi, ettei ihmisellä ole sähköisissä palveluissa tarvittavia laitteita […]

Pelastustoimi hyvinvointialueille – apua on saatava minne vain milloin vain

 • 18.1.2022
 • TEKSTI: AKI LEPPÄNEN

Myös pelastustoimi siirtyy hyvinvointialueille. Tämä ei ole ensimmäinen iso muutos pelastustoimen lähihistoriassa. Vuonna 2004 pelastustoimi siirtyi kunnilta aluepelastuslaitoksiin. Pirkanmaalla muutos tehtiin muuta maata aikaisemmin jo edeltävänä vuonna. Toimin itse muutoksen aikana sammutusmiehenä sopimuspalokunnassa.  Pirkanmaalla pelastustoimen alueellisuudella on pitkät taustat, sillä aluepelastuslaitos aloitti jo vuonna 1994 hoitamaan Kangasalan, Pirkkalan ja Tampereen pelastustointa. Nokia liittyi aluepelastuslaitokseen vuonna […]