Ylöjärven valtuusto loi lumerahaa ja kavensi demokratiaa

Ylöjärven vesitorni
Ylöjärven vesitorni. Vesitornilla on kaksi pääkäyttötarkoitusta, varastoida vettä ja pitää yllä painetta vesijohtoverkossa.

 

Teksti ja kuvat: RAUNO KESSELI
Ylöjärven kaupunginvaltuusto päätti eilen yhtiöittää vesiliikelaitoksensa äänin 30–19. Vasemmistoliiton tekemää hylkäysesitystä tuki osa sosialidemokraattien, keskustan, perussuomalaisten ja vihreiden valtuutetuista.

Ylöjärveläisille puhdas vesi ja toimiva viemärijärjestelmä on niin itsestään selvä asia, ettei sitä juurikaan päivittäin ajatella. Ylöjärveläiset nauttivat puhtaasta pohjavedestä, ja jätevedet kulkevat sujuvasti puhdistettaviksi. Ammattitaitoinen ja osaava henkilöstö huolehtii, että näin tapahtuu ympäri vuorokauden ja vuoden.

Vesihuollon yhtiöittäminen kaventaa valtuuston valtaa. Etenkin kokoomus ajaa innokkaasti yhtiöittämistä. Kokoomus haluaa ilmeisesti ensi keväänä ennen kunnallisvaaleja näyttää kuntalaisille kuinka se on laittanut kaupungin talouden kuntoon ja pysäyttänyt velkaantumisen. Tämän tempun kokoomus tekee yhtiöittämisen avulla. Taseeseen saadaan 20 miljoonaa euroa bittirahaa, joka ei siis ole oikeaa rahaa, mutta sen avulla kuntakonsernin talous saadaan näyttämään hyvältä.

Viimeisimmässä Polemiikki-lehdessä dosentti ja vesihuoltopalveluiden tutkijaryhmän vetäjä Tapio S. Katko Tampereen teknilliseltä yliopistolta toteaa, että vesihuoltoon liittyvä kirjanpitokikkailu tulisi estää. Tällä hän viittaa tapahtuneisiin energialaitosten ja vesihuoltolaitosten yhdistämisiin, joista ei ole syntynyt haluttuja synergiaetuja. Sama ajatus soveltuu myös tähän tasekikkailuun.

Ylöjärven Vesi käyttää pohjavettä, joka tulee Ahveniston (kuva), Saurion ja Vilpeen vedenottamoista
Ylöjärven Vesi käyttää pohjavettä, joka tulee Ahveniston (kuva), Saurion ja Vilpeen vedenottamoista

 

Mitään uutta rahaa tässä yhtiöittämiskaupassa ei synny. Kyse on poliittisesta valinnasta. Kokoomus haluaa viedä nyt poliittisten luottamushenkilöiden valvonnassa olevan vesihuollon pienen piirin hoidettavaksi yhtiömuotoon.
Ilmeistä on, ettei yhtiöittäminen jää vesihuoltoon. Jos vesihuolto nyt yhtiöitetään voidaan odottaa, että seuraavaksi tuodaan jokin toinen toiminto tähän saliin yhtiöitettäväksi. Epäilemättä yhtiöittäminen on myös askel siihen, että Ylöjärven vesi Oy on jatkossa helppo myydä Tampereen Vesi Oy:lle. Ylöjärvihän on jo mukana Tampereen jätevedenpuhdistamohankkeessa, joten enpä ihmettele jos jossain vaiheessa Ylöjärven vesihuollosta vastaa kokonaisuudessaan Tampereen Vesi Oy.

Viranomaisjulkisuus katoaa viemäriin

Näyttää, että yhtiöittäminen ymmärretään useissa poliittisissa ryhmissä lähinnä muodollisuutena ja taloudellisena keinona parantaa kaupungin tasetta. Vasemmistoliiton valtuustoryhmälle asia on paljon periaatteellisempi. Hyvä, laadukas pohjavesi on Ylöjärven kruununjalokivi. Valtuustoryhmä näkee yhtiöittämisen johtavan demokratiavajeen kasvamiseen. Erittäin merkittävä kuntalaisiin vaikuttavan asian päätöksenteko siirtyy pienen piirin käsiin kun se siirtyy osakeyhtiölle. Olkoonkin se kaupungin sataprosenttisessa omistuksessa – ainakin alkuvaiheessa.

Tähän demokratiavajeen kasvamiseen ovat kiinnittäneet huomiota myös arvovaltaiset tahot.
Helsingin yliopiston hallinto-oikeuden professori Olli Mäenpää näkee kunnan toimintojen yhtiöittämisessä paljon arveluttavia piirteitä. Se välttämättä kaventaa kunnallista demokratiaa. Kunnan asukas ei voi valittaa yhtiöiden päätöksistä. Kunnan toimintojen avoimuus ja valvontamahdollisuus heikkenee. Yhtiöt eivät kuulu julkisuuslain soveltamisalaan, joten viranomaisjulkisuus katoaa saman tien taivaan tuuliin, toteaa Mäenpää.

Kirjoittaja on Ylöjärven kunnallisvaltuutettu. Artikkeli perustuu kirjoittajan puheenvuoroon valtuuston kokouksessa.

 

Ylöjärven vesi aiemmin Vasen Kaistassa:

Vesiliikelaitoksen yhtiöittäminen vesittää demokratiaa (31.5.2016)

*

Leave a Reply