Avainsana:

yhtiöittäminen

Yhtiöittäminen vaikeuttaa verovarojen käytön julkista valvontaa

  • 22.10.2018

SINIKKA TORKKOLA Tampereen kaupunginvaltuusto käsittelee tänään Infra Liikelaitoksen yhtiöittämistä. Kuten viime vuonna tehdyssä Tilakeskuksen yhtiöittämisessäkin, perusteet liikelaitoksen muuttamiselle osakeyhtiöksi ontuvat. Mitään tutkimusnäyttöä siitä, että kuntien palvelutuotannossa osakeyhtiömuotoinen toiminta olisi taloudellisesti ja toiminnallisesti liikelaitosta parempi vaihtoehto ei ole. Kiistaton tosi asia sen sijaan on, että yhtiöittäminen heikentää mahdollisuuksia valvoa verovarojen käyttöä, sillä toisin kuin liikelaitosten, osakeyhtiöiden […]

Miksi Kangasalan uimahalliyhtiössä kuohuu?

  • 12.9.2018

  Teksti ja kuvat: JORMA MÄNTYLÄ Kangasalan Uimahalli Oy:stä on kohistu jo kohta vuosi. Yhtiön hallituksesta on savustettu ulos kaksi jäsentä ja kesäkuussa erotettiin toimitusjohtaja. Rumat tapahtumat antavat aiheen arvioida mitä kuntien palveluja kannattaa yhtiöittää ja miksi. Vuonna 2009 valmistuneen Kangasalan uimahallin yhtiömuoto aiheutti keskustelua alun alkaen. Kun halli vuosien viivyttelyn jälkeen viimein valmistui, keskustelu […]

Tampere yhtiöittää Tilakeskuksen myytäväksi

  • 8.10.2017

JOUNI SIRÉN Tampereen kaupunginvaltuusto päätti viime maanantaina muuttaa kaupungin Tilakeskuksen osakeyhtiöksi. On aika outoa, että päätöstä vastusti vain vasemmistoliitto, sillä päätös kaiken todennäköisyyden mukaan tarkoittaa Tilakeskuksen myymistä. Uuden osakeyhtiön tarkoitus on tuottaa rakennuttamis-, isännöinti-, huolto- ja kunnossapitopalveluja ja -suunnittelua Tampereen kaupungille. Perustelut yhtiöittämiselle ovat silkkaa saneerauskonsulttiliturgiaa: ”päätöksenteon suoraviivaisuus”, ”talouden ohjauksen selkeys”, ”tuotteistus” ja ”toimialan erityispiirteet […]

Tiedolla johtaminen ontuu Tampereella

  • 3.10.2017

SINIKKA TORKKOLA     Eilinen kaupunginvaltuuston kokous vahvisti epäilyni tiedolla johtamisen ontumisesta kaupungin päätöksenteossa. Valmistautuessani päätöksentekoon Tilakeskuksen muuttamisesta liikelaitoksesta osakeyhtiöksi olisin halunnut vertailla perustettavan yhtiön yhtiöjärjestystä muiden kaupungin omistamien yhtiöiden yhtiöjärjestyksiin. Mutta sepä ei ollutkaan mahdollista. Kun konsernijaoston jäsenenä ja kaupunginvaltuutettuna pyysin viranhaltijoilta yhtiöjärjestyksiä, ilmeni, ettei kaupungilla ollut ajantasaisia yhtiöjärjestyksiä käytössään, enkä siksi niitä voinut […]

Kaupunginvaltuusto päätti yhtiöittää Tilakeskuksen

  • 3.10.2017

  Teksti: JANIKA KUNNARI     Tampereen kaupunginvaltuusto äänesti maanantaina Tilakeskus Liikelaitoksen yhtiöittämisestä. Tilakeskus vastaa kiinteistöpalveluista kaupungin toimitiloissa ja sen yhtiöittämistä on perusteltu muun muassa päätöksenteon sujuvuudella ja hallinnon keventymisellä. Maanantain kokouksessa päätettiin äänin 59–8, että Tilakeskus yhtiöitetään. Uusi Tampereen Tilapalvelut Oy aloittaa toimintansa vuoden 2018 alussa. Vasemmistoliiton koko valtuustoryhmä äänesti yhtiöittämistä vastaan. Valtuutettu Sinikka Torkkola […]

Tosiasiat eivät puolla Tilakeskuksen yhtiöittämistä

  • 2.10.2017

MIKKO AALTONEN     Tampereen kaupunginvaltuusto käsittelee tänään suunnitelmaa yhtiöittää Tampereen kaupungin Tilakeskus. Tilakeskus vastaa kiinteistöpalveluista kaupungin toimitiloissa. Tällä hetkellä Tilakeskus toimii liikelaitoksena.  Konsernijaoston esityksessä liikelaitokseksi muuttamista perustellaan näin: ”Osakeyhtiömallissa tunnistetut hyödyt ovat johtamisjärjestelmän selkeys, päätöksenteon suoraviivaisuus ja nopeus, hallinnon keventyminen, talouden ohjauksen selkeys ja tehostuminen, tuotteistus ja sopimusohjaus sekä oman toimialan erityispiirteet huomioiva henkilöstöpolitiikka. Osakeyhtiömallissa […]

Tilakeskuksen yhtiöittämisaie valtuustoon

  • 19.9.2017

  VK Tampereen kaupunginhallitus päätti eilen esittää kaupunginvaltuustolle Tilakeskuksen yhtiöittämistä. Vasemmistoliiton Minna Minkkinen esitti Tilakeskuksen yhtiöittämisesityksen hylkäämistä. Minkkisen hylkäysesitystä ei kannatettu eikä siitä siksi äänestetty. Minkkinen jätti päätökseen eriävän mielipiteen. Kaupunginhallitus esittää myös, että Tilakeskus-yhtiön hallitukseen valitaan henkilökunnan edustaja. Vasemmistoliitto pitää henkilökunnan edustajan mukaanottamista päätöksentekoon hyvänä. Henkilökunnan mukaan ottaminen yhtiön kehittämiseen ei kuitenkaan edellytä yhtiöittämistä. […]

Tilakeskus ‒ yhtiöittäminen ei ole ainoa vaihtoehto

  • 1.9.2017

  VK Yhtiöittäminen puhuttaa kunnissa, tällä hetkellä Tampereella erityisesti tilakeskuksen yhtiöittäminen. Tilakeskuksen johtokunnan puheenjohtaja Atte Tahvola ja johtokunnan jäsen Johannes Tolonen ovat kirjoittaneet asiasta yhteisen kannanoton, jonka julkaisemme alla sellaisenaan: — Tampereen kaupunginhallituksen konsernijaosto hyväksyi pikaisella vauhdilla Tilakeskus liikelaitoksen yhtiöittämisen. Päätöksenteon aikataulu tuli yllätyksenä paitsi monelle päättäjälle, myös liikelaitoksen uudelle johtokunnalle, joka ei etukäteen saanut […]

Tilakeskuksen yhtiöittämistarve arvioitava perusteellisesti

  • 27.8.2017

SINIKKA TORKKOLA    Tampereen Tilakeskuksen yhtiöittäminen on aloitettu hätäisesti. Yhtiöittämisestä ei ole käyty keskustelua valtuustoryhmien välillä. Yhtiöittämistä on valmisteltu viime valtuustokaudella hyvin suppeassa piirissä, kaupunginhallituksen liiketoimintajaostossa. Esitys yhtiöittämisestä tuotiin juuri työnsä aloittaneeseen konsernijaostoon ilman pohjustavaa keskustelua. Tilakeskuksen uusi johtokunta ei ole myöskään asiaa käsitellyt. Näyttää siltä, että päätöstä runnotaan pikavauhtia läpi niin, etteivät valtuutetut pääse […]

Tampereen tilakeskuksen yhtiöittämistä runnotaan läpi

  • 23.8.2017

  VK    Tampereen kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti eilen kokouksessaan aloittaa Tilakeskuksen liikelaitoksen yhtiöittämisen. Konsernijaoston vasemmistoliittolainen jäsen Sinikka Torkkola vastusti päätöstä. Torkkola ihmettelee kiirettä, jolla tilakeskuksen yhtiöittämistä viedään eteenpäin. Hän pitää yhtiöittämistä niin merkittävänä päätöksenä, että siitä pitäisi käydä laaja valmisteleva keskustelu ennen asian viemistä loppuun. − Tilakeskuksen juuri valittu johtokunta on valmisteluissa sivuutettu täysin. Johtokunta […]