Artikkeli: Uutiset 2013–2018

23.1.2018 klo 12:06

Makkarajärvelle luonnonsuojelualue, loppu tonttikeinottelulle

Talvinen näkymä Hervantajärvelle Viitastenperän kallioilta, jotka kuuluvat kaavailtuun Makkarajärvi-Viitastenperän luonnonsuojelualueeseen. (Kuva: Markku Uusiniemi)

 

Teksti: JANIKA KUNNARI    
Maanantaina Tampereen kaupunginvaltuuston kokouksessa jätettiin kaksi aloitetta, joiden takana oli vasemmistoliiton kaupunginvaltuutettuja. Aloitteista toinen koski Tampereen kaupungin tontinvuokrauspolitiikkaa ja toinen Makkarajärvi-Viitastenperän luonnonsuojelualueen perustamista.

Tonttikeinottelu kuriin

Vasemmistoliiton kaupunginvaltuutetut Sinikka Torkkola ja Ulla-Leena Alppi jättivät valtuuston kokouksessa aloitteen, joka koski Tampereella viime aikoina paljon puhuttanutta, toistaiseksi keinottelun mahdollistavaa kaupungin tonttien vuokrausta. Vasemmistoliiton valtuutettujen Mikko Aaltosen, Milka Hanhelan, Kalle Hyötysen, Minna Minkkisen ja Noora Tapion lisäksi aloitteen allekirjoittivat vihreiden Henri Backman, Väinö Friman, Merve Caglayan, Natalia Rincon, Iiris Suomela ja Juhana Suoniemi, keskustan Vilhartti Hanhilahti ja Jouni Ovaska, sosiaalidemokraattien Ari Wigelius sekä Aarne Raevaara Vaihtoehto Tampere -valtuustoryhmästä.

Torkkolan ja Alpin aloitteen mukaan edelleenmyynnin mahdollisuus ei ole sopusoinnussa kaupungin voimassa tai valmisteilla olevien maankäyttöpoliittisten linjausten kanssa. Lähtökohtana on vuokraajien samanarvoinen kohtelu. Kaupungin linjausten mukaan kerros- ja rivitalojen tontteja tarjotaan vuokraajille julkisella tonttihaulla.

Tonttien vuokrasopimuksissa on määrätty rakentamattomien tonttien vuokraoikeuden edelleenmyyntikielto, jonka tarkoituksena on estää vuokraoikeudella keinottelua. Kiellolla myös vahvistetaan kaupungin oikeutta päättää siitä, kuka kaupungin tonteille rakentaa.

Valtuutetut esittävät aloitteessaan tonttivuokrasopimusten uudistamista niin, että ne estäisivät vuokraoikeudella keinottelun. Vuokrasopimuksiin tulisi lisätä määräys, joka edellyttäisi kaupungin lupaa, mikäli kaupan tai muun järjestelyn mukana rakentamattoman tontin vuokraoikeus siirtyisi pois alkuperäiseltä vuokraajalta. Aloitteessa esitetään myös vuokrasopimuksen purkautumista ja tontin palautumista kaupungille uudelleen vuokrattavaksi, mikäli lupaa ei olisi.

Tampereen kaupungin konsernijaosto kokoontuu tänään tiistaina. Kokouksessa käsitellään muun muassa Kotilinnasäätiön tilannetta. Säätiön hallitus on paikalla selventämässä konsernijaostolle säätiön toimintaa, joka on viime aikoina ollut suurennuslasin alla säätiön muun muassa myytyä Muotialantie 36:n vuokraoikeutensa Lehto Groupiin kuuluvalle Rakennuskartiolle.

Valtuutettujen enemmistö pitää kiinni luonnonsuojelualueesta

Vasemmistoliiton Tampereen kaupunginvaltuutettu Minna Minkkinen jätti yhdessä vihreiden Jaakko Mustakallion ja Olga Haapa-ahon sekä keskustan Suvi Mäkeläisen kanssa aloitteen Makkarajärvi-Viitaistenperän luonnonsuojelualueen perustamiseksi. Aloitteen jättäneet valtuutetut äänestivät joulukuussa kaupunginhallituksen kokouksessa suojelupäätöksen puolesta. Maanantaina enemmistö kaupunginvaltuutetuista, 41 valtuutettua, allekirjoitti nelikon aloitteen.

Alueen rauhoittaminen luonnonsuojelualueeksi on osoitettu jo valtuuston vuonna 2012 hyväksymässä luonnonsuojeluohjelmassa, Pirkanmaan maakuntakaavassa 2040 sekä kantakaupungin yleiskaavassa 2040, jonka kaupunginvaltuusto hyväksyi toukokuussa 2017. Tampereen kaupunginhallitus kuitenkin yllättäen hylkäsi viranhaltijoiden tekemän esityksen luonnonsuojelualueen perustamisesta joulukuussa 2017.

Alue olisi maakunnallisesti merkittävä virkistys- ja suojelualue. Tavoitteena on suojella alueen luontoa ja vahvistaa retkeily- ja virkistyskäytössä olevan lähimetsän säilymistä. Luonnon osalta tavoitteena on suojella erityisesti vanhan metsän ja soiden ominaispiirteitä ja verkostoa. Lisäksi tarkoituksena on suojella näissä ympäristöissä elävää eliölajistoa, eläimiä sekä säilyttää maisemallisesti ja geologisesti arvokkaan kallioalueen ominaispiirteet.

Aloitetta perustellaan myös rauhoitusmääräyksissä huomioidulla alueen virkistyskäytöllä. Ulkoilu- ja liikuntareittien ylläpidon on tarkoitus jatkua. Myös marjastus ja sienestys alueella olisi jatkossakin mahdollista.

Minkkisen, Haapa-ahon, Mustakallion ja Mäkeläisen jättämässä aloitteessa esitetään luonnonsuojelualueen perustamista aiemman valmistelun mukaisesti, ja että lopullinen päätös tuodaan kaupunginvaltuustolle.

Tässä itse Makkarajärvi tammikuussa 2018 Markku Uusiniemen kuvaamana.

Kyselytunnilla puntarissa kaavoituspäätösten avoimuus

Valtuuston kokousta edeltäneellä kyselytunnilla valtuutettu Sinikka Torkkola kysyi Morkun ja tavara-aseman kaavapäätösten tekijöitä ja asiakirjojen julkisuudesta.

Torkkola tiedusteli, kuka on tehnyt päätöksen kaavavalmistelun jatkamisesta Ratapihankadun suoran linjauksen mukaisesti. Kysymykseen vastasi apulaispormestari Aleksi Jäntti (kok.), joka totesi valmistelun edenneen normaalin käytännön mukaisesti ja päätöksen tehdyn marraskuussa kaavan ohjausryhmässä.

Ohjausryhmän muistiot eivät ole nykyisten käytäntöjen mukaan julkisia. Jatkokysymyksissään Torkkola tiedustelikin perusteluja kaupungin linjaukselle. Kaupungin tulkinnan mukaan ohjausryhmän muistiot eivät ole julkisia, koska niitä ei arkistoida. Torkkola on kaupungin linjauksesta eri mieltä.

Kysymyksessään Torkkola totesi, että julkisuuslain mukaan myös valmisteluasiakirjat, jotka koskevat merkittävää asiaa, ovat julkisia. Muistiota ei voi Torkkolan mukaan pitää sisäisen työskentelyn asiakirjana, koska muistio liittyy kiinteästi päätöksenteon valmisteluun ja merkittävään suunnitelmaan.

Apulaispormestari Jäntin vastauksesta kävi ilmi, että tammikuussa pidetyn viranomaisneuvottelun jälkeen Morkun ja tavara-aseman alueen suunnittelun lähtökohdat ovat muuttuneet. Valmisteluun otetaan mukaan myös rakennukset säilyttävä Ratapihakadun linjaus.

Juttua täydennetty 24.1.2018 klo 15.34, luonnosuojelu aloitteen allekirjoittajaksi on lisätty Vilhartti Hanhilahti.

 

Lisää aiheesta Vasen Kaistassa

Tavara-aseman purku ei enää ole ainoa vaihtoehto (20.1.2018)
Tavara-aseman purkua ajetaan suljetuin ovin (17.1.2018)
Hervannan hieno suomalainen sielunmaisema (23.12.2017)
Valtuuston viimeinen kokous äänesti valtuutettujen kaksoisrooleista (17.5.2017)

Lisää aiheesta muualla verkossa

Luottamuksellinen muistio: Kotilinnasäätiö suunnitteli vanhusten asuintalojen myyntiä Lehto Groupille – Myös miljoonatontin kauppa mukana ”kokonaispaketissa” (Aamulehti 18.1.2018)
Aamulehti selvitti: Sijoittajat perustivat yhtiön 2 500 eurolla ja vuokrasivat miljoonatontin Tampereen kaupungilta – tontti päätyi Lehto Groupille. (Aamulehti 15.1.2018)
Aamulehti selvitti: Arvotontti oli Kotilinnasäätiön hallussa vain vuorokauden, sitten rakennusyhtiö sopi miljoonakaupasta. (Aamulehti 18.9.2018)
Torkkolan valtuustokysely asemakaavasta 8653 Morkun aukion ja Ratapihankadun valmistelun avoimuudesta, läpinäkyvyydestä ja julkisuudesta. (Tampereen kaupungin verkkosivut)

*

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *