Artikkeli: Uutiset 2013–2018

24.4.2018 klo 13:32

Vasemmiston muutosesitykset Tampereen talouden tasapainotusohjelmaan hylättiin

Ulla-Leena Alppi jätti vasemmiston muutosesitykset ryhmäpuheen yhteydessä.

 

Teksti: OSKARI JOKINEN, kuvat: SAANA HEINÄNEN
Maanantaina käytiin Tampereen kaupunginvaltuustossa tärkeä ja tiukka kokous. Merkittävin osa kokousta käsitteli pormestarikoalition huhtikuun alussa julkistamaa 43,5 miljoonan euron tasapainottamisohjelmaa. Laajalla ohjelmalla pyritään tasapainottamaan kaupungin taloutta muun muassa erilaisten palveluiden maksujen korotuksilla ja rakenteellisilla uudistuksilla.

Vasemmistoliiton valtuustoryhmä on kuitenkin vastustanut ohjelmaan kirjattuja sosiaali- ja terveydenhuoltomaksujen korotuksia ja Nekalan kirjaston lakkauttamista.

Kokous alkoi pormestari Lauri Lylyn alustuksella. Viime päivinä puhututtanut Nekalan kirjaston tilanne oli lopulta johtanut päätökseen siirtää sen kohtalo syksyn budjettineuvotteluihin. Tässä mielessä yksi vasemmiston muutosesityksistä, jos ei toteutunut, ainakin sai jonkin verran lisäaikaa. Lyly kuitenkin painotti koko ohjelman noudattamisen tärkeyttä kokonaisuutena. Lylyn puhe heijasteli tulevia ryhmäpuheenvuoroja.

Vasemmiston ryhmäpuheenvuorossa valtuutettu Ulla-Leena Alppi jätti kaikkiaan kolme muutosesitystä: Nekalan kirjaston lakkauttamisen poistaminen ohjelmasta, ikäihmisten uusista asiakasmaksuista ja korotuksista luopuminen ja terveydenhuoltomaksujen korotuksen rajoittaminen elinkustannusindeksin mukaiseksi.

Alppi perusteli muutosesityksiä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tutkimuksilla, jotka osoittavat, että vähätuloiset vanhukset jättävät helposti lääkärikäyntejä väliin rahanpuutteen vuoksi. Nekalan kirjaston lakkauttamisen säästövaikutukset ovat myös hyvin minimaaliset koko ohjelmaan nähden.

Tasapainotusohjelmalla vahva tahtotila

Odotetusti koalition muiden ryhmien ryhmäpuheenvuoroissa sekä yksittäisten valtuutettujen puheenvuoroissa puolustettiin tiukasti ohjelmaa sellaisena kuin se oli esitetty. Koalition ulkopuolinen ryhmä Vaihtoehto Tampere oli ainoa, joka kannatti vasemmiston muutosesityksiä. Ryhmät ja valtuutetut puhuivat kuin yhdestä suusta: säästöt ovat vaikeita, mutta pakollisia. Subjektiivisen päivähoito-oikeuden ja ryhmäkokojen säilyttäminen herätti tyytyväisyyttä kaikissa ryhmissä ja monet myös kehuivat veronkorotuksista pidättäytymistä.

Vasemmiston valtuustoryhmä olisi sen sijaan ollut valmis turvautumaan pieneen veronkorotukseen. Veronkorotus sälyttäisi taakkaa tasaisesti kaikille kaupunkilaisille, siinä missä sosiaali- ja terveydenhuollon maksujen korotus iskee koviten nimenomaan vähätuloisiin.

Myös pormestari Lylyn myönnytys, jossa päätös Nekalan kirjastosta siirrettiin tulevalle syksylle, otettiin ilolla vastaan kaikissa ryhmissä, mutta ohjelman linjauksissa pitäydyttiin tiukasti myös kirjaston suhteen. Monissa puheenvuoroissa jopa vilkkui avointa tyytymättömyyttä vasemmiston pyrkimyksiin muuttaa tässä vaiheessa valmista pakettia.

Useat ryhmät ja valtuutetut jopa esittivät, että säästöt eivät edes olisi riittäviä. Vuonna 2020 saman teeman äärelle jouduttaisiin luultavasti palaamaan.

Sinikka Torkkola, Milka Hanhela, Noora Tapio ja muut vasemmiston valtuutetut pitivät useita puheenvuoroja pienituloisten ja kirjaston puolesta.

Pienituloisten puolustaminen ei ole vastuuttomuutta

Jotkin edustajat kyllä esittivät kritiikkiä hyväksymäänsä ohjelmaa kohtaan ja Nekalan kirjaston lakkauttamisen osalta vasemmiston muutosesitys keräsikin yksittäisten edustajien kannatusta. Juhana Suoniemen (vihr.) kannattaessa vasemmiston esitystä kirjaston suhteen, ihmetteli apulaispormestari Aleksi Jäntti (kok.), aikooko vihreätkin poistua pormestarikoalitiosta. Terveydenhuollon asiakasmaksujen suhteen kannattajia ei muista ryhmistä löytynyt.

Vasemmiston Noora Tapio huomautti puheenvuorossaan, ettei vasemmistokaan ole aikeissa erota koalitiosta, ellei sitä sieltä pois potkita. Tapio myös tähdensi valtuutettujen vastuuta totuudellisesta puheesta säästöihin liittyen. Valheellisen pelon lietsonta kaupungin talouden tilasta on vastuutonta ja palvelee vain tiettyjä kyynisiä poliittisia intressejä.

– Niin tai näin, on tässä salissa vastuuttomampiakin poliitikkoja kuin me. Pienituloisten aseman heikentämisen vastustamista vastuuttomampaa on perättömän pelon lietsominen. Tampereen taloudellinen tilanne ei ole katastrofin partaalla, heikohkot talousluvut eivät johdu ratikasta eivätkä muistakaan menoista, Tampereella ei ole muihin kuntiin verrattuna erityisen paljon velkaa per asukas eikä Tampere etenkään ole menossa minkään sortin konkurssiin.

– Tuo lietsominen aiheuttaa pelkoa, mutta myös heikentää luottamusta meihin poliitikkoihin. Kai sitäkin joku tässä salissa omaksi edukseen haluaa, mutta yhteiskunnan tai demokratian etu se ei missään nimessä ole. Ei se taloudellista toimeliaisuuttakaan varmasti edesauta.

Valtuutettu Milka Hanhela kritisoi puheenvuorossaan pormestari Lylyn käyttämää vastasyklisen talouspolitiikan termiä. Hän esitti epäilyksensä siitä, että laskusuhdanteen jälleen joskus koittaessa investointien lykkäämistä tullaan perustelemaan taas sillä, ettei rahaa edelleenkään ole. Puhe vastasyklisyydestä on vain sanahelinää, jonka alta paljastuu tuttu oikeistolainen uuden julkisjohtamisen malli, jossa löydetään aina säästettävää, mutta ei koskaan investoitavaa.

Valtuutettu Sinikka Torkkola kuvasi sosiaali- ja terveyspalveluiden maksujen korottamista hölmöläisten peiton jatkamiseksi. Maksujen korotukset monesti lykkäävät pienituloisten hoitoon hakeutumista, joka tarkoittaa vain korkeampia erikoissairaanhoidon kuluja myöhemmin. Todellisia säästöjä ei synny, kulut pikemminkin kasvavat.

Myös monet vasemmiston valtuutetut olivat sonnustautuneet pinkkiin tukeakseen sitä ratikan väritykseksi.

Sanoja, ei tekoja

Myöhemmin Tapio palasi Nekalan kirjastoon. Hän esitti pettymyksensä siihen, että vaikka päällisin puolin valtuustossa ollaan myönteisiä sen säilyttämistä kohtaan, ei silti olla valmiita käytännössä vastustamaan lakkauttamista. Tämä kanta olisi selkeästi myös kaupunkilaisten kanta. Nekalan kaupunginosan asukkaat ovat näkyvästi ilmaisseet halunsa säilyttää alueen kirjasto.

Atanas Aleksovski (sd.) ja Ulla-Leena Alppi päätyivät useamman puheenvuoron sananvaihtoon, jossa Aleksovski vuorollaan tähdensi tärkeyttä pysyä ohjelmassa ja Alppi vuorollaan rohkeutta pysyä sanojensa takana.

Valtuutettu Iikka Porttikivi ihmetteli kiirettä, jolla päätöstä Nekalan kirjaston sulkemisesta ollaan junttaamassa läpi, jos kerran tahtoa säilyttämiselle näennäisesti on. Valtuutettu Minna Minkkinen myös kyseenalaisti väitteet ohjelman laadintaprosessin avoimuudesta. Yksityiskohdista on ollut mahdollista keskustella avoimesti vasta koko paketin julkistamisen myötä, huhtikuun alusta lähtien. Tämä ei ole ollut realistinen pohja kattavalle kansalaiskeskustelulle.

Viimeisessä puheenvuorossaan ennen äänestystä Hanhela tähdensi kirjastojen merkitystä sivistysvaltion toiminnalle.

– Nekalassa on jatkossakin oltava kirjasto. Nekalan kirjaston kysymykseen voitaisiin palata myöhemminkin, vaikka se poistettaisiin nyt tasapainotusohjelmasta. Se kuitenkin loisi nekalalaisille varmuutta siitä, että kirjasto säästyisi.

Myös terveydenhoitomaksujen suhteen valtuustolla oli antaa lähinnä kauniita sanoja ja lämmintä kättä. Esimerkiksi valtuutettu Lassi Kaleva (ps.) yhtyi Torkkolan huoleen pienituloisten vanhusten terveydenhuollosta, mutta ei ollut halukas haastamaan säästöohjelmaa.

Vasemmisto jäi valtuustossa yksin

Lähestyttäessä keskustelun loppua jotkin edustajat vihjasivat vasemmiston valtuustoryhmän olevan yhteistyökyvytön. Etenkin sosialidemokraattien ryhmästä esitettiin tällaisia tulkintoja, kun Aleksovski ja Laila Dundar-Järvinen ihmettelivät vasemmiston valtuustoryhmän kritiikkiä ohjelmaa kohtaan senkin jälkeen, kun he ovat olleet mukana kaikissa niitä koskevissa neuvotteluissa. Sanna Marin syytti vasemmiston valtuustoryhmää myös riidan haastamisesta ja esitti epäilyksensä vasemmiston halusta säilyttää paikkansa pormestarikoalitiossa.

Alppin muutosesitykset päätyivät lopulta äänestykseen. Yksikään muutosehdotuksista ei mennyt läpi. Ehdotus Nekalan kirjastosta keräsi vasemmiston äänien lisäksi myös Juhana Suoniemen, Kalle Kiilin (kesk.) ja Aarne Raevaaran (VaTa) äänet, mutta muut muutosehdotukset jäivät vain vasemmiston ja opposition kannatuksen varaan. Vasemmiston valtuustoryhmä jätti eriävän mielipiteen äänestysten tuloksista.

 

Lisää aiheesta Vasemmassa Kaistassa

Asiakasmaksut luovat pyöröovi-ilmiön (23.4.2018)
Nekalan kirjaston kohtalo vaakalaudalla – viedäänkö alueen ainoa lähipalvelu osana säästöpakettia? (20.4.2018)
Kirjastoalan ammattilaiset puolustavat kirjastoja (17.4.2018)
Vasemmisto piti kiinni palvelulupauksista (9.4.2018)
Realismia talouspäätöksiin (9.4.2018)
Nekalalaiset vetoavat kirjaston säilyttämisen puolesta (8.4.2018)
Vasemmisto ei hyväksy pormestariohjelman vastaisia säästöjä (5.4.2018)

*

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *