Artikkeli: Kolumnit 2013–2018

6.6.2018 klo 13:27

Annetaan lastensuojelulle mahdollisuus

ULLA-LEENA ALPPI
Kunnat valmistelevat parhaillaan ensi vuoden talousarvioita. Tampereella tiedetään jo kuluvan vuoden osalta, että talousarvio tulee ylittymään muun muassa lastensuojelumenojen osalta. Se tavallinen ratkaisu ylityksiin on, että menot pyritään saamaan kuriin joko tehostamalla toimintaa tai leikkaamalla kuluista (tai molempia). Asioiden tekeminen paremmin on aina suotavaa, mutta monesti mahdotonta ilman kunnollisia resursseja.

Uudelta sosiaalihuoltolailta toivottiin paljon, koska sen myötä sosiaalipalveluiden painopiste siirtyi korjaavista erityispalveluista ennaltaehkäiseviin yleisiin palveluihin. Lastensuojelun tarve ei kuitenkaan ole vähentynyt. Lastensuojelutoimien piirissä on Tampereella yli kaksituhatta lasta. Jätinkin viime vuoden joulukuussa valtuustoaloitteen, jossa esitin lastensuojelun resurssien lisäämistä ja parempaa palkkausta vaativaan työhön. Muutama päivä sitten myös valtuutettu Tiina Elovaara jätti aloitteen resurssien parantamisesta.

Lastensuojelua tarvitsevat lapset ovat yhteiskuntamme haavoittuvimpia. Yhteiskunnalla onkin poikkeuksellisen suuri vastuu siitä miten näiden lasten hätää kuullaan ja autetaan. Erityisesti huostaanottotilanteissa myös lasten vanhemmille tulee tarjota kriisiapua. Tällä avulla voidaan turvata se, että myös vanhemmat pystyvät omassa hädässään arvioimaan lapsen etua.

Lasten ja perheiden kohtaamisessa avainkysymys on se, että lastensuojelun työntekijöillä on siihen riittävästi aikaa. Luottamuksellisen suhteen rakentaminen on perusasia kipeässä prosessissa, jossa lasta pyritään auttamaan. Kovia kokeneet lapset pystyvät harvoin luottamaan aikuisiin, koska heillä ei ole ollut siihen mitään syytä. Uusi luottamus ei voi syntyä ja rakentua olosuhteissa, joissa työntekijä tapaa lasta harvoin ja lyhyesti. Haastetta lisää se, että työntekijä saattaa vaihtua usein, että sijoitetut lapset voivat asua pitkienkin matkojen takana ja että asiakkaina on monista eri kulttuureista tulevia lapsiperheitä, joiden kanssa ei aina ole yhteistä kieltä.

Henkilömitoitus ja palkkaus kuntoon

Kuusikkokuntien viimeisimmän raportin mukaan asiakasmäärä yhtä vastuusosiaalityöntekijää kohti oli Tampereella noin 55, kun kohtuulliseksi määräksi on erilaisissa laatusuosituksissa arvioitu 30 asiakasta. Yli tuhat sosiaalityöntekijää, mukana myös tamperelaisia, esittikin viime syksynä hätähuutonsa, jonka mukaan lastensuojelu on kriisissä useissa Suomen kaupungeissa. Ammattiliitto Talentian viime vuonna tekemässä selvityksessä 72 prosenttia vastanneista sosiaalityöntekijöistä piti juuri asiakasmäärien kohtuullisuutta tärkeänä kun heiltä kysyttiin työolosuhteiden vaikutusta työnhakuun. Päteviä työntekijöitä onkin ollut entistä vaikeampaa saada.

Vetoomuksen pohjalta jätettiin myös eduskunnassa lakialoite, jossa lastensuojelun henkilömitoitukseksi ehdotettiin kolmeakymmentä asiakasta yhtä lasten asioista vastaavaa sosiaalityöntekijää kohti. Ehkä ei ole mahdollista siirtyä kerralla yli viidestäkymmenestä asiakkaasta kolmeenkymmeneen, mutta sitä kohti siirtyminen tulisi aloittaa viipymättä. Jokainen hyvin hoidettu lastensuojeluasiakkuus on mahdollisuus siihen, että tarve lastensuojelulle poistuu, asiakkuus päättyy ja vältytään paitsi isommilta inhimillisiltä kärsimyksiltä, myös raskaammilta taloudellisilta satsauksilta.

Erittäin suurta ammattitaitoa ja vastuullisuutta vaativa, hyvin kuormittava sosiaalityö on myös huonosti palkattua. Tampereella palkat ovat pienemmät kuin monissa suurissa ja keskisuurissa kaupungeissa. Valtuutetut saivatkin viime syksynä lastensuojelun avohuollon palvelupäällikön, sekä kuuden johtavan sosiaalityöntekijän allekirjoittaman vetoomuksen, jossa esitetään sosiaalityöntekijöiden palkkoja korotettavaksi.

Lapsen oikeudet ovat aikuisten velvollisuuksia. Lapset eivät ole vastuussa siitä, että heidän arkensa sisältää turvattomuutta ja hätää, että heiltä on riistetty mahdollisuus huolettomaan lapsuuteen. Annetaan lastensuojelulle todellinen mahdollisuus.

Kirjoittaja on tamperelainen kaupunginvaltuutettu

Lisää aiheesta Vasemmassa Kaistassa

Väärä säästäminen tulee kalliiksi (7.1.2018)
Lastensuojelu ja paperittomien terveydenhuolto kuntoon (22.12.2017)

Etusivun kuva:

Tampereen lastensuojelun palvelut löytyvät Tipotien sosiaali- ja terveysaseman 4. kerroksesta. (Kuva: Cai Melakoski)

*

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *