Artikkeli: Uutiset 2013–2018

22.12.2017 klo 15:56

Lastensuojelu ja paperittomien terveydenhuolto kuntoon

Vasemmiston valtuustoryhmä ahkeroi valtuuston tämän vuoden viimeisessä kokouksessa ja kyselytunnilla: kolme aloitetta, kaksi kysymystä ja yksi muutosesitys päätöksiin.  (Kuva: Cai Melakoski.)

 

Teksti: JANIKA KUNNARI
Tampereen kaupunginvaltuuston vuoden viimeisessä kokouksessa vasemmistoliitto teki kolme aloitetta. Ulla-Leena Alppi vetosi aloitteessaan lastensuojelun riittävien resurssien puolesta. Noora Tapio esitti välttämättömien terveydenhuoltopalveluiden järjestämistä Tampereella oleskeleville niin sanotuille paperittomille ihmiselle, jotka ovat jääneet kaupunkiin saatuaan kielteisen oleskelupapäätöksen. Minna Minkkisen aloittessa esitettiin sukupuolivaikutusten arvioinnin aloittamista liikuntatoimessa. Ulla-Leena Alpin ja Noora Tapion aloitteiden allekirjoittajissa oli muitakin kuin vasemmistoliiton valtuutettuja.

Valtuustoa edeltäneellä kyselytunnilla Sinikka Torkkola kysyi, miten kaupunki on edistänyt aloitetta uhrin nimien lisäämisestä Kalevankankaan punaisten muistomerkkiin. Toisessa kysymyksessään Torkkola kysyi, miten kaupunki varmistaa, että Aamulehteä tilaamattomat ja internettiedotusta seuraamattomat saavat tietoa kaupungin liikuntapalveluista.

Lisää sosiaalityöntekijöitä lastensuojeluun

Valtuutettu Ulla-Leena Alppi vaati aloitteessaan lastensuojeluun lisää voimavaroja. Tällä hetkellä Tampereella yksi sosiaalityöntekijä vastaa noin 55 asiakkaasta. Kohtuullinen asiakasmäärä työntekijää kohden on 30 asiakasta. Tampereella myös sosiaalityön palkat ovat pienemmät kuin monessa muussa kaupungeissa.

Ammattijärjestö Talentian selvityksessä 72 prosenttia vastanneista sosiaalityöntekijöistä piti juuri asiakasmäärien kohtuullisuutta tärkeänä työnhakuun vaikuttavana tekijänä. Yli tuhannen sosiaalityöntekijän allekirjoittamassa aloitteessa on vaadittu asiakasmäärien kohtuullistamista.

Vasemmistoliiton kansanedustaja Li Anderssonin aloitteesta eduskunnassa on jätetty lakialoite, jossa lastensuojelun henkilömitoitukseksi ehdotetaan kolmeakymmentä asiakasta yhtä vastaavaa sosiaalityöntekijää kohti. Lakiesitystä tuskin käsitellään kiireellisesti, joten kunnissa tulisi tehdä omia ratkaisuja.

– Jokainen hyvin hoidettu asiakkuus on mahdollisuus siihen, että tarve lastensuojelulle poistuu ja vältytään raskaammilta taloudellisilta satsauksilta. Lapsen oikeudet ovat aikuisten velvollisuuksia, Alppi huomautti.

Välttämättömät terveyspalvelut paperittomille

Paperittomien määrä Suomessa lisääntyy, sillä ihmisille, joilla ei ole mahdollisuutta palata turvallisesti kotimaahansa, annetaan kielteisiä oleskelulupapäätöksiä. Taustalla on muun muassa eduskunnan päätös lakkauttaa humanitaarinen oleskelulupa.

Valtuutettu Noora Tapion jättämässä aloitteessa painotetaan kansainvälisten ihmisoikeussopimusten edellyttämiä oikeuksia välttämättömiin terveyspalveluihin, toimeentuloon ja majoitukseen. Vasemmistoliitto vaatii Tamperetta edistämään jokaiselle kuuluvia ihmisoikeuksia  ja varmistamaan, että jokaiselle maassaolostatukseen katsomatta taataan välttämättömät terveyspalvelut, toimeentulo ja majoitus.

Palveluiden järjestäminen paperittomille on perusteltua monesta syystä. Sairauksien hoitamattomuus käy kalliiksi yhteiskunnalle, sillä hoitamattomina monet taudit pahenevat ja vaativat välitöntä hoitoa. Kaupungilla on velvoite hoitaa välitöntä hoitoa vaativat taudit. Lisäksi tarttuvien tautien hoitamattomuus heikentää niiden leviämisen ehkäisyä.

Lisäksi aloitteessa esitetään kaupungin työntekijöiden kouluttamista, jotta he osaavat ohjata paperittomia palveluihin. Lisäksi on huolehdittava, että palveluista on tietoa riittävästi tarjolla sekä englanniksi että paperittomien yleisimmin käyttämillä kielillä.

Sukupuolivaikutusten arviointi

Valtuutettu Minna Minkkisen tekemässä aloitteessa esitetään, että Tampereella aloitetaan sukupuolivaikutusten arviointimenettely liikuntapalveluissa. Arvioinnissa tulee ottaa huomioon sukupuolen moninaisuus.

Sukupuolivaikutusten arviointi on sosiaali- ja terveysministeriön mukaan osa palveluiden huolellista valmistelua. Tutkimusten mukaan urheilussa ja liikunnassa esiintyy epätasa-arvoista kohtelua muun muassa salivuorojen jakamisessa. Tampereella tulisi selvittää, jaetaanko liikuntatiloja yhdenvertaisesti eri sukupuolille. Mikäli salivuorojen jaossa sukupuolia kohdellaan epätasa-arvoisesti, käytäntöjä tulee muuttaa yhdenvertaisuutta edistäviksi.

Punaisten muistomerkin nimien lisäys

2018 tulee kuluneeksi sata vuotta sisällissodasta, jonka keskeisiin tapahtumapaikkoihin Tampere kuului. Vasemmistoliiton vuonna 2013 jättämä aloite vainajien nimien lisäämiseksi Kalevankankaan hautausmaan punaisten muistomerkkiin on jäänyt tulevaisuudessa hoidettavaksi. Sinikka Torkkola kysyi, Onko nimien lisäämistä muistomerkkiin valmisteltu tai edes suunniteltu valmisteltavan?

– Sata vuotta on kulunut sisällissodasta, mutta yhä edelleen useimmat sodan uhrit lepäävät nimettömissä joukkohaudoissa. Olisiko nyt aika astua sodan sovittelun viimeisimmät askeleet ja antaa punaisten puolella taistelleille heille kuuluva ihmisarvo? Nimi hautakivessä on konkreettinen tapa osoittaa tämä arvo, sillä kunniallisten ihmisten hautakivissä on nimet, totesi Torkkola.

Vastauksessaan apulaispormestari Johanna Loukaskorpi (sd.) lupasi selvittää asiaa apulaispormestari Aleksi Jäntin (kok.) kanssa. Nimien lisääminen muistomerkkiin kuuluu kaupungin vastuulle, sillä muistomerkki on annettu vuonna 1941 Tampereen kaupungin hallintaan ja hoitoon.  

Liikuntapalveluiden tiedotuksen yhdenvertaisuus

Sinikka Torkkolan toinen kysely koski asukkaiden yhdenvertaisia mahdollisuuksia saada tietoa liikuntaryhmien toiminnasta. Kaupungin liikuntaryhmien aikataluista ja ilmoittamisesta on tiedotettu kaupungin verkkosivuilla sekä Moro-lehden kanssa jaetussa Vapaalla-liitteessä. Torkkola kysyi, miten sellaiset kaupunkilaiset, jotka eivät käytä internettiä eivätkä tilaa Aamulehteä saavat tiedon liikuntapalveluista.

Apulaispormestari Johanna Loukaskorven mukaan tiedotusta liikuntatoimen tarjoamista ohjausryhmistä on tehostettu pormestariohjelman mukaisesti. Tietoa pyritään tarjoamaan niin sähköisesti kuin perinteisten painettujen esitteiden ja lehtien kautta. Keskustelun aikana hän lupasi myös selvittää, voisiko Vapaalla-liitteen jakaa ensi syksynä virallisena tiedotteena, jolloin se jaettaisiin kaikkiin kotitalouksiin.

 

Lisää aiheesta Vasemmassa Kaistassa

Tampereen kaupunginvaltuuston 18.12.2017 kokousjutut Vasemmassa Kaistassa

Ylävitosen valtuustokatsomo käynnistyi (20.12.2017)

Vasemmistoliitto tahtoo ulkopuolisen työryhmän päättämään palkkioista (19.12.2017)

On aika päättää punaisten häpeärangaistus (18.12.2017)

 

Lisää aiheesta muualla verkossa

Valtuustoaloite lastensuojelutyön resurssien ja palkkauksen parantamiseksi  (Tampereen kaupungin verkkosivut, valtuuston kokouksen 18.12.2017 pöytäkirja)

Valtuustoaloite sukupuolivaikutusten arviointimenettelyn käynnistämiseksi liikuntatoimessa (Tampereen kaupungin verkkosivut, valtuuston kokouksen 18.12.2017 pöytäkirja)

Valtuustoaloite paperittomien välttämättömien oikeuksien takaamiseksi (Tampereen kaupungin verkkosivut, valtuuston kokouksen 18.12.2017 pöytäkirja)

Valtuustokysely koskien kaupungin asukkaiden yhdenvertaisia mahdollisuuksia saada tietoa liikuntaryhmien toiminnasta. (Tampereen kaupungin verkkosivut, valtuuston kyselytunnin 18.12.2017 pöytäkirja)

Valtuustokysely koskien vainajien nimien lisäämistä Kalevankankaan hautausmaan punaisten muistomerkkiin (Tampereen kaupungin verkkosivut, valtuuston kyselytunnin 18.12.2017 pöytäkirja)

 

 

*

 

 

 

 

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *