Artikkeli: Tampere

20.8.2019 klo 17:36

Ihmisoikeudet ja kaupunkiympäristö avasivat valtuustokauden

Tampereen kaupunginvaltuutoston oikea laita ammotti tyhjyyttä valtuuston kyselytunnilla. Kysymysten aiheina olivat sään lämpenemisen vaikutukset hoivapalveluiden asiakkaiden ja työntekijöiden hyvinvointiin sekä Tammelantorin siisteys. (Kuva: Sinikka Torkkola)

Tampereen kaupunginvaltuusto palasi kesätauolta maanantaina. Kokouksessa käsiteltiin peräti kolmea ihmisoikeuksiin liittyvää aloitetta, joiden takana on vasemmistoliiton valtuutettuja. Lisäksi vasemmistoliittolaiset nostivat esille kaupunkiympäristön ja ilmastonmuutokseen sopeutumisen teemoja.

Käsittelyssä olivat vastaukset Noora Tapion aloitteeseen paperittomien oikeuksien takaamiseksi, Sinikka Torkkolan aloitteeseen ikäihmisten palveluista tiedottamiseen sekä Minna Minkkisen yhdessä vihreiden Merve Caglayanin kanssa tekemään aloitteeseen anonyymin rekrytoinnin käyttöön ottamiseksi Tampereella.

Paperittomien välttämättömät oikeudet kuuluvat kunnalle

Noora Tapion joulukuussa 2017 jättämässä aloitteessa esitettiin, että Tampereen kaupunki ryhtyy toimiin, jotta jokaiselle maassaolostatukseen katsomatta taataan Suomea velvoittavien kansainvälisten ihmisoikeussopimusten edellyttämät oikeudet välttämättömiin terveyspalveluihin, toimeentuloon ja majoitukseen. Järjestäytyneen yhteiskunnan ulkopuolelle jättäminen altistaa rikollisuudelle, hyväksikäytölle ja radikalisoitumiselle, minkä lisäksi yhteiskunnalle tulee kalliimmaksi antaa siltä velvoitettua välitöntä hoitoa kuin hoitaa esimerkiksi perussairaudet asianmukaisesti.

Aloitteen saamassa vastauksessa vastuuta sysättiin huomattavasti muun muassa seurakuntien sekä vapaaehtoisvoimin moniammatillista apua järjestävän Global Clinicin harteille, vaikka välttämättömien palvelujen takaamisen tulisi olla kuntien vastuulla. Tapio esittikin aloitteen palauttamista valmisteluun, mutta esitys hävisi äänestyksen. Sen sijaan valtuusto hyväksyi Tapion toivomusponnen, että paperittomien palveluiden järjestämisessä huomioidaan näkökohdat terveyden edistämisestä yksilö- ja väestötasolla. Ponsi vaatii ottamaan huomioon myös hallitusohjelmaan sisältyvät kirjaukset terveydenhuollon laajentamisesta ja paperittomien varhaiskasvatusoikeutta koskevasta selvityksestä sekä perustuslakivaliokunnan linjaukset varhaiskasvatuksesta.

Ikäihmisille helposti tietoa heille tärkeistä asioista

Sinikka Torkkola esitti aloitteessaan vuosi sitten elokuussa ikäihmisten palveluista tiedottamisen lähtökohdaksi asiakkaiden tiedontarvetta. Kaikki informaatio on periaatteessa löydettävissä kaupungin nettisivuilta, mutta hankalasti, eivätkä ikäihmiset ja heidän omaisensa löydä sivuilta vastauksia heitä askarruttaviin kysymyksiin. Aloitteen vastauksessa todettiin, että  Ikäihmisten palvelujen viestintää ja verkkosivuja on uudistettu. Asiakasmaksuja on havainnollistettu valtuustoaloitteen ehdotuksen mukaisesti verkkosivuilta henkilöesimerkeillä. Viestinnässä käytetään selkeää yleiskieltä, mutta ei selkosuomea. Myös videoita on lisätty sivuille. Sen sijaan paperista uutta palveluopasta ei ole tulossa, sillä paperisen oppaan tiedot vanhenevat nopeasti. Edellisen kerran painettu opas on julkaistu 2016.

Anonyymilla rekrytoinnilla tasa-arvoa työelämään

Minna Minkkisen ja vihreiden Merve Caglayanin joulukuussa 2018 jätetyssä aloitteessa ehdotettiin anonyymin rekrytoinnin käyttöönottoa Tampereella. Anonyymissa rekrytoinnissa tarkoitus on poistaa työhakemuksista muun muassa nimi, ikä, sukupuoli ja muut työhön liittymättömät tiedot, joiden ei pitäisi vaikuttaa valituksi tulemiseen, mutta jotka siihen usein valitettavasti kuitenkin vaikuttavat. Syrjintää tapahtuu esimerkiksi yli 50-vuotiaiden sekä romanien rekrytoinnissa. Helsingissä on jo tehty kokeilu anonyymista rekrytoinnista ja tulokset ovat olleet hyviä.

Kaupungin tämänhetkinen rekrytointijärjestelmä ei mahdollista anonyymiyttä, mutta Minkkisen ja Caglayanin saaman vastauksen mukaan selvityksen alla on uusi järjestelmä, jossa tämä olisi mahdollista. Henkilöstöjohtajan mukaan tämä uusi järjestelmä tulisi käyttöön ensi vuoden alusta.

Vesille pääsevät pian nekin, joilla ei ole omaa venettä. Näin käy, jos Minna Minkkisen aloite kaupunkiveneistä toteutuu. (Kuva: Cai Melakoski)

Asiaa kaupunkiympäristöstä ja ilmastosta

Vasemmistoliiton valtuutetut nostivat esille myös kaupunkiympäristöä ja ilmastoasiaa. Kyselytunnilla käsiteltiin ensin Noora Tapion kysymystä ilmastonmuutokseen sopeutumisesta Tampereen hoivapalveluissa. Niiden piirissä olevat ja niissä työskentelevät joutuvat tulevaisuudessa kohtaamaan säännöllisesti ilmastonmuutoksen aiheuttamia kohonneita lämpötiloja kesäisin. Etenkin pienille lapsille, sairaille, vanhuksille ja fyysisesti raskasta työtä tekeville lämpötilat ovat erityisen haitallisia.

Sinikka Torkkolan kysymys taas koski Tammelantorin siisteyttä, josta on tullut kommenttia kaupunkilaisilta. Torin siivous on ulkoistettu, ja tällä hetkellä toria puhdistetaan kuivaharjauksella ja vain osin pestään vedellä. Puhdistustavan vuoksi torille voi jäädä puhdistamattomia alueita.

Minna Minkkinen jätti puolestaan valtuustoaloitteen yhteiskäyttöisten kaupunkiveneiden saamiseksi Tampereelle. Kahden kauniin järven välissä seisovassa kaupungissa löytyisi varmasti käyttäjiä maksuttomille soutuveneille, jotka olisivat luonteva osa uudenlaista kaupunkikulttuuria.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.