Artikkeli: Vasemmisto

23.11.2020 klo 11:20

Anttila ja Tapio kiittävät puoluevaltuuston demokraattista työskentelytapaa

Yhteiskuvassa Vasemmistoliiton puoluevaltuuston etäkokouksessa ylärivillä Tatu Ahponen, Noora Tapio, alarivillä Minna Minkkinen, Sanna-Maria Anttila ja Aapo Niemi. Minkkinen on puolueen toinen varapuheenjohtaja, muut puoluevaltuuston jäseniä. (Kuva: Aapo Niemi)

Vasemmistoliiton puoluevaltuusto ‒ puolueen korkein päättävä elin puoluekokousten välillä ‒ kokoontui viikonvaihteessa kaksipäiväiseen etäkokoukseen. Pirkanmaan vasemmiston valtuutetut olivat valmistautuneet kokoukseen hyvin. Sanna-Maria Anttila ja Noora Tapio kertoivat Vasen Kaista -verkkolehdelle olevansa sangen tyytyväisiä siihen, miten he valtuutettuina saivat vaikuttaa kokouksen kulkuun ja päätöksiin. 

Anttila: sote ei ole vain terveyttä, hoitoa ja hoivaa

Sanna-Maria Anttila oli laatinut viikonlopun puoluevaltuuston syyskokoukseen puolueen kuntavaaliohjelman sosiaali- ja terveydenhuoltoa koskevaan osaan muutamia muutosesityksiä, joita hän perusteli:

‒ Kuntavaaliohjelmaa lukiessani ilahduin kuinka monipuolisesti sosiaalipalveluista ja vasemmiston tavoitteista niiden suhteen oli kerrottu. Mielestäni otsikkotasolla ja alkukappaleissa sosiaali- ja terveydenhuollon kokonaisuus ei kuitenkaan tule riittävästi huomioiduksi, joten olen tehnyt muutamia muutosesityksiä kuntavaaliohjelman sote-osioon.

‒ Muutosesityksissä olen ennen kaikkea halunnut tuoda näkyväksi sitä, että sote ei ole vain terveyttä, hoitoa ja hoivaa. Sosiaalihuollon ja erilaisten palveluiden kautta ihmiset saavat arkeensa monenlaista tukea ja helpotusta. Näillä tukitoimilla vahvistetaan ja edistetään muun muassa toimintakykyä, hyvinvointia ja osallisuutta, Anttila määritteli puheenvuorossaan. 

Sanna-Maria Anttila ei valmistellut esityksiään suotta:
‒ Vaalikärkivaliokunta kannatti osaa muutosesityksistäni ja sain vaaliohjelmaan läpi muutoksia sen osalta, että sosiaali- ja terveydenhuoltoa koskevassa osuudessa huomioidaan selkeämmin myös sosiaalihuollon näkyvyys. Mielestäni tärkeimmät tekemäni muotoilut tuli huomioiduksi ja muutetuiksi, eli olen tyytyväinen ohjelman lopputulokseen ja kokonaisuuteen, Anttila kiittää.
Vasemmistoliiton kuntavaaliohjelma julkistetaan myöhemmin.

Tapio näki toimintasuunnitelman muodossa kehitettävää

Noora Tapio osallistui muun muassa toimintasuunnitelmasta käytyyn keskusteluun:
‒ Puheenvuorossani toin esiin, että toimintasuunnitelma on ihan kriittisen tärkeä järjestöllisen kehittämisen asiakirja, jota ei kuitenkaan pidetä aivan arvossaan. Toimintasuunnitelmaprosessi ei nykyisellään tarjoa puolueen jäsenille tai puoluevaltuutetuille riittävää tietoa tulevan vuoden hankkeiden edellyttämistä henkilöresursseista ja ajankäytöstä, eikä toimintasuunnitelma, jossa on sekaisin sekä jatkuvaa toimintaa että spesifisti ensi vuoden kysymyksiä anna riittävän kokonaisvaltaista ymmärrystä puoluetoimiston arjesta. 

‒ Tämän puheen ja toimintasuunnitelma- ja talousarviovaliokunnassa käydyn keskustelun pohjalta kokous hyväksyikin muotoilemani ponnen, jossa edellytetään, että toimintasuunnitelmaprosessia ryhdytään ensi vuonna kehittämään saavutettavammaksi ja demokraattisemmaksi puolueen työntekijöiden, puoluehallituksen ja puoluevaltuuston voimin, kertoo Noora Tapio.

Hän käytti kokouksen yleiskeskustelussa myös puheenvuoron opiskeljoiden hyvinvoinnista koronakriisin oloissa.

Lompakon koko ei saa määrittää, kuinka ympäristöystävällisesti voi elää

Puoluevaltuuston puheenjohtaja Miikka Kortelainen kiitti puheenvuorossaan maamme vahvaa julkista sektoria:

“Viimeistään koronakriisi on tehnyt näkyväksi suomalaisen yhteiskunnan suurimman vahvuuden; vahvan julkisen sektorin. Laadukas varhaiskasvatus ja koulutusjärjestelmä, sosiaali- ja terveydenhuolto ja muu julkinen palvelutuotanto eivät kuitenkaan ole mitään itsestäänselvyyksiä, ne ovat pitkäjänteisen työn tulos. Ne ovat myös asioita, joiden puolesta ja joiden kehittämiseksi meidän pitää tehdä väsymättä töitä.

Jos joskus, niin nyt hallituspuolueena, opetusministeriötä ja sosiaali- ja terveysministeriötä johtaessamme meillä vasemmistossa on erinomaiset mahdollisuudet tehdä tulevaisuusorientoitunutta politiikkaa suomalaisten hyvinvoinnin lisäämiseksi pitkälle tulevaisuuteen.

Valtakunnan politiikan merkityksellisyydestä huolimatta on hyvä tunnistaa, että kunnallinen päätöksenteko on toinen merkittävä vallankäytön paikka, jossa tehdään ratkaisuja ihmisten arkeen liittyen. Ne ratkaisut liittyvät esimerkiksi siihen, millaisia terveydenhuollon palveluita saamme, kuinka paljon yhdessä koululuokassa on lapsia tai missä kunnossa tiet ja pyörätiet kunnassamme ovat.” Artikkelin lopusta löytyy linkki koko Kortelaisen puheeseen.

Puolueen puheenjohtaja Li Andersson piti kokouksessa linjapuheen, jonka hän päätti yhteenvetoon näkemyksestään siitä, mitä vasemmistoliitto vaaleissa tarjoaa:

“Me tulemme kampanjoimaan valoisan tulevaisuuden varmistamiseksi kaikille, ei harvoille.

  • Me haluamme Suomen, jossa jokainen voi ikääntyä ilman pelkoa, ja jokainen voi luottaa siihen, että omista läheisistä pidetään hyvää huolta.
  • Me haluamme Suomen, jossa jokainen lapsi saa oman harrastuksen, ja jossa kukaan ei joudu miettimään mitä hänellä on varaa opiskella.
  • Me haluamme Suomen, jossa kukaan ei joudu työskentelemään homeisissa tiloissa, ja jossa kenenkään työsuhdetta ei ketjuteta vuosiksi tai häntä lomauteta lyhytnäköisten säästöjen takia.
  • Me haluamme Suomen, jossa ilmastonmuutoksen torjuminen tehdään mahdolliseksi kaikille, eikä lompakon koko määritä sitä, kuinka ympäristöystävällisesti voi elää.

Lähde mukaan rakentamaan sitä Suomea meidän kanssamme!”

Puoluevaltuuston puheenjohtaja Miikka Kortelaisen puhe puoluevaltuustolle 21.11.2020

Li Anderssonin linjapuhe vasemmistoliiton puoluevaltuustolle 21.11.2020 (tekstinä)

Andersonin puheen videotaltiointi:

Korjaus 23.11. klo 15:26. Korjattiin toinen väliotsikko paremmin vastaamaan tekstin sisältöä.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *