Artikkeli: Suomi

6.3.2022 klo 10:22

Anna Kontulan lakialoite: tahdonvastainen hoito maksuttomaksi

Pitkäniemessä on hoidettu psykiatrisia, myös tahdonvastaisesti yli sata vuotta. Sairaalan vanhimmat rakennukset on rakennettu vuosina 1896–1899. Sairaalan toiminta siirtyy Kauppiin Tampereelle vuoden 2023 aikana. (Kuva: VK)

Vasemmistoliiton kansanedustaja Anna Kontula on jättänyt lakialoitteen, jossa esitetään tahdonvastaisen psykiatrisen hoidon ja päihdehoidon säätämistä maksuttomaksi. Lakiesityksessä esitetään, että sosiaali- ja terveyspalvelu-, mielenterveys- ja päihdehuoltolain perusteella määrätty tahdosta riippumaton hoito sekä tahdosta riippumattomaan psykiatriseen hoitoon määräämisen edellytysten selvittämiseksi järjestettävä tarkkailu olisivat potilaalle maksuttomia.

– Tahdosta riippumattomassa hoidossa on aina kyse poikkeuksellisesta itsemääräämisoikeuden rajoittamisesta. On kohtuutonta, jos hoitojaksosta aiheutuu potilaalle sellaista taloudellista haittaa, joka voi pahimmillaan johtaa maksukyvyttömyyteen, asiakasmaksujen takaisinperintään ja syvenevään ongelmien kierteeseen, toteaa Anna Kontula lakialoitteessaan.

Tahdonvastaisen hoidon perusteista määrätään laissa

Perusteet, joiden mukaan henkilö voidaan määrätä tahdostaan riippumatta hoitoon, määritellään mielenterveys- ja päihdehuoltolaeissa. Tahdonvastaiseen psykiatriseen sairaalahoitoon määrääminen edellyttää kolmea perustetta: Ensinnäkin henkilön pitää todeta olevan mielisairas eli psykoottinen. Toiseksi, mikäli henkilöä ei toimitettaisi hoitoon, se pahentaisi olennaisesti hänen mielisairauttaan tai vakavasti vaarantaisi hänen tai muiden henkilöiden terveyttä tai turvallisuutta. Kolmas edellytys on, että mitkään muut mielenterveyspalvelut eivät sovellu käytettäviksi tai ovat riittämättömiä.

Päihdehuoltolain mukaista tahdosta riippumatonta hoitoa on käytetty päihderiippuvaisten aikuisten hoidossa vähän. Tahdosta riippumattomaan päihdehoitoon voidaan määrätä, jos päihdehuollon järjestämisessä vapaaehtoisuuteen perustuvat palvelut eivät ole mahdollisia tai ne ovat osoittautuneet riittämättömiksi. Lisäksi edellytetään, että henkilön itsensä tai hänen vaikutuspiirissään olevien henkilöiden terveys tai turvallisuus ovat vaarassa.

Yli puoli miljoonaa terveyspalveluiden asiakasmaksua ulosottoon 2021

Terveysmaksut aiheuttavat vuosittain sadoille tuhansille ihmisille taloudellisia vaikeuksia. Lakiesityksessään Anna Kontula muistuttaa, että ulosottolaitoksen mukaan pelkästään vuonna 2021 liki 560 000 sosiaali- ja terveyspalveluiden asiakasmaksua päätyi ulosottoon.

Terveyspalveluiden käyttäjät eivät myöskään ole yhdenvertaisessa asemassa, sillä laki määrittää ainoastaan asiakasmaksujen ylärajan. Esimerkiksi Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirissä psykiatriset potilaat maksavat vain kymmenestä hoitopäivästä vuodessa. Pirkanmaan sairaanhoitopiirissä helmikuun 2022 alusta lähtien alin vuorokausimaksu, joka maksetaan myös terveydenhuollon maksukaton täytyttyä, on 22,80 euroa vuorokaudessa.

Pirkanmaan sairaanhoitopiiri teki viime lokakuussa myös päätöksen, ettei maksuvapautusta enää sovelleta sairaanhoitopiiriin tasasuuruisissa asiakasmaksuissa, kuten hoitopäivä-, kuntoutus-, poliklinikka- ja sarjahoitomaksuissa. Päätöstä ovat kritisoineet muun muassa sairaalan sosiaalityöntekijät, jotka katsovat asiakasmaksujen aiheuttamien taloushuolien heikentävän kuntoutumista.

Lisää aiheesta Vasen Kaista-verkkolehdessä:
Lisää aiheesta muualla verkossa:

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *