Avainsana:

päihdetyö

Alaikäisten päihdehoidossa ammottava aukko

 • 21.2.2024
 • TEKSTI: KUKKA KUNNARI

Joulukuussa 2023 kuulin asiantuntijapuheenvuoron, jonka mukaan osassa Pirkanmaan pienempiä kuntia ei tällä hetkellä ole käytännössä lainkaan saatavilla alaikäisten päihdehoitoa. Taustalla on puhujan mukaan se, että hyvinvointialue ei ole uusinut ostopalvelusopimuksia, joiden kautta näissä kunnissa alaikäisten päihdehoito pääasiassa on järjestetty. Kysyin asiasta aluevaltuuston vuoden 2024 ensimmäisellä kyselytunnilla. Lasten, nuorten ja perheiden palveluiden palvelulinjajohtaja Titta Pelttarin vastauksen […]

Alaikäisten päihdehoidon puutteet esille

 • 14.2.2024
 • TEKSTI: ANNA WECKSTRÖM

Aluevaltuutettu Kukka Kunnari tenttasi viranhaltijoita alaikäisten päihdehoidon tilanteesta ja hoidon puutteista aluevaltuuston kokousta edeltävällä kyselytunnilla. Pirkanmaan hyvinvointialueella alaikäisten päihdehoidossa on ollut ongelmia palveluntarjonnassa ja sen tasossa. Kunnari kysyi, onko Pirkanmaalla alueita, joissa alaikäiset eivät saa tarvitsemaansa päihdehoitoa sekä millaista päihdehoitoa Pirkanmaan hyvinvointialue ostaa tai tuottaa itse alaikäisille. – Tietooni on tullut, että osassa Pirkanmaan pienempiä […]

Nuorten miesten hengenvaara

 • 5.10.2023
 • TEKSTI: MINNA MINKKINEN

Taas uutisoitiin, miten Suomessa nuoret kuolevat ennenaikaisesti huumeisiin ja Tampereella vielä muuta maata enemmän ja nuorempina. Olen kyllästynyt pyörittämään tätä samaa kappaletta, että vähentämällä eriarvoistumista ja panostamalla matalan kynnyksen palveluihin ja inhimillisempään huumepolitiikkaan, säästetään nuorten ihmisten henkiä.  Nykyisin tarjolla on vain samoja vanhoja, riittämättömiä, ratkaisuja,  kuten valistusta ja vankilaa. Siksi tarvitaan rohkeutta kehittää nykyistä tehokkaampia […]

Ministerivierailu: selviämisasemalta ratikkaan

 • 19.8.2022
 • TEKSTI: ANNA WECKSTRÖM

Vasemmistoliiton ministeriryhmä, johon lukeutuvat ministerit ja puheenjohtajisto, pääsivät kesäkokouksensa yhteydessä tutustumaan ainutlaatuiseen selviämishoitoon. Selviämishoitoasemalla päihtyneet voivat turvallisessa paikassa selvittää päätään ja saada mahdollisesti tarvittavaa hoitoa. Asemalle ohjataan päihtyneitä potilaita poliisin tai sairaankuljetuksen tuomana ja asemalla ollaan enintään vuorokausi. Samassa yksikössä toimii myös katkaisuhoitoasema. – Selviämishoito kiinnosti ministeriryhmää paljon, ja se kytkeytyy vahvasti ajankohtaiseen päihdepoliittiseen keskusteluun. […]

Käyttöhuoneet eivät yksin riitä

 • 28.7.2022
 • TEKSTI: MINNA MINKKINEN

Olen työskennellyt haittoja vähentävässä terveysneuvonnassa, eli tuttavallisemmin neulojen ja ruiskujen vaihdossa suonensisäisesti huumeita käyttäville ihmisille. Näistä anonyymeistä päihdepalveluista ei ole syntynyt mitään jengirikollisuuskeskuksia, vaan toiminnan avulla on kyetty tukemaan menestyksekkäästi marginaalissa elävien ihmisten terveyttä ja hyvinvointia. Näiden palveluiden oikein sijoittaminen ja naapurityö ovat niiden onnistumisen edellytys.  Vierailin kymmenisen vuotta sitten Alankomaissa huumeiden käyttöhuoneessa. Käyttöhuone toimi […]

Olisiko viimein päihde- ja mielenterveyspalveluiden vuoro?

 • 15.3.2022
 • TEKSTI: KUKKA KUNNARI

Viime viikon maanantaina – päivää ennen Pirkanmaan aluevaltuuston ensimmäistä kokousta – Hämeenkatu täyttyi huudoista, joissa vaadittiin poliitikkoja lunastamaan lupauksensa. Pirkanmaan päihde- ja mielenterveys­järjestöjen verkoston järjestämä Päihde- ja mielenterveyspalveluiden vuoro! -mielenosoitus rantautui Keskustorille, missä kuultiin järjestöjen tavoitteiden lisäksi ravistelevia kokemus­puheenvuoroja sekä alue­poliitikkojen yrityksiä vastata niihin. Sain itse kunnian puhua vasemmistoliiton ryhmän edustajana yhdestä lempi­aiheestani. Mielenterveys- ja […]

Anna Kontulan lakialoite: tahdonvastainen hoito maksuttomaksi

 • 6.3.2022
 • TEKSTI: SINIKKA TORKKOLA

Vasemmistoliiton kansanedustaja Anna Kontula on jättänyt lakialoitteen, jossa esitetään tahdonvastaisen psykiatrisen hoidon ja päihdehoidon säätämistä maksuttomaksi. Lakiesityksessä esitetään, että sosiaali- ja terveyspalvelu-, mielenterveys- ja päihdehuoltolain perusteella määrätty tahdosta riippumaton hoito sekä tahdosta riippumattomaan psykiatriseen hoitoon määräämisen edellytysten selvittämiseksi järjestettävä tarkkailu olisivat potilaalle maksuttomia. – Tahdosta riippumattomassa hoidossa on aina kyse poikkeuksellisesta itsemääräämisoikeuden rajoittamisesta. On kohtuutonta, […]

Anna Kontulan työryhmän selvitys avaa päihderiippuvaisten näkökulmia palveluiden ongelmiin

 • 9.8.2020
 • TEKSTI: IIRO AROLA

Vasemmistoliiton kansanedustaja ja eduskunnan päihdepoliittisen ryhmän puheenjohtaja Anna Kontula on tehnyt työryhmänsä, Tim Aleskerovin ja Ronja Neuvosen, kanssa selvityksen siitä, miten päihdesairaat kohtaavat tamperelaisen palvelujärjestelmän. Työryhmä toteutti selvityksen haastattelemalla 44:ää eri elämäntilanteissa olevaa Tampereen palveluiden piiriin kuuluvaa päihderiippuvaista kesä- ja heinäkuussa 2020. Selvityksen tavoitteena oli vahvistaa keskustelussa niiden ääntä, jotka joko käyttävät tai tarpeesta huolimatta […]

Tampereen epäonnistuminen huumetyössä näkyy kaduilla

 • 30.6.2019
 • TEKSTI: MINNA MINKKINEN

Sebastian Carpelan kuvasi mielipidekirjoituksessaan (AL 27.6.2019) tuntemuksiaan Tampereen huumeongelmasta. Olen työskennellyt päihde-ja mielenterveystyössä Tampereella kymmenisen vuotta ja tunnistan, että katukuvassa on tapahtunut muutoksia. Muutokset johtuvat siitä, että me emme kaupunkina ole onnistuneet huumehoidossa. Huumeongelmat ja käyttöaineet ovat hyvin samanlaiset Tampereella ja muualla Suomessa. Jätevesitutkimuksissa amfetamiinin määrä kasvaa tasaista tahtia. Silti, Tampereella painotetaan erityisesti avohoidossa opioidikorvaushoitoa. […]

Päihdeongelma räjähtämässä käsiin Tampereella

 • 2.3.2019
 • TEKSTI: ILKKA PORTTIKIVI

Päihdeongelmainen kohtaa monta leimaa ja kantaa mukanaan jatkuvaa häpeä. Moni ihminen pitää päihdeongelmaista itsekkäänä, laiskana ja häntä syytetään huonoon tilaan ja asemaan joutumisesta. Onpa päihdepalveluita kuullut sanottavan jopa verorahojen väärinkäytöksi. Päihdeongelma ei kosketa vain päihdeongelmaista itseään. Hän on usein myös esimerkiksi jonkun lapsi, puoliso, isä tai mummu. Päihteet aiheuttavat paljon negatiivisia asioita yhteiskuntaamme. Päihderiippuvuus on […]