Artikkeli: Pirkanmaa, Tampere

1.12.2022 klo 16:01

Tampereen vasemmisto: suojellaan lähiluontoa eikä rakenneta Puskiaisten oikaisua

Puskaisen oikaisua, joka oikaisisi Kolmostien Pirkkalan Linnakorvesta Lempäälän Kuljuun, vastustetaan, koska se pirstoisi laajan yhtenäisen metsäalueen ja heikentäisi alueen luonto- ja virkistysarvoja. (Kuva: Andreas Kind , Unsplash)

Tampereen Vasemmiston syyskokous ja vasemmiston valtuustoryhmä vastustavat Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen Puskaisen oikaisuksi kutsuttua tiehanketta Lempäälä-Pirkkalassa. Uusi tie oikaisi Kolmostien Pirkkalan Linnakorvesta Lempäälän Kuljuun. Julkaisemassaan kannanotossaan ne vaativat investointirahojen suuntaamista nykyisen  tieverkoston kunnossapitoon ja joukkoliikenteen, kuten lähijunaverkoston, kehittämiseen.

– Vaikka päätösvalta hankkeessa ei ole Tampereen valtuustolla, tulisi Tampereen yhdessä seutukunnan kuntien kanssa selvästi vastustaa ilmastolle ja ympäristölle tuhoisaa linjausta. ELY-keskuksen viranhaltijapäätösten sijasta päätöksen pitäisi olla kuntien käsissä, toteaa tuore Tampereen Vasemmiston puheenjohtaja Anu Ropponen tiedotteessa.

Esitetty linjaus huonoin mahdollinen 

Puskiaisten oikaisu on herättänyt runsaasti kritiikkiä. Oikaisua vastustanut kansalaisliike on kerännyt yli viisi tuhatta nimeä adressiin sekä järjestänyt mielenosoituksia tiehanketta vastaan. Puskiaisten oikaisun vastustajat katsovat, että tiehankkeen ohjausryhmä on valinnut ympäristön kannalta huonoimman vaihtoehdon, vaikka vaihtoehtoisia ratkaisuja oli tarjolla. Oikaisu tuhoaisi alueella sijaitsevan laajan ja yhtenäisen metsäalueen ja tätä kautta alueen luonto- ja virkistysarvot.

Vaihtoehtoisena ratkaisuna valtatien oikaisulle on esitetty nykyisen valtatie 3:n merkittävää perusparannusta Lempäälän Marjamäestä Pirkkalaan. Kolmantena vaihtoehtona on myös esitetty valtatie 3:n säilyttämistä ennallaan sekä pienten parannusten tekemistä. Myös Pirkkalan kunta kannattaa ensisijaisesti nykyisten teiden parannusta ja pitää Kolmostien oikaisua hankalimpana ympäristölle ja alueiden virkistyskäytölle.

Ristiriidassa päästötavoitteiden kanssa

– Pirkanmaa on sitoutunut täyttämään Suomen ympäristökeskuksen kunnille ja maakunnille asettamat päästövähennystavoitteet. Tampereella ja monissa Pirkanmaan kunnissa on erilaisilla ohjelmilla sitouduttu hiilineutraaliuteen ja luontokadon pysäyttämiseen. Uusien moottoriteiden rakentaminen ei tue näitä sitoumuksia. Nyt alueen asukkaat menettävät muutaman minuutin ajomatkan säästön myötä suositun ulkoilualueen ja ekologisen käytävän, todetaan Tampereen Vasemmiston kannanotossa.

– Ympäristönäkökulman lisäksi myös hankkeen kustannukset ansaitsevat kritiikkiä. Pirkanmaalle suunniteltujen tiehankkeiden kokonaishinta on nykykustannuksilla arviolta 185 miljoonaa euroa, siitä pelkästään Puskiaisten oikaisun osuus olisi noin 120 miljoonaa. Valtion tulisikin keskittää rajallisia investointipanostuksia nykyisten tielinjausten hoitoon sekä raide- ja joukkoliikenteen kehittämiseen, arvioi Anu Ropponen Puskiaisen oikaisua julkisen talouden näkökulmasta.

Tampereen Vasemmiston syyskokous ja vasemmiston valtuustoryhmä vaativat kannanotossaan Pirkanmaata  ja Tamperetta pitämään kiinni ilmastotavoitteistaan ja luopumaan lähiluontoa tuhoavasta Puskiaisten oikaisun rakentamissuunnitelmasta.

Lisää aiheesta Vasen Kaista-verkkolehdessä:

Kommentteja: 1

  1. Järjetön hanke asfaltin levittäminen pitkin mettiä
    Luonto häviää aina🌲🦋🐞🫐🕷🪰🍒🐝🦗🇫🇮🕯️🕯️

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *