Artikkeli: Uutiset 2013–2018

29.4.2014 klo 19:24

Maakuntakaava punavihertää

perusratkaisu_kaupunkiseutu (2)-1Teksti: VASEN KAISTA, kuvat: PIRKANMAAN LIITTO

Pirkanmaan maakuntakaavaa jatkovalmistelussa lähtökohtana tulee olemaan niin kutsuttu Aurinko2-malli. Myös muita vaihtoehtoja tullaan hyödyntämään lopullisessa kaavaesityksessä. Vasemmistoliiton maakuntavaltuuston ryhmä pitää tärkeänä, että koko Pirkanmaa pidetään elinvoimaisena, vaikka Tampereen kaupunkiseutu hyrrääkin maakunnan kehityksen moottorina.

– Olemme Vasemmistoliiton Pirkanmaan piirin alueen kuntien edustajien kanssa käyneet huolella läpi maakuntakaavan erilaisia maankäyttövaihtoehtoja. Voimme tyytyväisinä todeta, että niissä nähdään moni asia samalla tavalla kuin puolueemme punavihreässä tavoiteasiakirjassa, totesi vasemmistoliiton valtuustoryhmän puheenjohtaja Rauno Kesseli maakuntavaltuuston kokouksessa viime maanantaina.

Vasemmiston maakuntavaltuuston ja -hallituksen jäseniä
Pirkanmaan maakuntavaltuuston vasemmiston valtuutetut Marja-Leena Torkki, Rauno Kesseli, MInna Minkkinen ja Mikko Aaltonen

– Tarvitsemme kokonaisvaltaista muutosta kohti sosiaalisesti ja ekologisesti kestävää sekä tasa-arvoista yhteiskuntaa. Nykyoloissa sosiaalista oikeudenmukaisuutta voi tavoitella vain sitoutumalla läpikotaisesti ekologisen kestävyyden vaatimukseen eli ilmastonmuutoksen, luonnonvarojen ehtymisen ja kasvavan eriarvoisuuden torjumiseen.

– Meidän näkemyksemme on, että tulevaisuuden yhteiskunnassa asutaan monimuotoisissa yhdyskunnissa kohtuullisen kokoisissa asunnoissa. Keskeisillä kaupunkialueilla suositaan tiivistä yhdyskuntarakennetta. Joukkoliikenteeseen ja palvelujen saatavuuteen panostamalla maaseutu väljempine asuinalueineen säilyy houkuttelevana asuinpaikkana. Nämä periaatteet sisältyvät varsin hyvin nyt esillä oleviin maakuntakaavan luonnosesityksiin.

Kesseli totesi, että tulevaisuudessa tärkeimmät palvelut ovat lähellä ja liikkuminen tapahtuu pääasiassa kevyen ja joukkoliikenteen keinoin. Energian ja ruoan tuotannossa pyritään hajautettuun ympäristöystävälliseen tuotantoon ja omavaraisuusasteen kasvattamiseen. Tämä tarkoittaa uusiutuvan energian käytön sekä luomu- ja lähituotannon lisäämistä. Punavihreän maaseudun kehittäminen on osa tulevaisuuden aluepolitiikkaa. Ihmisten keskeisistä perustarpeista suurimman ekologisen jalanjälken synnyttävät asuminen, liikkuminen ja syöminen.

– Punavihreä näkemyksemme on, että kaupunkeihin rakennetaan tiiviitä ja omaleimaisia yhdyskuntia, joihin jätetään tilaa myös puistoille, lähimetsille ja kaupunkiviljelylle. Asuinalueista tehdään monimuotoisia siten, että erilaiset väestöryhmät ja asumismuodot sekoittuvat keskenään. Asunnot, työpaikat ja palvelut sijoitetaan mahdollisimman lähelle toisiaan, jotta turhan liikkumisen tarve jää vähäiseksi. Kaupunkiliikennettä kehitetään ensisijaisesti kevyen liikenteen varaan ja raiteille. Huolehditaan hyväkuntoisesta tieverkostosta ja maaseudun hyvistä kulkuyhteyksistä. Julkista liikennettä parannetaan rakentamalla syöttölinjoja raideliikenteen solmukohtiin ja seisakkeita pysäköintialueineen radanvarsille.

Kesselin mukaan vasemmiston valtuustotyhmän mielestä nyt käsiteltävissä maankäyttö ehdotuksissa on hyvin samansuuntaisia pyrkimyksiä kuin vasemmiston punavihreässä asiakirjassa.
– Voimme siis luottavaisin mielin jatkaa maakuntakaava 2040 valmistelua kohti lopullista ehdotusta ja hyväksyntää.

Maakuntakaavan valmistelua jatketaan maakuntavaltuuston hyväksymien periaatteiden mukaan. hyväksytyiltä periaatteilta. Kaava tulee nähtäville ja kuntien lausunnolle tämän vuoden lopulla. Lausuntokierroksenjälkeen tehdään lopullinen esitys, josta maakuntavaltuusto päättää vuoden 2016 aikana.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *