Tampere ei rasismia suvaitse

Kansalaiset toimivat aktiivisesti rasismia vastaan. Kuvakollaasi: Cai Melakoski
Kansalaiset toimivat aktiivisesti rasismia vastaan. Kuvakollaasi: Cai Melakoski

 

Toimittaja: SINIKKA TORKKOLA
Kaupunginvaltuutettu Minna Minkkinen kysyi maanantaina valtuuston kyselytunnilla pormestari Anna-Kaisa Ikoselta, mitä Tampereen kaupunki tekee poistaakseen rasismia. Kysymyksen taustalla ovat kokemukset rasismin lisääntymisestä.

–Tutkijoiden, Helsingin Poliisin ja kansalaisjärjestötoimijoiden mukaan avoin rasismi on lisääntynyt Suomessa viimeisen kolmen vuoden aikana. Tämä rasismi ei näy virallisissa tilastoissa, sillä maahanmuuttajataustaisten ihmisten kynnys ilmoittaa rikoksesta on korkea. Ihmiset kuvaavat rasismin lisääntyneen niin kaduilla kuin muun muassa sosiaalisessa mediassa, kuvaa Minna Minkkinen nykytilannetta

– Rakenteellisen rasismin vähentymisestä Tampereen kaupungissa ei ole näyttöä. Rakenteellinen rasismi, institutionaalinen rasismi on muun muassa erilaisten instituutioiden käytäntöihin ja sääntöihin perustuva rasismi. Tämä tarkoittaa esimerkiksi asunnon saannin vaikeutta, jos hakemuksessa on ulkoeurooppalainen nimi, työsyrjintä ja ravintolaan pääsyn evääminen, perustelee Minkkinen kysymystään.

Lisäkysymyksessään Minkkinen pyysi selvitystä siitä, miten kaupunki purkaa omassa organisaatiossa rakenteellista rasismia.

Minna Minkkinen vaatii kaupungilta rasismin vastaista toimintaa. Kuva: Ulla-Leena Alppi
Minna Minkkinen vaatii kaupungilta rasismin vastaista toimintaa. Kuva: Ulla-Leena Alppi

Tampere vastustaa rasismia

– Tampereen kaupungin johto on sitoutunut julkisesti rasismin vastaiseen työhön. Tämä linjataan kaupungin kotouttamisohjelmassa. Rasismi on yksiselitteisesti tuomittavaa, vastasi Anna-Kaisa Ikonen Minkkisen kysymykseen.

–  Kaupungin omissa tilaisuuksissa ei rasistisia, henkilön tai ihmisryhmien ihmisarvoa loukkaavia kommentteja suvaita. Myös kaupungin luottamushenkilöiltä toivotaan luottamuksen arvoista käytöstä ja kommentointia niin kaupungin tilaisuuksissa kuin julkisuudessa muutenkin, kuvaa Ikonen kaupungin linjaa.

Myös suurin osa poliittisista päättäjistä on sitoutunut rasismin vastaiseen toimintaa. Viime viikolla viisi valtuustoryhmää julkaisi yhteisen kannanoton, jossa tuomittiin varavatuutettu Terhi Kiemungin (ps.) rasistiset kirjoitukset.

–  Mielipiteet ovat avoimen vihamielisiä, ihmisarvoa alentavia ja ylittäneet räikeästi sopivan käytöksen rajan. Kiemunki on ottanut asiattoman ja pilkallisen kommentointinsa kohteeksi myös lapset, todettiin ryhmäpuheenjohtajien kannaotossa.

Syrjivät käytännöt kitketään

Minkkisen kysymykseen rakenteellisen rasismi torjumisesta Ikonen vastasi lupaamalla, että mikäli konkreettisia esimerkkejä rakenteellisesta rasismista löytyy, niihin puututaan ja mahdollisia syrjiviä käytäntöjä kitketään.

–  Tampereen kaupunki työnantajana toimii niin, ettei työhönotossa tai henkilöstöpolitiikassa esiinny syrjintää millään lain tarkoittamalla perusteella. Työnhakijan kansalaisuudella ei saa olla merkitystä työhönoton kannalta, vastasi Ikonen Minkkisen kysymykseen.

– Syrjintäkieltosäännökset eivät kuitenkaan estä kaikkia heikommassa asemassa olevien olosuhteiden parantamiseksi tehtäviä toimenpiteitä. Sallittua erityiskohtelua on esimerkiksi maahanmuuttajille työnantajan toimesta järjestämä kieli- tai muu koulutus. Tämä niin sanottu positiivinen erityiskohtelu ei kuitenkaan saa johtaa muiden ryhmien syrjintään. Tampereen kaupunki suhtautuu maahanmuuttajiin kielellisenä ja kulttuurisena henkilöstöresurssina, jota pyritään hyödyntämään kaupungin työpaikkoja täytettäessä. Kaupunki esimerkiksi pyrkii palkkaamaan kesätöihin maahanmuuttajataustaisia nuoria vähintään kaksi prosenttia kesätyöntekijöistä, kuvasi Ikonen kupungin työnantajakäytäntöjä.

 

Lisää aiheesta Vasen Kaistalla

Millaisia ovia Tampere tahtoo avata (6.4.2016)

 

Lisää aiheesta muualla verkossa

Tampereen valtuustoryhmät moittivat Terhi Kiemungin some-kirjoituksia. (Yle 7.4.2016)

 

 

Leave a Reply