Näkökulma, Pirkanmaa, Ruovesi

21.1.2019 klo 11:14

Ruoveden pikaero Keiturin sotesta ei terveyspalveluja paranna

Katja Kotalampi Virtain kaupungin terveyskeskuksen edessä. (Kuva: Pauli Kotalampi).
Katja Kotalampi. (Kuva: Valokuvaamo Luova.)

KATJA KOTALAMPI   
Ruovesi ja Virrat alkoivat tuottaa terveyspalveluita yhdessä vuonna 2012. Tuolloin sovittiin sulassa sovussa, että Virrat toimii palveluiden isäntäkuntana. Tällöin perustettiin myös yhteinen perusturvalautakunta, jossa on molempien kuntien edustus. Lautakunta toimii Virtain kaupungin alla. Perusturvalautakunnassa Ruovedellä on ollut mahdollisuus vaikuttaa myös Ruovedellä järjestettävien palveluiden laatuun ja tasoon sekä tarjottaviin palveluihin.

Viime vuonna Ruovesi aloitti irtautumisen yhteistyöstä. Ruovesi on perustellut tahtoaan irtautua yhteisistä terveyspalveluista sillä, etteivät palvelut ole vastanneet odotuksia. Perustelu on vähintäänkin outo, sillä ruoveteläiset perusturvalautakunnan jäsenet eivät ole esittäneet, mitään konkreettista muutoksia lautakunnan päätöksiin. Ruovesi ei siis ole yrittänyt vaikuttaa terveydenhuoltopalveluihin ennen päätöstään irtisanoa yhteistoimintasopimus.

Myöhemmin, kun Virroilla tehtiin päätös Keiturin Sote Oy:n perustamisesta, myös Ruovedellä oli mahdollisuus ostaa osansa osakkeista. Ruovesi ei kuitenkaan ollut kiinnostunut ostamaan osakkeita. Nykyään Virtain kaupunki omistaa Keiturin Soten kaikki osakkeet ja vastaa terveyspalveluiden järjestämisestä. Toimintaa valvoo perusturvalautakunta. Keiturin Soten hallituksessa on kaksi jäsentä Ruoveden kunnasta, mikä antoi mahdollisuuden vaikuttaa yhtiön toimintaan. Sittemmin jäsenet ovat eronneet hallituksesta.

Mitä vuonna 2018 sitten tapahtui? Ruovesi kiinnostuikin Keiturin Sote -osakkeista ja osakekauppaa ruvettiin suunnittelemaan. Lopulta erilaisten neuvotteluiden jälkeen osakassopimus oli molempien valtuustojen käsittelyssä. Ikävä kyllä Virtain kaupungin päätöksestä valitettiin Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen ja Virtain kaupunki päätti odottaa valituksen käsittelemistä. Jostain syystä Ruoveden päättäjät tulkitsivat odottelun epäluottamuslauseeksi siitäkin huolimatta, että valtuuston oli hyväksynyt osakassopimuksen. Pian tämän jälkeen Ruovesi päättikin erota kokonaan yhteistoiminta-alueesta ja ruveta yhteistyöhön Mänttä-Vilppulan ja Juupajoen kanssa.

Sopimusta ei irtisanottu hyvässä hengessä eikä yhteistyösopimuksen irtisanomispykälien mukaisesti. Virtain kaupungin ja Ruoveden kunnan välinen sopimus määrää selvästi, että irtisanomisaika on yksi vuosi. Määräyksellä on haluttu varmistaa, ettei irtisanominen aiheuta kohtuuttomia ongelmia palveluiden käyttäjille eikä henkilökunnalle. Ruovesi kuitenkin halusi rikkoa irtisanomismääräyksia, jolloin Virtain kaupungille ei jäänyt muuta mahdollisuutta kuin valittaa Ruoveden päätöksestä hallinto-oikeuteen.

Virrat on alusta alkaen vedonnut myös lakiin kunta- ja palvelurakenneuudistuksesta eli niin sanottuun Paras-lakiin, joka on edelleen voimassa. Eli niin kauan kuin Paras-laki on voimassa ei yhteistoiminta-alueita voida muuttaa ilman, että se parantaa kaikkien kuntien terveyspalveluita.

Ruovesi onkin unohtanut täysin, että eroaminen yhteistoiminta-alueesta on mahdollista vain, jos eroaminen parantaa myös Virtain terveyspalveluita. Ruovesi on yksipuolisesti päättänyt edetä Mänttä-Vilppulan ja Juupajoen suuntaan. Kaikkein ikävintä ovat eron vaikutukset terveyspalveluiden henkilökuntaan ja asiakkaisiin. He kärsivät kaikkein eniten.

Juuri kun Keiturin Soten toiminta oli kohtuullisen varmalla pohjalla, sitä lähdettiin jälleen repimään auki. Miksi? Koska Ruoveden kunnan terveysmenot kasvoivat vuodelta 2018 enemmän kuin talousarviossa oli ennakoitu. Tilanne on sama myös Virroilla. Yhden vuoden alijäämä ei ole perusteltu syy irtaantua yhteistoiminta-alueesta vaan on syytä pohtia, miten terveyspalvelut tulee järjestää, jotta rahat riittävät.

Oma ennakointini tilanteesta on, että Ruovesi yrittää loppuun asti eroamista mutta laki on selvä. Eroa ei tule ennen kuin maakunta saapuu (jos saapuu). Tietenkin Keiturin Sotella on omat ongelmansa. Se on ikävän uutisoinnin myötä tullut kaikille selväksi. Tärkeintä onkin nyt, että tilanteeseen reagoidaan ja saadaan yhtiön johtaminen kuntoon. Millä tavalla? Se selviää, kun Keiturin Sote kertoo oman näkemyksensä asiasta tänään.

Kirjoittaja on vasemmistoliiton kaupunginvaltuutettu ja kaupunginhallituksen jäsen Virroilta.

*

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *