Artikkeli: Tampere

29.1.2019 klo 12:31

Tampereen valtuusto katsoi vakavana peiliin

Tampereen kaupunginvaltuuston vuoden ensimmäisessä kokouksessa kylmäsi. Ulkona paukkui pakkanen ja sisällä mieliä kylmensi tieto neljän nuorten kuolemasta huumeiden yliannostukseen.

Teksti: JANIKA KUNNARI   
Tampereen kaupunginvaltuustossa käytiin maanantai-iltana poikkeuksellisen kiihkeää keskustelua vuoden 2018 tilinpäätösennusteesta. Kaupungin talous on jäämässä kuluneelta vuodelta ennätyksellisen alijäämäiseksi – jopa 68 miljoonan euron verran. Vasemmistoliiton Tampereen valtuustoryhmän puheenjohtaja Mikko Aaltonen vetosi valtuustoon, että toimimattomasta leikkauslinjasta vihdoin luovuttaisiin ja alettaisiin etsiä muunlaisia keinoja kohentaa niin kaupunkilaisten hyvinvointia kuin kaupungin talouttakin. Aaltosen mukaan on veronkorotuksen aika, ja tätä vasemmistoliitto onkin ehdottanut jo lukuisia kertoja aiemmin.

Pienituloisten tilanne huolettaa vasemmistoliittoa

Tilinpäätöksestä keskusteltaessa kuultiin muun muassa puheenvuoroja siitä, kuinka veronkorotukset johtaisivat ostovoiman vähentymiseen ja työttömyyden lisääntymiseen. Vasemmistoliiton valtuutettu Sinikka Torkkola huomautti, että prosenttiyksikön veronkorotus vaikuttaisi keskituloisen ostovoimaan huomattavasti vähemmän kuin valtuuston aiemmin korottamat asiakasmaksut vaikuttavat pienituloisten maksukykyyn ja riittävän varhaiseen hoitoon hakeutumiseen. Hoidon viivästyminen voi lisätä pahoinvointia ja kalliimpien palveluiden tarvetta. Torkkola muistutti, että sosiaali- ja terveyspalveluissa voidaan säästää vain panostamalla niihin ensin riittävästi.

Pienituloisten tamperelaisten asemaa piti esillä myös Aaltonen jättäessään aloitteen, jossa ehdotetaan pienituloisille suunnatun palveluoppaan tekemistä. Tampereen kaupungin köyhyysohjelmassa on esitetty keinoja, joilla voitaisiin helpottaa tamperelaisten arkea ja tukea heitä vaikeissa tilanteissa. Köyhyysohjelman valmistelussa tuli kuitenkin ilmi, että palvelujärjestelmämme on sirpaleinen ja palvelut ovat hankalasti löydettävissä. Monien voimat kuluvat vähillä rahoilla pärjäämiseen ja palveluviidakossa rämpimiseen. Opas auttaisi pienituloisia juuri tässä viidakossa.

Tamperelaisten lisäksi opas auttaisi myös kaupungin ja järjestöjen toimijoita, jotka voisivat oppaasta helposti tarkistaa, millaisia palveluita kukin tuottaa. Oppaassa tulisi olla selvät ohjeet palveluiden saamiseksi.

Ilmastonmuutos koskettaa lapsia ja nuoria

Kaupunginvaltuusto käsitteli myös lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmaa. Vasemmistoliiton valtuutettu Ulla-Leena Alppi kiitteli suunnitelman olemassaoloa, mutta kiinnitti huomiota sen vakaviin puutteisiin. Ohjelmassa ei esimerkiksi mainita ilmastonmuutosta kuin lyhyesti lopuksi, vaikka ilmastoahdistus on Lasten parlamentin mukaan nykylapsille arkipäivää ja vaikka aihe koskettaa mitä suurimmissa määrin juuri varttuvia sukupolvia. Alppi pitää suunnitelman heikkoutena myös sen jäämistä vain kolmen lautakunnan alaisiin asioihin.

− Suunnitelma rajautuu sinänsä tärkeisiin sivistys- ja sosiaali- ja terveyspalveluihin. Kuitenkin lasten ja nuorten hyvinvointiin vaikutetaan olennaisella tavalla esimerkiksi yhdyskuntasuunnittelulla ja liikenneratkaisuilla. Missä sijaitsevat päiväkodit, koulut, leikkipuistot, liikuntapaikat ja nuorisotilat ja miten niihin pääsee kulkemaan julkisilla liikennevälineillä, kommentoi Ulla-Leena Alppi lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmaa.

Lasten hyvinvointi on keskiössä myös Alpin valtuustoaloitteessa, jossa ehdotetaan taidekaari-kulttuurikasvatusohjelman ulottamisesta varhaiskasvatukseen.

− Taide ja sen tekemiseen osallistuminen on erinomainen väline avartaa lapsen maailmaa, tukea lapsen kasvua ja saada onnistumisen kokemuksia myös niille lapsille, jotka eivät välttämättä ole muutoin niitä saaneet, painottaa Ulla-Leena Alppi aloitteessaan.

Taidekaaren aloittaessa vuonna 2006 tavoitteeksi asetettiin, että sen piirissä olisivat vuoteen 2011 mennessä kaikki perusopetuksessa olevat. Tämän tavoitteen toteutumisesta ollaan jo kahdeksan vuotta myöhässä.

Neljä Tredun oppilasta kuollut yliannostukseen

Vasemmistoliiton valtuutettu Ilkka Porttikivi toi esille nuorten päihde- ja mielenterveyspalvelut tarpeen. Pikaisesta tarpeesta kertovat huumeiden aiheuttamat nuorten kuolemat. Vuonna 2018 neljä Tredun oppilasta on kuollut tahattomaan huumeiden yliannostukseen.

Valtuutettu Minna Minkkinen (vas.) välitti valtuustolle tredulaisten terveiset. Ammattikoulussa toivotaan muun muassa mahdollisuuksia tarjota oppilashuollon henkilökunnalle koulutusta päihdekysymyksistä. On syytä ryhtyä pikaisiin toimenpiteisiin, jotta kuolemantapauksia ei tulisi lisää ja jotta nuoret ylipäänsä voisivat paremmin.

Ilkka Porttikivi nosti puheenvuorossan esille, ettei pelkkä lääkehoito ole riittävää päihdehoitoa. Päihteidenkäytön syihin tulisi pureutua ja kaupungin tulisi voida tarjota myös pitkäaikaisempaa ja avohoitoa intensiivisempää, ympärivuorokautista hoitoa.

Lisää aiheesta Vasemmassa Kaistassa

Tampereen säästökuuri uhkaa hyvinvointia eikä tasapainota taloutta (22.1.2019)
Hoitajamitoitusta ei saa heikentää (2.12.2018)
Tampere ottaa syömävelkaa, leikkaa palveluja ja vastustaa omia tavoitteitaan (26.11.2018)
Perjantaimielenosoitus ilmastonmuutosta vastaan myös Tampereella (1.12.2018)
Nuorten huumehoitoa parannettava Tampereella (13.9.2017)

Aiheesta lisää muualla verkossa

Tampereen köyhyysohjelma (Tampereen kaupungin verkkosivut)

*

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *