Artikkeli: Tampere

17.3.2020 klo 13:30

Historiallinen valtuustopäivä Tampereella – vasemmistoliitto kiinni arjessa

Tampereen kaupunginvaltuusto päätti eilen vuoden 2021 talousarviosta. Vasemmisto asettui pormestari talousarvioesityksen taakse. (Kuva: Kukka Kunnari.)

Tampereen kaupunginvaltuusto kokousti maanantaina varsin poikkeuksellisissa oloissa. Juuri ennen kokouksen alkua pääministeri Sanna Marin oli ilmoittanut, että Suomessa otetaan käyttöön valmiuslaki. Rajat ja koulut suljetaan. Aiemmin päivällä kaupunginhallitus oli päättänyt, että Tampere siirtyy häiriötilanteiden ja poikkeusolojen johtamisjärjestelmään, joka mahdollistaa pormestarille nopean päätäntävallan käyttämisen. Lisäksi kaupunginvaltuuston kokoukseen saapui ilmoitus Tampereen Sosialidemokraattisen valtuustoryhmän hajoamisesta Atanas Aleksovskin, Anneli Kivistön, Esa Kanervan, Ilpo Sirniön ja Ulla Kampmanin erotessa ryhmästä.

Vasemmistoliitto aloitteellinen poikkeustilanteesta huolimatta

Vasemmistoliiton valtuustoryhmä osallistui poikkeukselliseen kokoukseen täysimääräisenä. Kokouksen esityslistalla oli valtuutettu Noora Tapion aloite neljännen hintaryhmän luomiseksi liikuntatilojen käyttövuoromaksuihin. Varavaltuutettu Juhapekka Lindfors jätti aloitteet päihtyneiden päivätoimintakeskuksen perustamisesta Hervantaan sekä koiraystävällisen uimapaikan perustamiseksi Tampereelle. Lisäksi valtuustoryhmän puheenjohtaja Mikko Aaltonen esitti ryhmän puolesta kaupungin mielenterveys- ja päihdepalveluiden sekä Pirkanmaan sairaanhoitopiirin aikuispsykiatrisen sairaalahoidon yhdistymiseen liittyen toivomusponnen, että asiakas- ja henkilöstötyytyväisyyttä seurattaisiin vuoden kuluttua integraatiosta toteutettavalla kyselyllä. Ponsi hyväksyttiin yksimielisesti.

Mutkatonta liikkumista ja eettistä yrittäjyyttä

Vasemmistoliiton valtuutettu Noora Tapio esitti aiemmin jättämässään aloitteessa yhteiskuntavastuullisille tamperelaisyrityksille mahdollisuutta vuokrata kaupungin liikuntatiloja yrityshinnastoja halvemmalla.

Liikunnan edistäminen edellyttää, että liikuntapalveluiden kehittämisessä huomioidaan ihmisten arjen muutos. Tarvitaan joustavampia, mutkattomampia vaihtoehtoja, jotka eivät vaadi vahvaa sitoutumista. Aloitteen innoittajana toimikin tamperelainen matalan kynnyksen palloilumahdollisuuksia tarjoava Höntsy.

Aloitteen tavoittelemiin toimenpiteisiin on jo ryhdytty ennen kuin aloite on tullut käsittelyyn. Sen myötä yhteiskuntavastuullista toimintaa harjoittavat yritykset saavat vuokrata kaupungin liikuntatiloja samaan hintaan kuin urheiluseurat ja yleishyödylliset yhdistykset. Tämä mahdollisuus edistää sekä eettistä yrityskulttuuria että tasa-arvoisia liikkumisen mahdollisuuksia. Näin kaupunki voi myös kannustaa kolmannen sektorin palveluita täydentävää liiketoimintaa.

Oma huoltsu Hervantaan?

Tampereen kaupungin alaisuudessa toimiva päihtyneiden päivätoimintakeskus Huoltsu on jo vuosien ajan tarjonnut keskustan alueella laadukkaita matalan kynnyksen palveluitaan muun muassa päihderiippuvuuksista kärsiville ja päihdeongelmasta toipuville sekä muille asiakkailleen. Huoltsu tarjoaa mahdollisuuden erilaisiin arjessa pärjäämiseen liittyviin peruspalveluihin: ruokailuun, peseytymiseen, vaatehuoltoon, terveysneuvontaan, sosiaalipalveluihin ja pienimuotoisiin hoidollisiin toimenpiteisiin. Se toimii myös paikkana, johon kuka tahansa tarvitseva voi tulla lepäämään tai viettämään aikaa arjen keskellä.

Hervannassa toimii matalan kynnyksen asumispalveluja tamperelaisille asunnottomille tarjoava TASTU. Myös sinne voi tulla päihtyneenä, mutta sen toiminnan tarkoituksena on olla lyhytaikaista ja tilapäistä, eikä sen toiminnan ytimessä oleellisesti ole keskittyä päivätoimintaan. Lindforsin aloitteessa ehdotettiin pysyvän päivätoimintakeskuksen perustamista Hervantaan.

Häiriötilanteiden ja poikkeusolojen johtosääntö voimaan

Koronavirusepidemian vuoksi valtuuston kokouksen puheenvuorot pidettiin minimissä ja kokous olikin ohitse vain puolessa tunnissa. Ennen valtuustoa kokoustanut kaupunginhallitus päätti ottaa käyttöön häiriötilanteiden ja poikkeusolojen johtamisjärjestelmän, mikä siirtää päätösvaltaa pormestarille. Päätökset pormestari tekee häiriötilanteiden johtoryhmässä, johon kuuluvat  konsernijohtaja, palvelualueiden johtajat, pelastusjohtaja, rahoitusjohtaja, viestintäjohtaja, tarkastusjohtaja, riskienhallinta- ja turvallisuuspäällikkö, sihteerinä kaupunginlakimies sekä asiantuntijajäseninä pelastuslaitoksen valmiuspäällikkö ja hallintojohtaja. Pormestari toimii johtoryhmän puheenjohtajana.

Valtuusto puolestaan päätti kokouksessaan muuttaa johtosääntöä niin, että kaupungin toimielimet voivat kokoontua myös sähköisesti. Hyväksytyn johtosäännön mukaan valtuuston, kaupunginhallituksen, lautakunnan tai muun toimielimen kokous voidaan pitää sähköisessä toimintaympäristössä, johon osallistutaan sähköisen yhteyden avulla. Kaupunginhallitus tai tehtävään nimetty viranhaltija vastaa kokousten teknisestä onnistumisesta sekä tietoturvallisuudesta. Lisää tietoa Tampereen ja koko Suomen poikkeuksellisesta tilanteesta on saatavilla jutun lopussa olevista linkeistä.

Lisää aiheesta muualla verkossa:

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *