Ylöjärven valtuusto valitsi kaupunginhallituksen ja lautakuntien jäsenet

Ylöjärven valtuutetut vasemmalta oikealle: Aki Leppänen, valtuustoryhmän varapuheenjohtaja Rauno Kesseli, Petra Kiviniemi, valtuustoryhmän puheenjohtaja Arja Uusikartano ja Anna Jukantupa. (Kuvaaja: SP)

 

Toimittaja: CAI MELAKOSKI
Ylöjärven valtuusto valitsi eilen jäsenet lautakuntiin lopulta  varsin sopuisasti. Vasemmistoliiton ääniosuus kuntavaaleissa oli 10,4 prosenttia ja se sai viisi 51 valtuustopaikasta. Kun Ylöjärven kaupunginhallitukseen ja lautakuntiin valitaan 11 jäsentä, saa vasemmisto niihin yhden paikan.

Vaalikokouksen valmisteluista kertoo Ylöjärven vasemmiston puheenjohtaja Terhi Haukka:

Kaikkien uudessa valtuustossa edustettuina olevien puolueiden edustajat osallistuivat neuvotteluihin. Neuvottelupöydän ääreen kokoonnuttiin viidesti.

Paikkajaosta saatiin lopulta sovittua neuvottelemalla. Ensin oli aikeena kokeilla myös pisteytyksen käyttöä, mutta neuvottelijoiden enemmistö ei pitänyt menetelmää täysin aukottomana. Neuvotteluihin lähdettiin valtuustoryhmien voimasuhteiden pohjalta ilman teknisiä vaaliliittoja.

Vasemmisto on kohtalaisen tyytyväinen saavutettuun tulokseen. Aiempaan verrattuna saimme yhden varapuheenjohtajuuden lisää, mikä lienee kohtalaisen hyvin suhteessa yhden paikan vaalivoittoon, Terhi Haukka summaa.

Vasemmiston ehdokkaat luottamustoimiin valittiin pääasiassa kiinnostuksen ja vaaleissa saadun äänimäärän perusteella sekä sukupuolikiintöitä ja jääviyssääntöjä noudattaen. Pyrimme myös ottamaan huomioon osaamisen ja alueellisen kattavuuden. Ylöjärven eri kaupunginosat ovatkin suhteellisen hyvin edustettuina vasemmiston luottamushenkilöiden paikkajaossa, kiittää Haukka.

‒ Lautakuntiin valittiin myös monta ensimmäistä kunnallista luottamustehtäväänsä hoitavaa jäsentä, pyrimme jakamaan vastuuta ja kokemusta entistä laajemmalle ja nuoremmalle piirille.

Haasteena oli, että joihinkin lautakuntiin oli runsaasti kiinnostusta ja toisiin ei juuri lainkaan. Kaikki kiinnostuneet eivät siis saaneet ensisijaisen kiinnostuksensa mukaista paikkaa. Neuvotteluissa jouduttiin lisäksi vaihtamaan muun muassa joitakin mies- ja naispaikkojen edustuksia, kertoo Haukka.

Ylöjärven vasemmiston luottamustoimet Ylöjärvellä

Vasemmistoliitto sai kahteen lautakuntaan varapuheenjohtajan paikan. Ympäristölautakunnan varapuheenjohtajaksi valittiin Rauno Kesseli ja Pia Torvinen hänen henkilökohtaiseksi varajäsenekseen.

Viisijäsenisen keskusvaalilautakunnan varapuheenjohtajaksi valittiin vasemmiston Kai Hupanen.

Kaupunginhallituksessa vasemmistoa edustaa Rauno Kesseli henkilökohtaisena varajäsenenään Petra Kiviniemi.

Muissa luottamuselimissä vasemmistoliiton edustajat ovat (henkilökohtaisen varajäsenen nimi sulkeissa): tarkastuslautakunnassa Liisa Schali (Olavi Järvinen), asukaslautakunnassa Hannele Palukka (Aki Leppänen), sivistyslautakunnassa Anna Jukantupa (Mika Koivula), vapaa-aikalautakunnassa Minna Hokkanen (Niko Ärling), teknisessä lautakunnassa Anne Göös-Leppänen (Kimmo Mäkinen) ja perusturvalautakunnassa Sari Koivula (Sami Vastamäki).

Yhdeksi seitsemästä kiinteistötoimitusten uskotuista miehistä valittiin vasemmiston Erkki Moisio.

Jäsenet muihin luottamustoimiin valitaan myöhemmin.

Ylöjärven vasemmiston valtuustoryhmää johtaa Arja Uusikartano ja varapuheenjohtajana toimii Rauno Kesseli. Muut valtuutetut ovat Aki Leppänen, Petra Kiviniemi ja Anna Jukantupa, varavaltuutetuiksi valittiin Eija Moisio, Hannele Palukka, Olavi Järvinen, Terhi Haukka ja Anne Göös-Leppänen.

Ylöjärven vasemmisto (Facebook-sivu)

Lue lisää Vasen Kaistasta:

Terhi Haukka Ylöjärven vasemmiston johtoon (17.4.2017)

Ylöjärven vasemmiston valtuustoryhmä kasvoi ja nuortui (12.4.2017)

*

Leave a Reply