Höntsäilijöille halvemmat vuokrat

”Höntsätä, höntsyillä” on Tampereen murretta ja tarkoittaa leikkimielistä kiakkoo, korista, jalitsua kesällä tai mitä tahansa kevyttä pallopeliä. (Kuva: Cai Melakoski.)

Toimittaja: SINIKKA TORKKOLA     
Vasemmistoliiton kaupunginvaltuutettu Noora Tapio ehdottaa kaupungin liikuntapaikkojen vuokriin uutta hintaryhmää. Ryhmään kuuluisivat yhteiskunnallisten yritysten tavoin toimivat tamperelaiset yritykset, joiden toiminta täydentää seurojen ja yhdistysten liikuntatoimintaa. Yritysten edellytetään toimivan yhteisvastuullisesti eli niiden liiketoiminnan tulee olla avointa ja läpinäkyvää. Ne suosivat työntekijöitä palkatessaan työttömiä ja muita heikossa työmarkkina-asemassa olevia sekä käyttävät suurimman osan voitoistaan toiminnan kehittämiseen.

Noora Tapio jättää aloitteen liikuntapaikkojen uudesta hintaryhmästä tänään valtuuston kokouksessa. Tapion aloite juontaa juurensa niin sanottuun Höntsyn tapaukseen. Oy Höntsy Ab tarjoaa Tampereella mahdollisuuden pelata erilaisia, leikkimielisiä joukkuepallopelejä satunnaisissa kokoonpanoissa ja reilussa hengessä.

Vuokrapäätöksestä oikaisupyyntö

Höntsy on maksanut kaupungille käyttämistään liikuntatiloista samaa vuokraa kuin seurat. Helmikuun alussa liikunta- ja nuorisoyksikön johtaja Pekka P. Paavola yllättäen perui aiemman päätöksensä Höntsyn alennetuista käyttövuoromaksuista.

Yrittäjä Ilkka Virjo on tehnyt oikaisuvaatimuksen Paavolan päätöksestä. Sivistys- ja kulttuurilautakunta, jonka jäsen Tapio on, käsittelee oikaisuvaatimusta helmikuun lopussa. Esityslistassa oikaisuvaatimus on esitetty hyväksyttäväksi, koska yrittäjää ei ole hallintolain edellyttämällä tavalla kuultu ennen päätöksen tekoa.

– Kyse ei kuitenkaan ole yhden yrityksen kohtalosta, vaan liikunnan ja yhteiskunnallisen yrittäjyyden tukemisesta. Neljännen hintaryhmän luomisella kaupunki voi kannustaa yrityksiä eettisempään ja reilumpaan liiketoimintaan ja antaa merkittävää tukea yrityksille, joiden harjoittama liiketoiminta täydentää kolmannen sektorin palveluita ja hyödyttää kaupunkia monipuolisemmin kuin muut yksityisen sektorin toimijat, Noora Tapio perustelee uuden hintaryhmän tarvetta.

Hönsyilijät ovat tehneet alemmista vuokrista myös kuntalaisaloitteen maaliskuussa 2016. Aloitteen on allekirjoittanut lähes 400 kaupunkilaista.

Asiasta Vasemmassa Kaistassa:

Aktiivisuutta myös ongelman ratkaisuun (Vasemmistoliitto tahtoo kaupungille parempia tilakäytäntöjä (Höntsäilijöille halvemmat vuokrat (

Lisää aiheesta muualla verkossa:

Höntsyn verkkosivut

Höntsyn kannanotto vuokrapäätöksestä (Höntsyn verkkosivut)

*

 

 

 

Leave a Reply