Avainsana:

kuntavaalit2021Tre

Tapani Peltomaa: kaikkien tamperelaisten käytettävissä!

 • 25.2.2021
 • TEKSTI: VASEN KAISTA

Tamperelaiset kuntavaaliehdokkaat esittäytyvät, vuorossa Tapani Peltomaa: ‒ Minun Tampereella on hyvät ja toimivat palvelut kaikille kuntalaisille. Kaupunki panostaa tosissaan ilmastomuutoksen torjuntaan, siten että pienituloiset eivät kärsi kohtuuttomasti.  ‒ Hyvää Tampereella on kaupungin valtakunnallinen vetovoima. Parannettavaa on ikäihmisten ja lapsiperheiden palveluissa sekä katuverkon kunnossapidossa.  Eläkkeensaaja Linnainmaalta ‒ Perheeseeni kuuluu vaimo ja kaksi poikaa jotka ovat jo […]

Sohvi Sirkesalo: kulttuuri, koulutus ja kaupungin asiat kuuluvat kaikille 

 • 24.2.2021
 • TEKSTI: VASEN KAISTA

Tamperelaiset kuntavaaliehdokkaat esittäytyvät, vuorossa Sohvi Sirkesalo: ‒  Minulle Tampere on kaupunkilaisten kylä, ihmisen kokoinen ja näköinen. Kaupunkilaisia arvostetaan ja kuunnellaan, kulttuuria tehdään ja tarjotaan tasa-arvoisesti, eriarvoistumisen lisääntyminen on pysäytetty huolehtimalla palveluista ja niiden saavutettavuudesta. Tampereella on hyvä olla ihminen, se riittää.  ‒  Yhteisistä asioista päättämässä olevan ihmisen pitää osata ottaa asioista selvää, pitää kysyä ja […]

Tanja Huovinen: raha ei määritä ihmisarvoa

 • 24.2.2021
 • TEKSTI: VASEN KAISTA

Tamperelaiset kuntavaaliehdokkaat esittäytyvät, vuorossa Tanja Huovinen: – Minun Tampereellani on Suomen parhaat julkiset palvelut sekä laadukas ja ilmainen terveydenhuolto kaikille. Kaupunkilaisia kuunnellaan heitä koskevissa asioissa.  – Olen kuunteleva ja otan selvää asioista. Epäoikeudenmukaisuuksista en tykkää. En jaarittele turhia. Puolustan heikommassa asemassa olevia (niin ihmisiä kuin eläimiäkin) silloin kun siihen on tarvetta.  – Tampere on kaunis […]

Emilia Lehtomäki: painopiste palveluissa ennaltaehkäisyyn

 • 24.2.2021
 • TEKSTI: VASEN KAISTA

Tamperelaiset kuntavaaliehdokkaat esittäytyvät, vuorossa Emilia Lehtomäki: ‒ Minun Tampereeni on hyvä kaupunki kaikille sen asukkaille taustasta ja varallisuudesta riippumatta. Lapsiperheille on riittävästi tukea ja palveluita, ja kouluissa ja päiväkodeissa ryhmäkoot ovat pieniä. Matalan kynnyksen palveluita on hyvin saatavilla. Harrastusmahdollisuuksia on kaikille tulotasosta riippumatta.  ‒ Päättäjänä olisin varmasti sellainen kuin ihmisenä muutoinkin: pystyn kuuntelemaan erilaisia mielipiteitä […]

Ari Johansson: jyrkkä ei kabinettisopimiselle

 • 23.2.2021
 • TEKSTI: VASEN KAISTA

Tamperelaiset kuntavaaliehdokkaat esittäytyvät, vuorossa Ari Johansson: ‒ Tampere on kaupunki, joka mahdollistaa toimeentulon ja tarjoaa kulttuuria, kuten konsertteja, teatteria, näyttelyitä ja urheiluelämyksiä. Myös ruohonjuuritason yhteisöllistä toimintaa tulee voida toteuttaa. Tampere on myös maailman saunapääkaupunki, jossa on mahdollisuus saunoa useassa yleisessä saunassa. Meidän suomalaisten tapa saunoa on päässyt Unescon aineettoman perinnön luetteloon.  ‒ Jokainen ratkaisu on […]

Kaisa Kortesoja: taide toimii suorassa yhteydessä ihmisten hyvinvointiin

 • 23.2.2021
 • TEKSTI: VASEN KAISTA

Tamperelaiset kuntavaaliehdokkaat esittäytyvät, vuorossa Kaisa Kortesoja: – Minun Tampereeni on sivistynyt kulttuurin ja taiteen edelläkävijä. Kaupunki joka hyväksyy asukkaansa jokaisesta tuloluokasta sekä alkuperäiskulttuurista ja auttaa heitä joiden elämä sitä hetkellisesti tarvitsee. Minun Tampereeni pitää huolta asukkaidensa hyvinvoinnin lisäksi kauniista luonnostaan. Tampereeni on tasavertainen ja solidaarinen jossa kenenkään ei tarvitse pelätä. Minun Tampereeni kuulee asukkaittensa tarpeita.  […]

Tatu Ahponen: järkipolitiikkaa Tampereelle

 • 22.2.2021
 • TEKSTI: VASEN KAISTA

Tamperelaiset kuntavaaliehdokkaat esittäytyvät, vuorossa Tatu Ahponen:  – Järkevällä tavalla kasvava kaupunki, jossa panostetaan siihen, että kaikkialle pääsee edullisesti, palvelut löytyvät lähelle, ihmiset parannetaan ja kaikille on töitä. Kaupunki, jota johdetaan ja kehitetään hyvinvointivaltion perusperiaatteiden mukaan.  – Tekisin päätökset omaan harkintaani perustuen, mutta kuitenkin muiden kanssa keskustellen, myös puoluerajat ylittäen. Pitäisin aina mukana suuremman kuvan Tampereen […]

Anne Karinen: velvollisuus toimii

 • 22.2.2021
 • TEKSTI: VASEN KAISTA

Tamperelaiset kuntavaaliehdokkaat esittäytyvät, vuorossa Anne Karinen: – Minun Tampereeni on tasa-arvoinen. Kaikenlaiset tamperelaiset hyväksyvä ja päätöksenteossaan huomioiva. Toivon, että suurimmalla äänellä huutavat eivät saa suurinta painoarvoa. Tämä koskee asuinalueita, koulutusta, terveydenhuoltoa ja päätöksentekoa. Kaupungin toimintatavoissa tulee huomioida, että kaikilla ei ole samanlaista digitaalista osaamista ja digitaalisia välineitä kuin nuorella maisterilla. – Asuinalueiden kaavoituksen tulee tukea […]

Sirpa Koivunen: ovatko kaikki päättäjät ymmärtäneet, miten nuorten huumeidenkäyttö on arkipäiväistynyt?

 • 22.2.2021
 • TEKSTI: VASEN KAISTA

Tamperelaiset kuntavaaliehdokkaat esittäytyvät, vuorossa Sirpa Koivunen: – Minulle Tampere on sekä menneisyyden teollisuuskaupunki että tulevaisuuden moniääninen yhteisö. Jokaisella on oikeus saada palveluja läheltä ja joustavasti sekä saada äänensä kuuluviin. Mietinkin, että miten lähiö voisi vielä paremmin olla yhteisö. – Päättäjänä haluan olla avoin ja asioista selvää ottava. Päätöksiä ei voi tehdä tunteella, vaikka aina, kun […]

Juho Mäntysalo: asukkaidensa näköinen Tampere

 • 19.2.2021
 • TEKSTI: VASEN KAISTA

Tamperelaiset kuntavaaliehdokkaat esittäytyvät, vuorossa Juho Mäntysalo: ‒ Haluan nähdä Tampereen puistojen, pyöräteiden, yritysten ja palveluiden kaupunkina, jossa autoa ei tarvita ja jokaisella on paikkansa. Tampereeni houkuttaa työpaikkoja, pitää huolta nuoristaan ja on työssäkäyville muutakin kuin nukkumapaikka.  ‒ Olen kiinnostunut kokonaisuuksista, suunnitelmien seurauksista. Kuntapolitiikassa asioita tutkitaan helposti vain kortteli kerrallaan tai palvelun hinnat muistaen. Samalla unohdetaan päätösten […]