Avainsana:

Pirha

Jäävätkö Ikääntyvät mielenterveyskuntoutujat ilman tukea?

 • 1.12.2023
 • TEKSTI:  HELENA NIEMINEN, KOIVUPIRTTI SÄÄTIÖN HALLITUKSEN JÄSENET

Ikääntyvien mielenterveyden kotituki on toiminut Tampereella 26 vuotta Koivupirtin säätiön tuottamana. Nyt Pirkanmaan hyvinvointialue, Pirha, lopettaa tämän rahoittamisen, koska Pirhan näkemyksen mukaan toiminta ei sovi olemassa oleviin palvelukuvauksiin. Kyseessä ei ole kotihoito, koska säännöllisen kotihoidon asiakas ei voi olla kotituen asiakkaana. Pirhan mukaan nämä kotona asuvat ovat liian hyväkuntoisia fyysiseltä toimintakyvyltään kotihoitoon. Pirha katsoo, ettei […]

Li Andersson: Verotusoikeuden puuttuminen on syy moniin hyvinvointialueiden ongelmiin

 • 28.11.2023
 • TEKSTI: ANNA WECKSTRÖM KUVAT: ANNA WECKSTRÖM

Sosiaali- ja terveyspalveluiden siirtyminen kunnilta hyvinvointialueille on tuonut esiin valtavan suuria ongelmia, mutta vasemmistoliiton puheenjohtaja Li Anderssonin mukaan uudistus oli siitä huolimatta väistämätön. Andersson on itse ollut hallituksessa, joka vei sote-uudistuksen maaliin ja lisäksi hän vaikuttaa Varsinais-Suomen hyvinvointialueella aluevaltuutettuna. Andersson kuvailee, kuinka Suomen ikärakenne haastoi vanhaa järjestelmää, jossa kaikki kunnat vastasivat omista sote-palveluistaan. Ilman uudistusta […]

Vasemmiston ryhmä esitti ikäihmisten palvelujen kehittämisohjelmaa palautettavaksi valmisteluun

 • 20.11.2023
 • TEKSTI: VK

Vasemmistoliiton edustajat Milka Hanhela ja Jouni Sirén esittivät aluehallituksessa ikäihmisten palvelujen kehittämisohjelmaa (IKI2035) palautettavaksi valmisteluun ohjelman useiden ongelmakohtien ja puutteiden vuoksi. Esitys hävittiin äänin 11–2. Vasemmistoliiton edustajat jättivät palautuspäätökseen eriävän mielipiteensä. Palautusesityksen perusteluina olivat muun muassa ohjelman sisäänrakennettu oletus ikäihmisten palvelutarpeen laskusta, vaikutusten arvioinnin puutteet, sekä puutteelliset tiedot, joita päätöksen tueksi esitettiin. Ohjelmassa esitetyt skenaariot, […]

Demokratia on hankalaa Pirkanmaan hyvinvointialueella

 • 16.11.2023
 • TEKSTI: KUKKA KUNNARI

Pirkanmaan hyvinvointialueen aluevaltuusto kokoontuu tänään ylimääräiseen seminaariin käsittelemään palveluverkkouudistusta. Seminaarin taustalla on pattitilanne: uudistus on edennyt kuin juna samaan aikaan, kun osa sekä aluehallituksen että aluevaltuuston jäsenistä on esittänyt yhä kovaäänisempää kritiikkiä omasta kumileimasimen roolistaan asiassa. Kritiikki kärjistyi marraskuun alussa keskustan laatimaan kirjalliseen vaatimukseen hallintosäännön muuttamisesta siten, että päätösvalta palveluverkkoasiassa voitaisiin palauttaa valtuustoon. Vaatimuksen allekirjoittivat […]

Pirhan tiloista aiotaan vähentää viidennes

 • 13.11.2023
 • TEKSTI: SINIKKA TORKKOLA

Toimitilat olivat Pirkanmaan hyvinvointialueen, Pirhan ko konserni- ja toimitilajaoston marraskuun kokouksen keskeisin aihe. Hyvinvointialueen toimitilat ja palvelut ovat kiinteästi yhteydessä toisiinsa. Palveluverkkoa halutaan supistaa, palveluita siirtää verkkoon ja liikkuviksi. Toimitilaohjelmaan onkin kirjattu tavoite vähentää tiloja viidenneksellä. Hyvinvointialueella on tällä hetkellä käytössään 748 eri rakennusta, joista suurin osa, 661 on vuokrattu. Vuokratiloista kuntien omistamia on 433. […]

Palveluverkkopäätöksistä tiukkaa kiistaa aluevaltuustossa

 • 8.11.2023
 • TEKSTI: ANNA WECKSTRÖM

Palveluverkkopäätökset tullaan tekemään hallintosäännön mukaan aluehallituksessa, mikä on herättänyt voimakasta kritiikkiä valtuutettujen keskuudessa. Päätöksiä ei tehdä lainkaan aluevaltuustossa, joka on hyvinvointialueen korkein päättävä elin. Osa aluevaltuutetuista on ilmaissut huolta demokratian toteutumisesta hyvinvointialueella. Aluevaltuusto käsitteli marraskuun kokouksessaan 34 aluevaltuutetun allekirjoittamaa pyyntöä ottaa käsittelyyn hallintosäännön uudistaminen, joka mahdollistaisi vallan ottamisen palveluverkkopäätöksissä aluevaltuustolle. Samassa kokouksessa käsiteltiin myös samansisältöisen […]

Aloite vaatii Pirhaa edistämään viestinnän saavutettavuutta

 • 7.11.2023
 • TEKSTI: ANNA WECKSTRÖM

Pirkanmaan vasemmiston aluevaltuustoryhmän puheenjohtaja Milka Hanhela teki aloitteen Pirkanmaan hyvinvointialueen viestinnän saavutettavuuden ja selkokielisyyden parantamisesta aluevaltuuston marraskuun kokouksessa. Tämänhetkisessä tilanteessa selkokielistä viestintää Pirkanmaan hyvinvointialueen palveluista tai ajankohtaisista asioista ei ole ollut saatavilla. Aloitteessa toivotaan, että palvelujen digitalisaation kehittämisessä huomioitaisiin saavutettavuustekijät niin teknisesti kuin kognitiivisesti. Aloitteessa korostetaan, että selkokielistä viestintää tarvitsevat ihmiset moninaisista lähtökohdista ja heitä […]

Suolistosairaudet ovat yleistyneet Suomessa – potilaat kaipaavat tukea

 • 27.10.2023
 • TEKSTI: ANNA WECKSTRÖM

Tulehduksellisten (IBD) ja muiden suolistosairauksien valtakunnallinen järjestö toimii etujärjestönä suolistosairautta sairastaville ja heidän läheisilleen. Potilasjärjestön toiminnan piiriin kuuluu muun muassa edunvalvonta, vaikuttaminen, vertaistuki ja tärkeän tiedon välittäminen. Tulehdukselliset suolistosairaudet ovat yleistyneet viime vuosien aikana Suomessa huomattavasti. Noin 60 000 suomalaista on saanut diagnoosin ja uusia diagnooseja annetaan vuodessa noin 2500. Suomessa sairastetaan suolistosairauksia toisiksi eniten […]

Omaishoidon tuki myös erityistä tukea vaativien lasten perheille

 • 13.10.2023
 • TEKSTI: MINNA MINKKINEN JA ANNA MOILANEN

Pirkanmaan hyvinvointialueen käynnistettyä toimintansa on monessa erityislasten perheessä yllätytty. Monet erityislasten vanhemmat ovat toimineet lastensa omaishoitajina, mutta nyt yhä useammassa perheessä omaishoitajuuden kriteerit eivät ole enää täyttyneet. Tämä johtuu siitä, että Pirkanmaan hyvinvointialue on tarkistanut ja yhtenäistänyt omaishoidon tuen kriteereitä. Usealle perheelle tästä on aiheutunut ylimääräistä huolta. Pirkanmaan hyvinvointialueen omaishoidon tuen myöntämisperusteissa lasten ja nuorten […]

Oikeutta riittäviin sosiaali- ja terveyspalveluihin ei voi ohittaa edes Pirkanmaalla

 • 9.10.2023
 • TEKSTI: SINIKKA TORKKOLA

Pirkanmaan hyvinvointialueen palveluja ohjaavia ohjelmia käsitellään seuraavat kuukaudet toimielimissä. Suunnitelmat, joista lopullisesti päättää aluevaltuusto, ohjaavat sitä, missä ja miten pirkanmaalaisten sosiaali- ja terveyspalvelut tulevaisuudessa ovat. Konserni- ja toimitilan jaoston lokakuun kokouksessa käsittelyssä olivat ikäihmisten palvelujen kehittämisohjelma sekä vammaisten ihmisten ja mielenterveys- ja päihdepalveluiden asiakkaiden asumisselvitykset. Ikäihmisten palvelujen kehittämisohjelman luonnos nostatti jo syyskuussa julkista keskustelua palveluiden […]