Avainsana:

aluevaltuusto

Hallitus sabotoi hyvinvointialueita

 • 4.12.2023
 • TEKSTI: JOUNI SIRÉN

Hyvinvointialueuudistuksella oli tarkoitus muun muassa parantaa ihmisten hoitoa, lyhentää jonoja ja kaventaa väestön terveyseroja. Orpon hallituksen politiikka toimii kaikkia näitä tavoitteita vastaan. Hallitus kiristää hyvinvointialueiden rahoitusta niin, että kaikilta hyvinvointialueilta ovat rahat loppumassa. Pirkanmaan hyvinvointialueen vaje tältä vuodelta on 105 miljoonaa euroa. Tilanne on niin tiukka, että henkilökunta pelkää, että he eivät pian pysty hoitamaan […]

Li Andersson: Verotusoikeuden puuttuminen on syy moniin hyvinvointialueiden ongelmiin

 • 28.11.2023
 • TEKSTI: ANNA WECKSTRÖM KUVAT: ANNA WECKSTRÖM

Sosiaali- ja terveyspalveluiden siirtyminen kunnilta hyvinvointialueille on tuonut esiin valtavan suuria ongelmia, mutta vasemmistoliiton puheenjohtaja Li Anderssonin mukaan uudistus oli siitä huolimatta väistämätön. Andersson on itse ollut hallituksessa, joka vei sote-uudistuksen maaliin ja lisäksi hän vaikuttaa Varsinais-Suomen hyvinvointialueella aluevaltuutettuna. Andersson kuvailee, kuinka Suomen ikärakenne haastoi vanhaa järjestelmää, jossa kaikki kunnat vastasivat omista sote-palveluistaan. Ilman uudistusta […]

Demokratia on hankalaa Pirkanmaan hyvinvointialueella

 • 16.11.2023
 • TEKSTI: KUKKA KUNNARI

Pirkanmaan hyvinvointialueen aluevaltuusto kokoontuu tänään ylimääräiseen seminaariin käsittelemään palveluverkkouudistusta. Seminaarin taustalla on pattitilanne: uudistus on edennyt kuin juna samaan aikaan, kun osa sekä aluehallituksen että aluevaltuuston jäsenistä on esittänyt yhä kovaäänisempää kritiikkiä omasta kumileimasimen roolistaan asiassa. Kritiikki kärjistyi marraskuun alussa keskustan laatimaan kirjalliseen vaatimukseen hallintosäännön muuttamisesta siten, että päätösvalta palveluverkkoasiassa voitaisiin palauttaa valtuustoon. Vaatimuksen allekirjoittivat […]

Pirhan tiloista aiotaan vähentää viidennes

 • 13.11.2023
 • TEKSTI: SINIKKA TORKKOLA

Toimitilat olivat Pirkanmaan hyvinvointialueen, Pirhan ko konserni- ja toimitilajaoston marraskuun kokouksen keskeisin aihe. Hyvinvointialueen toimitilat ja palvelut ovat kiinteästi yhteydessä toisiinsa. Palveluverkkoa halutaan supistaa, palveluita siirtää verkkoon ja liikkuviksi. Toimitilaohjelmaan onkin kirjattu tavoite vähentää tiloja viidenneksellä. Hyvinvointialueella on tällä hetkellä käytössään 748 eri rakennusta, joista suurin osa, 661 on vuokrattu. Vuokratiloista kuntien omistamia on 433. […]

Palveluverkkopäätöksistä tiukkaa kiistaa aluevaltuustossa

 • 8.11.2023
 • TEKSTI: ANNA WECKSTRÖM

Palveluverkkopäätökset tullaan tekemään hallintosäännön mukaan aluehallituksessa, mikä on herättänyt voimakasta kritiikkiä valtuutettujen keskuudessa. Päätöksiä ei tehdä lainkaan aluevaltuustossa, joka on hyvinvointialueen korkein päättävä elin. Osa aluevaltuutetuista on ilmaissut huolta demokratian toteutumisesta hyvinvointialueella. Aluevaltuusto käsitteli marraskuun kokouksessaan 34 aluevaltuutetun allekirjoittamaa pyyntöä ottaa käsittelyyn hallintosäännön uudistaminen, joka mahdollistaisi vallan ottamisen palveluverkkopäätöksissä aluevaltuustolle. Samassa kokouksessa käsiteltiin myös samansisältöisen […]

Aloite vaatii Pirhaa edistämään viestinnän saavutettavuutta

 • 7.11.2023
 • TEKSTI: ANNA WECKSTRÖM

Pirkanmaan vasemmiston aluevaltuustoryhmän puheenjohtaja Milka Hanhela teki aloitteen Pirkanmaan hyvinvointialueen viestinnän saavutettavuuden ja selkokielisyyden parantamisesta aluevaltuuston marraskuun kokouksessa. Tämänhetkisessä tilanteessa selkokielistä viestintää Pirkanmaan hyvinvointialueen palveluista tai ajankohtaisista asioista ei ole ollut saatavilla. Aloitteessa toivotaan, että palvelujen digitalisaation kehittämisessä huomioitaisiin saavutettavuustekijät niin teknisesti kuin kognitiivisesti. Aloitteessa korostetaan, että selkokielistä viestintää tarvitsevat ihmiset moninaisista lähtökohdista ja heitä […]

Aluevaltuustoryhmään saatiin uusia nimityksiä

 • 3.10.2023
 • TEKSTI: ANNA WECKSTRÖM

Aluevaltuuston vasemmiston varavaltuutettu Aatu Korhonen on jättänyt luottamustehtävänsä hyvinvointialueella paikkakunnalta muuton vuoksi. Varavaltuutetuksi Korhosen tilalle on nousemassa tamperelainen Teija Hautanen. Korhonen on ollut jäsenenä vähän palveluita käyttävien valiokunnassa sekä Anne Nymanin henkilökohtaisena varajäsenenä henkilöstöjaostossa. Vähän palveluita käyttävien valiokuntaan valittiin Toni Ilmaniemi Kangasalta ja henkilöstöjaoston varajäseneksi työsuojeluvaltuutettu Timo Villberg Valkeakoskelta. Aluevaltuusto vahvisti lokakuun kokouksessaan Korhosen eron […]

Uutisointi Pirhan päätöksistä on puutteellista

 • 27.9.2023
 • TEKSTI: SINIKKA TORKKOLA

Tiedotusvälineet ovat seuranneet tiiviisti Pirkanmaan hyvinvointialueen, Pirhan palvelusuunnitelmien etenemistä. Uutisointi aiheesta on kuitenkin jäänyt puutteelliseksi, sillä uutisointi antaa kuvan, että etenemisestä tehdyt päätökset olisivat olleet yksimielisiä. Näin ei kuitenkaan ole ollut vaan monista päätöksistä on äänestetty, mikä kertoo suunnitelmista käydyn ja käytävän tiukkaa poliittista vääntöä. Esimerkiksi 18.9.2023 aluehallituksen kokouksessa esitettiin ikäihmisten palvelujen kehittämisohjelmaluonnokseen pontta, joka […]

Vasemmistoliiton esitys palvelujen käyttäjien näkökulmasta hävisi äänestyksen täpärästi

 • 20.9.2023
 • TEKSTI: VK

Aluehallitus päätti viime kokouksessaan lähettää lausuntokierrokselle vammaisten asumispalvelujen ja ikäihmisten palvelujen kehittämisohjelmaluonnokset. Lisäksi aluehallitus hyväksyi lausuntoja lakiluonnoksiin. Kaikissa edellä mainituissa päätöspykälissä käytiin tiukkoja äänestyksiä päätösten sisällöistä. Vasemmistoliiton edustajat tekivät kokouksessa useita esityksiä päätöspykäliin. Esitykset hävisivät äänestykset täpärästi 6–7. Vasemmistoliiton edustajat Milka Hanhela ja Jouni Sirén esittivät, että ikäihmisten palveluohjelman valmistelussa huomioitaisiin se, miten moni ikäihminen […]

Kaupin yliopistollisen sosiaali- ja terveysaseman suunnittelu käynnistyy

 • 11.9.2023
 • TEKSTI: SINIKKA TORKKOLA

Uuden sosiaali- ja terveysaseman rakentaminen Kauppiin, tytäryhtiöille asetettavat tavoitteet sekä selvitykset palveluverkoista olivat käsittelyssä Pirkanmaan hyvinvointialueen konserni- ja toimitilajaoston syyskuun kokouksessa. Jaosto päätti käynnistää Tampereen yliopistollisen sairaalan viereen Kuntokatu neljän tontille rakennettava Kaupin yliopistollisen sosiaali- ja terveysaseman suunnittelun. Paikalla on entisen sairaanhoito-opiston rakennus, joka on toiminut myös Tampereen ammattikorkeakoulun opetustiloina. Nyt tilat ovat tyhjinä. Opetustoimintaa […]