Avainsana:

Kuntavaali2017Tre

Jonna Luosujärvi: toimivien palvelujen kaupunki

  • 17.3.2017

VASEN KAISTA Minun Tampereeni on turvallinen kasvuympäristö ja asuinpaikka kaikille. Minun Tampereeni huolehtii hyvin heikoimmistaan. Minun Tampereeni luo ihmisille mahdollisuuksia harrastaa, opiskella, tehdä työtä ja kokea elämänsä merkitykselliseksi. Minun Tampereeni on tasa-arvoinen, ei kiusaa, sorra eikä syrji. Millainen päättäjä? Olisin keskusteleva, muidenkin ajatuksia kuunteleva ja puntaroiva, mutta mielipiteiltään jämäkkä päättäjä. Vähäisen koulutukseni korvaan sujuvasti laajalla […]

Aapo Niemi: yhdenvertaisuutta ja oikeudenmukaisuutta kaikille

  • 10.3.2017

VASEN KAISTA Minun Tampereeni on turvallinen kaupunki, joka tarjoaa kaikille yhdenvertaiset palvelut, mahdollisuudet hyvään koulutukseen ja harrastamiseen. Kaupunki jossa perheistä ja vanhuksista pidetään hyvää huolta. Kaupunki jossa yrittäjillä ja työntekijöillä on hyvä olla. Ja kaupunki jossa on parhaat hampurilaiset. Millainen päättäjä? Olen rehellinen ja oikeudenmukainen. Ahkera ja nopea oppimaan. Otan kantaa asioihin, kerron omat mielipiteeni […]

Toni Kangas: lapsille ja nuorille puhdas ja terveellinen kouluympäristö

  • 10.3.2017

Minun Tampereeni on kulttuurillisesti rikas ja monipuolinen kaupunki, jossa on otettu huomioon esteettömyys, lasten ja nuorten terveelliset ja puhtaat kouluympäristöt sekä päiväkodit. Julkiseen terveydenhoitoon on panostettu niin, että se olisi kaikkien saatavilla helposti ja lähellä sinua. Hoidon saanti olisi myös laadukasta ja nopeaa. Millainen päättäjä? Lasten ja nuorten sekä julkisen terveydenhoidon puolesta puhuja Millainen Tampere? […]

Jari-Pekka Kanniainen: hallinnon ja sosiaalialan asiantuntijasta oiva edustaja

  • 10.3.2017

  VASEN KAISTA Tampere hyväksyy ihmiselämän kirjon moninaisuuden ja tukee jokaisen kaupunkilaisen elämää. Kaupungin tarjoamat palvelut tuotetaan pääasiassa julkisesti ja niillä ennaltaehkäistään ongelmien syntymistä. Tampere on iloinen kulttuurikaupunki, jossa apua on aina saatavilla matalalla kynnyksellä ja kaupungin johtotähti on laadukas korkeakoulutuksen ja kaupungin yhteistyö. Millainen päättäjä? Olisin asiantunteva ja kriittinen, sekä sosiaalialaa että hallintotieteitä opiskellut […]

Marja-Riitta ”Maikku” Martti: ihmisten ja ympäristön asialla

  • 10.3.2017

VASEN KAISTA Minun Tampereellani välitetään aidosti kaikista asukkaista ja ympäristöstä, joukkoliikenne toimii ja keskusta kasvaa, mutta myös kaupungin laidoilla voidaan hyvin. Minun Tampereellani ihmiset ja asuinalueet eivät eriarvoistu ja kaikki voivat kokea kuuluvansa osaksi yhteisöä. Millainen päättäjä? Päättäjän tärkein ominaisuus on mielestäni ymmärtää ihmisiä ja välittää heistä, koska kuntapolitiikka ei ole vain tontteja ja määrärahoja, […]

Hannu Seppä: tasa-arvoisen Tampereen rakentaja

  • 10.3.2017

  VASEN KAISTA Tampereeni on tasa-arvoisesti huomioon ottava, luova ja yhteisöllisesti kasvava kaupunki. Kaupunki jossa edistyksellisyys on kaikkien etu. Millainen päättäjä? Päättäjänä olen luova, ennakkoluuloton, humaaninen ja huomioon ottava. Ihmisistä ja heidän hyvinvoinnistaan kiinnostunut. Rakentava ja taloudellinen. Ymmärtävä ja analyyttinen. Millainen Tampere? Tampere on liikuntaan ja luonnolliseen hyvinvointiin satsaava kaupunki. Tampere on kehittyvä ja helposti […]

Leila Tilvis: kohtuuhintaisia vuokra-asuntoja kaikille tarvitseville

  • 10.3.2017

VASEN KAISTA Mielestäni kaupungin on otettava huomioon pieni- ja keskipalkkaiset ihmiset. Niin työttömät, eläkeläiset, perhevapailla olevat kuin sairastumisen kautta tuloloukkoon tippuneet. Yhdessä toisiamme tukien me voimme pärjätä! Millainen päättäjä? Päättäjänä uskon, että yhteistyötä tekemällä voimme parantaa yhteisiä asioita, jos vain tahtoa löytyy. Pidän tärkeänä puhua osa-aikaisten, määräaikaisten, itsensä työllistäjien, työttömien ja pienipalkkaisten eläkeläisten puolesta. Unohtamatta […]

Tapani Peltomaa: tamperelaisten käytettävissä

  • 10.3.2017

VASEN KAISTA Hyvä Tampere huolehtii kaikista tasapuolisesti vauvasta mummiin ja vaariin. Millainen päättäjä? Päättäjänä olen ahkera, tunnollinen ja tasapuolinen kaikille. Minulla on halua ja aikaa paneutua kuntalaisten asioihin. Millainen Tampere? Tampere on kaunis ja kehittyvä Pirkanmaan keskus ja lippulaiva. Parantaa pitäisi lasten ja lapsiperheiden, sekä ikäihmisten asemaa/hoitoa. Asuntotuotantoa pitäisi lisätä. Päättäjien ja kaupunkilaisten vuoropuhelua pitää […]

Tuija Hanhisalo: kapinakassa vauhdissa

  • 10.3.2017

VASEN KAISTA Minun Tampereeni on oikeudenmukainen kaupunki, jossa kaikki huomioidaan. Kaikki olemme samanarvoisia, oli titteli mikä tahansa. Tampereen pitää huomioida kaikki kuntalaiset. Millainen päättäjä? Olen oikeudenmukainen, ketään unohtamatta. Puolustan heikompiosaisia. Päättäjänä ajaisin juuri kaikkein huonoimmassa asemassa olevien asioita ja parantaisin heidän elämänlaatuaan. Millainen Tampere? On Tampereella hyvääkin, kuten  joukkoliikenne. Mutta parannettavaa olisi vielä. Tarvitaan asuntoja […]

Anne Karinen: tasa-arvon puolesta

  • 8.3.2017

VASEN KAISTA Tampere on kaupunki, jossa on tasapainossa ihmiset ja ympäristö. Täällä mahdollistetaan hyvä elämä kaikenikäisille. Täältä löytyy asunto, oma tai vuokrattu, juuri sellainen, jota sinä elämäntilanteessasi tarvitset. Täältä löytyy lapselle päiväkoti ja koulu. Nuorelle löytyy opiskelupaikka ja opintojen jälkeen työpaikka. Vanhuksenakin sinusta huolehditaan. Millainen päättäjä? Päättäjänä mietin päätöksen vaikutukset ihmisille, mutta myös kunnan taloudelle. […]