Oikeistovalta päättyy Pirkanmaalla

Vaalitilaisuuksia on lähes päivittäin ja useampiakin samana päivinä eri puolilla maakuntaa. Vasemmiston vaalitilaisuuksista ja -tempauksista saat tiedon muun muossa Vasen Kaistan kalenterista.
Vaalitilaisuuksia on lähes päivittäin ja useampiakin samana päivänä eri puolilla maakuntaa. Vasemmiston vaalitilaisuuksista ja -tempauksista saat tiedon muun muossa Vasen Kaistan kalenterista.  ‒Kuva vasemmiston teltalta Keskustorilta.

Teksti ja kuvat: CAI MELAKOSKI
Vasemmistolle ja vihreille ja lisäpaikat, keskustalle kaksi, kokoomukselle, perussuomalaisille ja kristillisille kullekin yhden paikan menetys. Tämä on todennäköinen vaalitulos Pirkanmaalla, jos kansalaiset äänestävät vaaleissa samaan tapaan kuin ovat vastanneet tammikuun mielipidemittauksissa.

Oikeisto sai Pirkanmaalta eduskuntaan vuonna 2011 enemmistön, kymmenen paikkaa (kokoomus viisi, perussuomalaiset neljä, kristillisdemokraatit yhden), vasemmiston ja keskustan puolueet kahdeksan paikkaa (vasemmisto ja vihreät kumpikin yhden paikan, SDP neljä, keskusta kaksi). Vaalien jälkeen voimasuhde voi olla 12 – 7 oikeiston tappioksi.

Kaikki pirkanmaalaiset eduskuntapuolueet ovat jo asettaneet täydet 19 ehdokasta lukuunottamatta vihreitä ja kristillisdemokraatteja, joilla on vasta 17 ehdokasta. Vaalikilvasta tulee kiihkeä sekä puolueiden kesken että niiden sisällä.

Alimpana Pirkanmaan eduskuntavaalitulos vuonna 2011, toiseksi alimmalla rivillä viime kevään europarlamenttivaalien tulos muunnettuna kansanedustajapaikoiksi. Toinen rivi ylhäältä esittää Aamulehden vaaliennusteen Pirkanmaan vaalituloksesta huhtikuun eduskuntavaaleissa. Ylimmällä rivillä Helsingin Sanomien ja Yleisradion tammikuun kannatusmittaukset yhdistettynä ja sovitettuna Pirkanmaan kansanedustajapaikoiksi Vasen Kaistan korjauskertoimen avulla.
Alimpana Pirkanmaan eduskuntavaalitulos vuonna 2011, toiseksi alimmalla rivillä viime kevään europarlamenttivaalien tulos muunnettuna kansanedustajapaikoiksi. Toinen rivi ylhäältä esittää Aamulehden vaaliennusteen Pirkanmaan vaalituloksesta huhtikuun eduskuntavaaleissa. Ylimmällä rivillä Helsingin Sanomien ja Yleisradion tammikuun kannatusmittaukset yhdistettynä ja sovitettuna Pirkanmaan kansanedustajapaikoiksi Vasen Kaistan korjauskertoimen avulla.

 

Kokoomuksessa asetelma on hankalin: se on menettämässä vaalipiirin ykköspuolueen aseman, ja ainakin yksi istuva kansanedustaja joutuu luopumaan paikastaan. Perussuomalaisten ongelmat ovat toisenlaiset, vain puolet istuvista kansanedustajista on ehdolla Laila Koskelan siirryttyä keskustaan ja Pertti Virtasen kieltäydyttyä ehdokkuudesta. Puolue on vaarassa menettää ainakin yhden, mutta jopa puolet neljästä paikastaan.

Tammikuun galluppien perusteella näytti siltä, että kristilliset ja vihreät kamppailevat hyvin tasaväkisesti vaalipiirin viimeisen valitun paikasta, mutta Satu Hassin ilmoitettua ehdokkuudestaan vihreiden asetelmat paranivat. Siksi Vasen Kaistan vaalitoimitus uskoo vihreiden saavan lisäpaikan ja kaksi kansanedustajaa, ja kristillisdemokraattien jäävän ilman.

Vasemmistoliiton lisäpaikka ei ole varma, mutta vahvasti todennäköinen. Vaalityö on käynnistynyt erittäin hyvin ja ehdokkaiden tukiryhmät tekevät yhteistyötä erinomaisessa hengessä. Vaalivoittoon ja kahteen kansanedustajan mandaattiin luotetaan vankasti. Myös sosialidemokraatit tekevät vaalityötä myötätuulessa.

Vasemmistolla tasapainoisin lista

Pirkanmaan äänestäjistä noin puolet on tamperelaisia. Ehdokasasettelun katsotaan olevan tasapainossa, jos tamperelaisia ja kumpaakin sukupuolta on yhdeksän tai kymmenen, sillä ehdokkaita voidaan asettaa yhdeksäntoista.

Näiden kriteerien valossa vasemmistoliitto on onnistunut täydellisesti. Keskustan, kokoomuksen ja perussuomalaisten listat ovat hyvin miehisiä, vihreille puolestaan miesehdokkaiden löytäminen on vaikeata. Lisäksi vihreät ovat löytäneet vain viisi ehdokasta Tampereen ulkopuolelta.

Jos puolet ehdokkaista on Tampereelta, ja kumpikin sukupuoli on yhtäläisesti edustettuna, on ehdokasasettelu tasapainoinen. Muita onnistuneen ehdokasasettelun tekijöitä on alueellinen edustavuus, hyvä ikäjakauma, vähintään kaksi alle 30-vuotiasta ehdokasta, laaja kirjo eri alojen ammattilaisia ja asiantuntijoita.
Jos puolet ehdokkaista on Tampereelta, ja kumpikin sukupuoli on yhtäläisesti edustettuna, on ehdokasasettelu tasapainoinen. Muita onnistuneen ehdokasasettelun tekijöitä ovat alueellinen edustavuus, hyvä ikäjakauma, vähintään kaksi alle 30-vuotiasta ehdokasta, laaja kirjo eri alojen ammattilaisia ja asiantuntijoita.

 

Vasen Kaistan juttuja kevään 2015 eduskuntavaalien lähtöasetelmista ja mielipidemittauksista:

Vasemmistolle kaksi kansanedustajaa Pirkanmaalta 5.12.2014
Eduskuntavaalit: Pirkanmaan vasemmistolla täysi lista
29.11.2014
Vaaliarvailut mielenkiintoisiksi
23.11.2014
Eduskuntavaalit: lisäpaikka vai ei?
31.10.2014
Vaalit: Kokoomukselta paikka vasemmistolle?
 22.10.2014
Tutustu kansanedustajaehdokkaisiin
 20.10.2014
Vasemmiston lisäpaikka vaarassa?
 8.10.2014
Pirkanmaan vasemmiston eduskuntavaaliehdokkaat
 25.9.2014 
Pirkanmaan vasemmisto kiihdytyskaistalla 22.8.2014 
Vasemmisto varmistaa vaalivoiton 8.8.2014 
Vasemmistolle lisäpaikka eduskuntaan? 22.7.2014

 

EKV-ehdokkaat_valmis

Leave a Reply