Artikkeli: Kulttuuri, Tampere

1.3.2019 klo 15:12

Hallinto-oikeus päätti: tavara-aseman purkua voitiin valmistella salassa

Yli sata vuotta vanha tavara-asema oli käytössä pitkälle 1900-luvulle, kunnes Viinikan ratapihalle valmistui uusi tavara-asema. Maakuntamuseo on arvioinut rakennuksen historiallisesti arvokkaaksi. Tavara-aseman huhtikuussa 2013 kuvasi Iris Havola.

Hämeenlinnan hallinto-oikeus pitää Tampereen kaupungin päätöstä olla luovuttamatta kaavoituksen ohjausryhmän muistiota Vasen Kaista toimittajalle julkisuuslain mukaisena. Vasen Kaista -lehden toimittaja Oskari Jokinen valitti viime vuoden keväällä Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen kaupunkiympäristön palvelualueen johtajan Mikko Nurmisen päätöksestä olla luovuttamatta vanhan tavara-aseman ja Morkun alueen kaavoituksen ohjausryhmän muistiota. Nurminen perusteli päätöstään sillä, ettei muistio ole julkisuuslain perusteella julkiseksi tuleva asiakirja. Hallinto-oikeus päätti asiasta helmikuussa 2019.

Puretaan, suojellaan, puretaan…

Vasen Kaista on seurannut tiiviisti vanhan tavara-aseman ja rautatieläisten seuratalon Morkun alueen kaavoituksen etenemistä. Tavara-aseman suojelemiseksi syntyi kansanliike Pro tavara-asema keväällä 2013.

Kansalaisvaikuttamisella oli vaikutusta. Kesällä 2015 Tampereen kaupunginvaltuusto päätti suojella rakennuksen asemakaavalla. Tavara-aseman suojelupäätös edellytti aseman siirtoa rautatieläisten talon Morkun paikalle. Tavara-aseman siirron hinnaksi arvioitiin ensin puolitoista miljoonaa euroa. Sittemmin siirron kustannusarvio nousi 3,2 miljoonaan euroon.

Julkisuuteen tihkui loppuvuodesta 2017 tietoja, että kaupunki aloittaisi tavara-aseman ja Morkun alueen uudelleen kaavoituksen, joka mahdollistaisi tavara-aseman purkamisen. Pontimena oli mitä ilmeisemmin tavara-aseman siirron hinta. Joulukuussa 2017 kaavoituksen viranomaiskokouksen ennakkoaineisto vuoti julkisuuteen. Aineiston mukaan asemakaavan ohjausryhmässä oli marraskuussa käsitelty maankäyttöluonnosta, joka perustui suoraan katulinjaukseen ja Morkun säilyttämiseen. Tavara-asemalle luonnos merkitsi siis purkua.

Kuka päätti purkusuunitelmien aloittamisesta

Ohjausryhmässä valmisteltu maankäyttöluonnos oli ristiriidassa voimassa olevan, vanhaa tavara-asemaa suojelevan asemakaavan kanssa. Oskari Jokinen pyysi ohjausryhmän muistiota voidakseen nähdä, miten kaavoituksen uutta linjausta perusteltiin. Tämän muistion Mikko Nurminen kieltäytyi luovuttamasta hänelle. Nurminen perusteli luovutuskieltoa sillä, ettei ohjausryhmän muistio ollut julkisuuslain tarkoittama asiakirja, koska se on viranomaisten sisäiseen viestintään liittyvä dokumentti eikä sitä arkistoida.

Hämeenlinnan hallinto-oikeus oli päätöksessään samaa mieltä kuin Tampereen kaupunki. Hallinto-oikeuden tulkinnan mukaan kyse on ensisijaisesti kaavoitusta valmistelevien tahojen tiedotusta ja viestintää varten laaditusta muistiosta. Julkisuuslain viidennen pykälän neljännen momentin mukaan muistiota ei voi siis pitää varsinaisena viranomaisen asiakirjana. Hallinto-oikeuden päätöksestä voi vielä valittaa korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Vasen Kaista harkitsee valituksen tekemistä.

Tieto kaavoituksen uudelleen valmistelusta sai kaupunginvaltuutetut  Sinikka Torkkolan (vas.) ja Juhana Suoniemen (vihr.) joulukuussa 2017 ihmettelemään,  miten kaavamuutosta voidaan valmistella ilman poliittista ohjausta. Päätöstä uudelleenvalmistelusta ei oltu tehty missään kaupungin asiassa päätösvaltaisessa toimielimessä. Onkin ilmeistä, että valmistelua tehtiin vain apulaispormestari Aleksi Jäntin ohjauksessa, mutta ilman muuta poliittista ohjausta.

Tammikuussa 2018 pidetyssä kaavoituksen viranomaisneuvottelussa aikeet tavara-aseman purkamisesta eivät saaneet hyväksyntää. Tavara-aseman ja Morkun alueen asemakaavan valmisteluun otettiin taas mukaan tavara-aseman säilyttävä vaihtoehto. Kesäkuussa 2018 kaupunginhallitus päättikin aloittaa tavara-aseman siirron valmistelut, mikä puolestaan merkitsi Morkun purkua.

Morkku toimenpidekieltoon

Tampereen tammelalaiset esittivät Pirkanmaan Ely-keskukselle tammikuussa 2017 Morkun suojelua. Ely-keskus päätti kuitenkin huhtikuussa 2018, ettei se suojele rakennusta. Ely-keskuksen näkemys on, että Morkun suojeluedellytykset tulee selvittää maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesti asemakaavalla. Tammelalaiset valittivat Ely-keskuksen päätöksestä ympäristöministeriöön.

Ympäristöministeriölle tehdyn valituksen vuoksi Ely-keskus asetti lokakuussa Morkulle vaarantamiskiellon, mikä tarkoittaa, ettei alueella saa tehdä toimenpiteitä ennen ympäristöministeriön päätöstä. Ministeriön päätös on odotettavissa tänä keväänä. Päätöksestä voi edelleen valittaa hallinto-oikeuteen. Tällä hetkellä näyttääkin siltä, että tavara-aseman siirtoon ja Morkun purkuun perustuva asemakaava saa odottaa toteutumistaan vielä pitkään.

Lisää aiheesta Vasen Kaista-verkkolehdessä:
Lisää aiheesta muualla verkossa:

Kommentteja: 1

  1. Mitä tapahtuu tavara-asemalle siirron jälkeen. Korjataanko? Mitä sinne tulee?

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *