Artikkeli: Uutiset 2013–2018

19.5.2018 klo 08:20

Vasemmisto yritti estää maksujen korotukset lautakunnassa

Ulla-Leena Alppi esittää vasemmistoliiton esityksen sosiaali- ja terveyspalveluiden maksukorotuksista luopumisesta kaupunginvaltuuston kokouksessa huhtikuussa. (Kuva: Saana Heinänen.)

 

Teksti: SINIKKA TORKKOLA    
Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti torstaisessa kokouksessaan korottaa sosiaali- ja terveyspalveluiden asiakasmaksuja. Vasemmistoliiton valtuutettu Ulla-Leena Alppi ehdotti korotuksista luopumista. Hänen esitystään kannatti perus­suomalaisten Jani Moisio. Alpin ehdotus hävisi äänin 2–10.

Lautakunnan päätös nostaa terveydenhuollon asiakasmaksut lain sallimaan enimmäis­määrään. Maksujen korotukset ovat huomattavasti suurempia kuin vuosi sitten tehdyssä pormestari­ohjelmassa sovittiin. Tuolloin sovittiin maksujen nousevan enintään elin­kustannus­indeksin verran.

– Korotukset ovat kohtuuttoman suuria ja tulevat toden­näköisesti johtamaan siihen, että vähävaraiset ihmiset jättävät yhä useammin hakeutumatta lääkäriin, arvioi Ulla-Leena Alppi korotuksen vaikutuksia.

Korotetut hinnat otetaan käyttöön kesäkuun alussa. (Kuvataulukko: Cai Melakoski.)

 

– Päätös kohdistuu kipeimmin vähävaraisiin ihmisiin ja johtaa köyhyyden ja eriarvoisuuden kasvuun. Myös päätöksen talous­vaikutukset ovat mitä toden­näköisimmin negatiivisia, arvio Ulla-Leena Alppi päätökseen jättämässä eriävässä mielipiteessään. 

Maksukorotukset lukuunottamatta kotihoidon palvelumaksuja tulevat voimaan kesäkuun alusta. Kotihoidon maksuja korottavat maksuperusteiden muutokset otetaan käyttöön syyskuun alussa.

Ikäihmisten palveluihin maksukorotuksia ja uusia maksuja

Ikäihmisten palveluissa nousevat palvelutalojen ja lyhytaikaisen laitoshoidon vuorokausi­maksut eurolla. Lyhytaikaisen palvelutalohoidon maksu nousee 26 eurosta 27 euroon ja lyhytaikaisen laitoshoidon maksu 47,90 eurosta 48,90 euroon.

Kotihoidon maksuja nostetaan kahdella prosenttiyksiköllä. Aivan uusi palvelumaksu on kotiutustiimin hoitokäyntimaksu, joka on 12 euroa käynniltä.

– Ikäihmisten palvelumaksujen korotuksia ei voi perustella järkisyin. Uusi kotiutustiimin palvelumaksu tulee lisäämään turvatonta kotiutumisia sairaalasta ja iäkkäiden ihmisten turvattomuutta, toteaa Ulla-Leena Alppi.

Kotihoidon kuukausimaksut määräytyvät palveluja käyttävän tulojen ja palvelutarpeen mukaan. Ennen prosentti­osuuden laskua tuloista vähennetään niin sanottu suojaosa, joka on yhden hengen taloudessa 576 euroa ja kahden hengen taloudessa 1 063 euroa.

Esimerkiksi enintään neljä tuntia kuussa hoitoa tarvitseva ikäihminen, jonka bruttotulot ovat alle tuhat euroa kuussa, maksaa entisen 11 prosentin sijaan 13 prosenttia suojaosan jälkeen jäävistä tuloistaan kotihoidon maksua. Kuukausimaksu nousee 46,97 eurosta 55,12 euroon. Korotus on 17 prosenttia. Seuraavassa maksuryhmässä, jossa bruttotulot ovat 1 000–1 499 euroa, korotus on 18 prosenttia, 18,15 euroa .

Korotuksen vaikutukset kaikkien maksuryhmien ja palvelukäyttö­määrien maksuihin on julkaistu PDF-asiakirjassa Vasemman Kaistan sivulla. Linkki asiakirjaan on jutun lopussa.

Asiakasmaksujen nostaminen kesken toimintavuoden on hyvin poikkeuksellista. Maksukorotusten taustalla on kaupunginvaltuuston huhtikuussa hyväksymä talouden tasa­painottamis­ohjelma, jossa kaupungin menoja leikataan 43,5 miljoonalla eurolla.

Vasemmistoliitto esitti sosiaali- ja terveydenhuollon maksujen korotusten poistamista säästölistalta. Vasemmistoliiton esitys hävisi valtuuston äänestyksessä. Vasemmistoliiton lisäksi maksukorotusten poistamista kannatti vain Vaihtoehto Tampereen yksi ja ainoa valtuutettu.

Kotihoidon maksukorotukset. (PDF) 

Lisää aiheesta Vasemmassa Kaistassa

Vain muutaman sadantuhannen tähden (7.5.2018)
Vasemmistoliitto sai potkut Tampereen pormestarikoalitiosta
 (3.5.2018)
Lisää avoimuutta ja demokratiaa Tampereen päätöksentekoon (30.4.2018)
Miten te ette kyynisty? (29.4.2018)
Vasemmisto kantaa vastuuta 
(25.4.2018)
Vasemmiston muutosesitykset Tampereen talouden tasapainotusohjelmaan hylättiin
 (24.4.2018)
Asiakasmaksut luovat pyöröovi-ilmiön (23.4.2018)
Nekalan kirjaston kohtalo vaakalaudalla – viedäänkö alueen ainoa lähipalvelu osana säästöpakettia? (20.4.2018)
Kirjastoalan ammattilaiset puolustavat kirjastoja (17.4.2018)
Vasemmisto piti kiinni palvelulupauksista (9.4.2018)
Realismia talouspäätöksiin (9.4.2018)
Nekalalaiset vetoavat kirjaston säilyttämisen puolesta (8.4.2018)
Vasemmisto ei hyväksy pormestariohjelman vastaisia säästöjä (5.4.2018)
Suhmurointi pilaa pormestariohjelman (2.1.2018)

Lisää aiheesta muualla verkossa

Sosiaali- ja terveyslautakunta, kokouksen 17.5.2018 pöytäkirja.
Maksukorotusten käsittely pykälässä 60 sosiaali- ja terveyslautakunnan vuoden 2018 vuosisuunnitelman muuttaminen.

*

 

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *