Artikkeli: Kolumnit 2013–2018

30.6.2018 klo 10:20

Maksut eivät saa vaarantaa oikeutta palveluihin

ULLA-LEENA ALPPI
Kaupunginvaltuusto päätti huhtikuussa useiden sosiaali- ja terveyspalveluiden sekä ikäihmisten asiakasmaksujen korotuksista. Esimerkiksi terveyskeskusmaksua nostettiin 16,4 prosenttia. Valtuustoryhmämme vastusti korotuksia. Olemme huolissamme korotusten vaikutuksista vähävaraisten tamperelaisten arkeen.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tutkimuksen mukaan useampi kuin joka kymmenes alimpaan tuloviidennekseen kuuluvasta ikääntyneestä jättää jo nyt käymättä lääkärissä heikon taloudellisen tilanteen vuoksi. Voi olettaa, että maksujen noustessa yhä useampi jättää menemättä lääkäriin, jolloin terveydentila voi heikentyä ja johtaa kalliimman hoidon tarpeeseen.

Suun terveyteen liittyvä palveluiden käyttö jakautuu vielä enemmän tulojen mukaan. Saman tutkimuksen mukaan pienituloisimmista ikääntyneistä useampi kuin joka kymmenes on tarvinnut toimeentulotukea, mutta suurin osa heistä kokee saaneensa sitä riittämättömästi tai ei ole saanut lainkaan. Tiedetään myös, että pienikin maksamaton lasku voi ajaa ihmisiä velkakierteeseen perintä- ja oikeudenkäyntikulujen myötä.

Vaikutusarvioita ei tehty ennen korotuspäätöksiä, joten on välttämätöntä seurata tilannetta huolellisesti ja tehdä tarvittaessa ripeästi ratkaisuja, joilla vähävaraisia ihmisiä autetaan maksuvaikeuksissa. On kohtuutonta, että asiakasmaksut saattavat vaarantaa oikeuden sosiaali- ja terveyspalveluihin, ja että asiakasmaksuja päätyy ulosottoon.

Sosiaali- ja terveysministeriö (STM) on kuntainfossaan kesäkuun alussa selventänyt ohjeitaan siitä, että jos asiakasmaksut uhkaavat henkilön omatoimista selviytymistä, on maksujen alentamisen aina oltava ensisijaista. STM painottaa myös sitä, että kuntien on tiedotettava selkeästi mahdollisuudesta alennuksiin tai vapautuksiin maksukyvyn mukaan määrittyvissä terveydenhuollon maksuissa. Kunta tai kuntayhtymä voi myös päättää, että asiakasmaksulakia sovelletaan myös tasamaksuihin. Tähän soveltamiseen tulisi myös Tampereella ryhtyä.

Maan hallituksen esityksestä sosiaali- ja terveydenhuollon uudistukseksi (sote) puuttuu yhä tärkeitä asioita, kuten se miten asiakasmaksut tulevaisuudessa määräytyvät, ja mikä niiden taso on. Pelättävissä on, että uudistus tuo mukanaan suuriakin korotuksia asiakasmaksuihin. Myös tästä syystä kunnissa on syytä varautua huolehtimaan siitä, ettei tilanne asiakasmaksujen suhteen muodostu kestämättömäksi vähävaraisille.

Valtuustoryhmämme jättikin aloitteen siitä, että kaupungin tulisi välittömästi ryhtyä selvittämään keinoja, joilla ehkäistään vähävaraisten ihmisten sote-maksuista johtuvia maksuvaikeuksia. Ryhmä muistutti STM:n ohjeesta maksujen alentamisen ensisijaisuudesta, ja mahdollisuudesta alentaa myös tasamaksuja. Keinoihin tulisi kuulua myös sen, ettei Tampere käytä yksityisiä perintäfirmoja sote-asiakasmaksujen tai muiden kaupungin maksujen perinnässä, vaan perinnät, sikäli kuin niitä tarvittaan, tulee hoitaa sosiaalisesti vastuullisella tavalla.

Kirjoittaja on vasemmistoliiton tamperelainen kaupunginvaltuutettu.

Kirjoitus on julkaistu Aamulehden yleisönosastossa 27.6.2018

Lisää aiheesta Vasemmassa Kaistassa

Tampereen vasemmisto haluaa selvittää maksukorotusten vaikutukset (18.6.2018)
Tampereen vasemmiston aktiivit arvioivat päättyvää valtuustovuotta (13.6.2018)
Huoli sosiaali- ja terveyspalveluista ei ole uutta (26.5.2018)
Vasemmisto yritti estää maksujen korotukset lautakunnassa (19.5.2018)
Vain muutaman sadantuhannen tähden (7.5.2018)
Vasemmistoliitto sai potkut Tampereen pormestarikoalitiosta (3.5.2018)
Lisää avoimuutta ja demokratiaa Tampereen päätöksentekoon (30.4.2018)
Vasemmiston muutosesitykset Tampereen talouden tasapainotusohjelmaan hylättiin (24.4.2018)

Lisää aiheesta muualla verkossa

Laki sosiaali- ja terveydenhuollon maksuista. (Finlex-tietokanta)
Lain 11 pykälässä on määrätty asiakasmaksujen alentamisesta

 

Tipotien terveysaseman kuvasi Cai Melakoski.

*

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *