Artikkeli: Pirkanmaa, Vasemmisto

14.2.2023 klo 06:00

Esko Turunen: Talouden pitäisi palvella ihmistä, ei ihmisten taloutta

Esko Turunen ulkona talvella. Taustalla bussi ja puita.
Kuva: Esko Turunen on maailmaa paljon nähnyt matematiikan professori, joka haluaa, että politiikassa tieteellisellä tutkimuksella olisi enemmän painoarvoa. Turunen on huolissaan vallitsevasta keskustelukulttuurista, jossa talous menee kaiken edelle. Maapallo ei nimittäin kestä jatkuvaa talouskasvua ja kulutusta, vaikka vihreä siirtymä onnistuisi. (Kuva: Anna Weckström) 

Tamperelainen matematiikan professori Esko Turunen on ehdolla eduskuntaan, koska hän haluaa tehdä kauaskatseista, ihmisen ja luonnon hyvinvointia edistävää politiikkaa, joka perustuu tieteelliseen tutkimustietoon. Turunen pitää hyvin tärkeänä, että päätöksenteossa ymmärrettäisiin katsoa asioita muutamaa vuotta pidemmälle, siihen miten nyt tehdyt päätökset vaikuttavat elämään 50 tai 100 vuoden kuluttua. 

Matemaatikkona työnäni on ongelmanratkaisu. Tämä pätee myös politiikkaan. Vihreästä siirtymästä esimerkiksi puhutaan ilmastokriisin pelastajana, mutta siirtymä ei yksin riitä, jos yhteiskunnassa on oletus jatkuvasta talouskasvusta. Sellaista maapalloa ei ole, joka kestäisi alati kasvavaa kulutusta. Oikeistopuolueet puhuvat jatkuvan talouskasvun puolesta ymmärtämättä, elämme jo nyt yli luonnon kantokyvyn. 

Turunen on asunut monessa eri maassa ja nähnyt erilaisia yhteiskuntia. Maailman näkeminen on antanut näkökulmia yhteiskunnan toimivuuteen, vaikka ulkomailla asuminen on jossain määrin rajoittanut yhteiskunnallista aktiivisuutta kotimaassa. Pasifistiksi identifioituva Turunen on ehtinyt kuitenkin olla mukana monissa yhteiskunnallisissa liikkeissä, kuten Rauhanpuolustajissa ja Hiilivapaa Suomi -kansalaisjärjestön ohjausryhmässä. Turuselle tärkeän uintiharrastuksen mukana on tullut myös uimaseura TaTU:n hallituksen jäsenyys. 

Turunen oli Riihimäellä asuessaan kaupunginvaltuustossa varavaltuutettuna. Vasemmistolainen politiikka on hänelle sydäntä lähellä, sillä vasemmistossa ymmärretään hänen mukaansa katsoa päätösten seurauksia pitkälle tulevaan.  

– Täytyisi ymmärtää, että talouden tehtävä on palvella ihmisiä eikä ihmisten taloutta. Talous ei voi määrätä kaikkea eikä kaikelle, kuten esimerkiksi kulttuurille, voi laskea hintalappua.  

Suomi nousee tieteellä

Koulutukseen Turunen lisäisi resursseja, sillä koulutuksella on suuri merkitys yhteiskunnan hyvinvoinnille. Opetuksen ryhmäkokoja hän pienentäisi ja varmistaisi, että koulumaailmassa on jokaiselle riittävästi tukea tarjolla. 

Turunen on itse nähnyt läheltä, kuinka koulutuksesta säästäminen on vaikuttanut ja hän on huolissaan, että oikeistolainen hallitus lähtisi taas leikkausinnossaan viemään kipeästi kaivattua resurssia koulutuksesta. 

– Näin Sipilän hallituksen koulutusleikkausten vaikutukset työssäni hyvin konkreettisesti ja sen vuoksi päätin aikoinaan lähteä myös kunnallispolitiikkaan. Olin Hervannassa matematiikan laitoksen johtajana, kun säästöjen takia täytyi irtisanoa monia loistavia matemaatikkoja ja oppiaineesta nipistettiin.  

Olisi Turusen mukaan tärkeää nähdä eri alojen merkitys ja huomioida myös taideaineet resursoinnissa. Ylioppilaskokeessa painotetaan hänen mukaansa matematiikkaa liikaa muiden aineiden kustannuksella. 

– Matematiikan professorina voin sanoa, että ylioppilaskokeessa matematiikalla on liian suuri painoarvo. Painotuksessa on taustalla ajatus, että talous määrää kaiken ja siinä katsotaan vain tuottavuuden lisääntymistä, mutta eivät kaikki voi olla insinöörejä. Ymmärrys taiteista ja kielistä esimerkiksi on myös tärkeää.  

Turunen itse harrastaa vieraiden kielten opiskelua ja arvostaa taidetta. Hän pelkää, että koulutuksen resursoinnissa huomioidaan vain tuottavina pidettyjä aloja.  

– Monet opettajat ovat uupuneita kestämättömän työtaakan alla. Kun on tehty säästöjä, ovat monet opetuksen ulkopuoliset työtehtävät kasautuneet opettajille. Töissä olevilla on liikaa töitä ja samaan aikaan ihmisiä on työttömänä. Järkevä työnjako olisi tarpeen. 

Ikäihmiset ovat moninainen ryhmä

– Yhteiskunnassa on tehty paljon toimenpiteitä sen eteen, että ihmiset eläisivät vanhemmiksi. Nyt kun he elävät pidempään, heidät nähdäänkin taakkana.  

Turusen mukaan täytyisi ymmärtää, etteivät ikäihmiset ole homogeeninen ryhmä, vaan ikäihmisissä on paljon aktiivisia ja toimintakykyisiä yksilöitä, jotka osallistuvat yhteiskuntaan sekä toisaalta paljon niitä, jotka tarvitsevat enemmän tukea. Poliittisessa päätöksenteossa tulisi ottaa tämä moninaisuus huomioon, jotta tarvittavaa tukea pystyttäisiin paremmin järjestämään. Turunen korostaa tieteellisen tutkimuksen merkitystä tässäkin asiassa: gerontologinen tutkimus antaa paljon näkökulmia ikäihmisten arkeen, ja tutkimusta tulisi hyödyntää paljon runsaammin. 

Turunen kuvailee useita ikäihmisten asumisyksiköitä säilöntäpaikkoina, joissa tukea ei saa riittävästi. Tukea tarvitseville tulisi olla sitä enemmän saatavilla. Hänen mukaansa laitospaikkoja tarvittaisiin lisää ja laitoksiin lisää henkilökuntaa.  

Keino tukea ihmisten aktiivista elämää on tulevaisuuden kannalta järkevää. Turunen ajattelee, että liikuntaharrastukseen kannustaminen on tärkeää kaikille ikäryhmille. Harrastaminen tukee fyysisen terveyden lisäksi myös yhteisöllisyyttä. 

– Yhteiskunta voi monella tavalla kannustaa aktiiviseen elämäntapaan. Islannissa esimerkiksi järjestetään liikuntaharrastus välittömästi koulupäivän päättymisen jälkeen, jolloin useammalla on mahdollisuus ja matala kynnys osallistua.  

Esko Turunen

Esko Turunen 

Matematiikan professori 

Ikä: 67 

Asuinpaikka: Tampere 

Vaaliteemat: (1) Talouden saattaminen ekologisesti kestävälle tasolle tasa-arvoisella tavalla. Pitkällä tähtäimellä pelkkä vihreä siirtymä ei riitä, tarvitaan myös taloutta säätelevää politiikkaa (2) Koulutukseen satsaaminen (3) Liikuntaan ja kulttuuriin panostaminen. (4) Ikä-ihmiset ovat yhteiskunnan rikkaus, eivät taakka. 

Some: Facebook  

 

|||

Tutustu myös muihin vasemmistoliiton kansanedustajaehdokkaisiin. Pirkanmaan vasemmistoliitto asettaa vaaleihin täydet 20 ehdokasta. Alla on nimeen liitettynä linkki jokaisen ehdokkaan esittelyyn Vasen Kaista -verkkolehdessä.

Katariina Aakus | Mikko Aaltonen | Teija Hautanen | Selmi Holopainen | Toni Ilmaniemi | Anna Kontula | Satu Kosola | Katja Kotalampi | Aki Leppänen | Mari Lind | Lauri Lindén | Mirka Löf | Minna Minkkinen | Aapo Niemi | Anne Nyman | Virva-Mari RaskLeena Saarela | Liban SheikhSohvi Sirkesalo | Esko Turunen

Kommentteja: 1

 1. Hei. Olet ehdokkaan ja osaat matematiikkaa, niin kysymys, mikä on ao. Asioista on sellaisia, että niitä ei voisi toteuttaa ja ajaa eteenpäin eduskunnassa.

  Tulevia vaaleja tässä ajattelin ja rustasin muutamia leikkauksia jotka eivät olisi köyhältä pois? Kaikki tuet on oltava tulosidonnaisia. Vain vähävaraisia tuetaan.

  Kokonaissäästö 36,5 Mrd€/v. Jolla voidaan kattaa pienet opintotuki ja koulutus menolisäykset.
  Ja saadaan vanhus ja terveyden hoitomenot katettua hyvin ja saadaan maksettua valtion velka pois 10 vuodessa.
  Säästöt eivät heikennä eivätkä vaaranna kenenkään heikommassa asemassa olevan elämistä.

  Kiinteistövero pois kaava_alueen ulkopuolella olevilta omakotitaloilta. Koska se ei palvele heitä mitenkään kun ei ole rakennettua infraa.
  Eikä maalla olevan ok talon arvo nouse kuten kaupungeissa. Kaupunki Ok taloissa vero voi pysyä samana.
  Jos veroa pitää kerätä, niin vero otettaisiin arvonnoususta, ei koko kiinteistön arvosta.

  Metsävero omistajan kaikista yhteensä yli 3ha.n maa-alueista ja metsistä. 50€/ha. Ja muista rakennuksista kuin asuin rakennuksesta vero 100€/v. Hakkuuaukeat, taimikot ja suot 5€/ha. Yksityisiltä vesialueista 5€/ha, joka kompensoituu osittain kalastuslupien avulla. Luonnonsuojelualueet ilman kiinteistö veroa. Ja yleiset ja yhteiset alueet kuten uima ja vene rannat ja urheilualueet. Sähkölinjat yms. Tuotto valtiolle 15Mrd€/v.

  Puiden kaatamis ja poiskorjaus velvollisuus maan omistajalle teiden ja ratojen vierustoilta ja sähkölinjojen vierestä väh.30m.n matkalta, jotta puut tuulen tai lumikuorman vaikutuksesta etteivät kaadu teille radoille tai sähkölinjoille. Estäen sujuvan kulkemisen. Näin varmistetaan huoltovarmuus ja liikenteen sujuvuus. Ja maataloudelle tulee tuloja/veroja puu myynnistä. Tai käyttää omassa lämmityksessä.

  Alle 20000€/vuosi verovapaata kaikki tulot. Niin valtion kuin kunnanverotuksessa.
  20000€-40000€/vuosi verot1->5%.
  Sen jälkeen 5%nousu/10000€/v. 40-50000€ 5->10%.
  50-60000€ 10->15%.
  60-70000€/v vero 15->20%.
  70-80000€/,v vero 20-25%.
  89-90000€/v vero 25-30%.
  90000-100000> 30-35
  verokatto palkkatuloista 45%.

  Kaikkien yli 10000€/v pääomatulojen verotus 45%/v ei mitään vähennyksiä. Siihen saakka vero 25%.
  Yli 900000€ pääomatuloista 50% vero. Tähän kuuluu myös kaikki osinko ja yritystulot. Ei mitään vähennyksiä.
  Myös säätiöiden voitot verolle.
  Verotulojen lisäys n.10Mrd€/v.

  Lapsilisät pois yli 60000€/v tienaavalta perheeltä 2henk, jos on vain yksi lapsi.
  Vähävaraisille alle 42000€/v tienaavalle perheelle 2henk, lapsilisän korotus. 100€/kk lisää jokaisesta lapsesta, jos enemmän kuin yksi lapsi. Säästö 800M€/v. 3lasta korotus yht.200€.

  Sähkövero pois alle 10000kwh/v kuluttajilta. Suurkuluttajien verotusta voi nostaa. Yritysten sähköveroa nostamalla edistetään uusiutuvien energioiden käyttöä. Aurinko ja tuuli. Suuryritysten nyt saamat kaikki sähkötuet ja palautukset pois. Vero olisi pienempi puhtaammalla energialla. Päästökauppa ei sallita. Säästö 1Mrd€.

  Autovero pois kokonaan alle 25000€/v maksavalta autolta.
  25000-50000€ maksavan auton autoveroa voi nostaa, 5%. Yli 50000€ – 100000€ maksavan auton veroa voisi nostaa 10%. Yli 100000€ 20%. Ei koske köyhiä.
  Ajoneuvoveron poisto vähäpäästöisiltä autoilta (alle 100g/km co2) ja dieselvero pois kaikilta. Polttoaineen veroa voi hieman nostaa. Paljon ajava maksaa enemmän. Verotuotto +-0. Mutta autokanta ehkä uusiutuisi ja tulisi vähäpäästöisemmäksi.

  Maataloustuet kaikki pois. Ainoastaan työllistämiseen voi saada tukea jos maatalousyrittäjä perheen vuosittaiset yritystulot ja varallisuustulot ovat alle 40000€/v. Säästö 1Mrd€/v.
  Ruuan hinta voi nousta hieman joka kuitenkin kompensoituu pienituloisten verohelpotuksilla ja ruuan Alv.n poistolla.

  Alv. Pois kotimaisesta ruuasta, kotimaassa tehdyistä vaatteista ja asumisesta. Joka sisältää asunnon lämmittämiseen menevän ja kulutus sähkön 10000kwh. Asti.

  Kaikki yrityksille annettavat tuet pois. Ainoastaan työllistämiseen saa valtiolta tukea jos yrityksen vuositulos ja kokonaisvarallisuus ovat alhaiset ja yritys ei voi jakaa osinkoa kun tulos on niin vähäinen. Ja yritys on yli 70% suomalaisten omistama. Tase ja omavaraisuus otetaan huomioon. Aloittavalle kotimaiselle pienyritykselle voidaan antaa investointitukea ja työllistämis tukea 3 ensimmäisenä vuonna.
  Säästö 5Mrd€/v.
  (Laskentatavasta riippuen yritystukiin voi katsoa uppoavan jopa 8–9 miljardia. Vertailun vuoksi Suomen valtion tämän vuoden budjetti on vuodelle 2023 on noin 81,3 mrd. euroa. n.10%! Budjetista, suoraan rikkaille.

  Sähköverkko, tiet, radat, infra pitää olla suomen valtion tai kunnan omistamat yli 80%. Ei yksityisten. Se onnistuu uudella veropolitiikalla kun valtion kassa kasvaa verotulojen myötä ja köyhien ostovoiman parantuessa. Yksityiset voi rakentaa omia omalla kustannuksellaan ja periä niistä käyttö maksuja.

  Valtiolle on perustettava oma rakennusministeriö ja rakennusvirasto joka rakentaa ja rakennuttaa suomalaisille palkkatasoon nähden sopivia ja sopivan hintaisia asuntoja. Näin saadaan kohtuuhintaisia asuntoja. Valtio palkkaa vain suomalaisia töihin. Siten saadaan työllisyys nousuun.
  Vain valtion tai kunnan kokonaan omistamiin asuntoihin voi pienituloinen saada asumistukea. Asumistukimenot 2Mrd€/v.
  Säästöä saisi 1,5Mrd€/v.
  Kaikki tuet on oltava tulosidonnaisia. Vain vähävaraisia tuetaan.

  Opintotukea pitää nostaa sille tasolle että sillä voi opiskella ja maksaa oma asuminen, ruoka, vaatteet yms. ja muut yhteiskunnalliset velvoitteet.
  N. 1200€/kk/henk. Veroton tuki. Joka olisi myös vähimmäis kansaneläke ja toimeentulo raja.
  Asumistuki ja toimeentulotuki menot samalla pienenevät.
  Lapsikorotus 10€/päivä/lapsi.

  Rakennusmääräyksiä ja rakennuslupa käytäntöjä pitää muuttaa siten että jos on oma tontti ja sillä on tilaa rakentaa niin saa rakentaa. Poistetaan kantatilatarkastelu ja muut esteet. Saa rakentaa sellaisen asunnon kuin itse haluaa. Kunhan jätteiden käsittely on hoidettu määräysten mukaan.

  Kokonaissäästö n.36,5 Mrd€/v. Jolla voidaan kattaa pienet opintotuki ja koulutus menolisäykset. Ym. Lisääntyneet köyhien sosiaali menot kuten lapsilisä, kansaneläke ja muut tuet.
  Ja saadaan vanhus- ja terveydenhoitomenot katettua hyvin ja saadaan maksettua valtion velka pois 10 vuodessa.

  Nämä säästöt eivät heikennä eivätkä vaaranna kenenkään heikommassa asemassa olevan elämistä. Eivätkä vaikeuta hyvin toimeen tulevien oloja. Joutuisivat ainoastaan käyttämään omaa rahaa elämiseensä kuten köyhäkin.

  Minimipalkka 10€/h lakiin, koulutustason perusteella. Esim.
  Ei koulutusta tai vain peruskoulu, palkka 10€h.= 1600€kk. Vero0%.
  2. Asteen/Ammattikoulutus 15€/h = 2400€/kk. Vero 1-5%.
  Ammattikorkeakoulu/3asteen koulutus 20€/h. =3200€/kk. 5-10%.
  4.aste YlempiAMK/yliopisto 25€/h. = 4000€/kk. Vero 10-15%.
  Näihin palkkoihin lisäksi ns. Ikälisät ja vuorolisät, työn vaativuuden mukaan maksetut lisät yms.

  Näistä alle 50000€/v tuloista saa tehdä maksettujen alv. Verovähennykset, jotka liittyvät, ruokaan, asumiseen, vaatetukseen, lääkkeisiin ja sähköön. Määrättyyn tasoon asti. Esim.Max.3000€/v.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *